Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları

Favorilere Ekle
Devletin dışa açık bir tutum izlemesi, yabancı sermayeye karşı geleneksel çekingenliğin terkedilmesi ve serbest rekabete dayanan ekonomi politikalarının başlaması ile Türkiye’de yabancı sermaye akışının hızlanması ancak 1983 yılından sonra olmuştur. Her geçen gün artmakla birlikte yine de, yabancı sermaye artışı istenen seviyede değildir.