TAV’dan uluslararası platformda deneyim paylaşımı ve kariyer yönetimi: Çalışan Mobilite Programı

 TAV Havalimanları Holding olarak “Mobility Projesi”yle geleceğe yatırım yapıyor,
havalimanı işletmeciliğinde sahip olduğumuz deneyimleri stratejik ortağımız Aéroports de Paris ile
uluslararası platformda paylaşıyoruz. İşte programın ayrıntıları...

Ali Murat Şen
TAV Havalimanları
İnsan Kaynakları Koordinatörü
 

Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada farklı milletlere hizmet veren TAV Havalimanları Holding, başarısının temeli olan insan kaynağını uluslararası standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kuruluş olmayı hedefliyor. Bu amaç kapsamında, güçlü eğitim geçmişi ve iş odağına sahip yetenekli ve deneyimli çalışanlarımızın kurumda kalıcılığını sağlamak için “Çalışan Mobilite Programı”nı (Employee Mobility Program) hayata geçirdik.

Günümüz iş dünyasında, yaşanan hızlı teknolojik değişim ve artan rekabet koşullarıyla birlikte stratejik İnsan Kaynakları uygulamaları işletmeler için önem kazanmaya başladı. Yetenekli çalışanları bünyesinde barındıran ve işveren markası güçlü olan işletmeler farklılaşma stratejileri uygulayarak başarılarını devam ettiriyorlar. Farklılaşma stratejileri, şirket hedeflerine ulaşma yolunda çalışan motivasyonunu dinamik tutuyor ve çalışan bağlılığını artırıyor.

Bu kapsamda TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak yürüttüğümüz temel İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası platformda mevcut deneyimlerin paylaşılmasına ve çalışanların kariyer planlamasına katkı sağlayan Çalışan Mobilite Programı’nı yaklaşık bir sene önce TAV Havalimanları ve Aéroports de Paris Grubu arasında hayata geçirdik. TAV çalışanlarının değişim ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda tecrübelerin karşılıklı paylaşıldığı bu programla farklı bir deneyim yaşamasını amaçlıyoruz. Yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen dinamik çalışanların programa katılmasını sağlıyoruz.

Program dahilinde ana amacımız know-how transferini çalışanlarımız aracılığıyla gerçekleştirmek, en iyi uygulamaları TAV ve ADP arasında transfer etmek, çalışanların stratejik farklı iş deneyimlerine sahip olmalarını ve aynı zamanda potansiyel çalışanların alternatif kariyer planlarıyla yetenek yönetimini sağlamak...

Programın faydalarına bakacak olursak...

Çalışan açısından;
• Kariyer gelişimi
• Uluslararası ilişkiler tecrübesi kazanılması
• Farklı bir organizasyonel yapılanmada iş süreçlerini öğrenmek
• Kültürel çeşitlilik

Şirket açısından ise;
• Farklı operasyonlardaki know-how kazanımları
• Çalışanlara sağlanan yurtdışı kariyer gelişim imkanları
• Yetenekli personelin yönetimi
• Organizasyonel kazanımlar

Program lansmanını nasıl yapıyoruz?

Program içeriği, süreci ve şartları ile ilgili TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü aracılığıyla ADP program sorumlularının da katıldığı ortak bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Program tanıtımının ardından, program süreci ile ilgili portal üzerinden çalışanlar süreç ve katılım şartları ile ilgili bilgilendirilmeye devam ediliyor.

Program katılımcılarını nasıl belirliyoruz?

Tüm TAV ve ADP çalışanları program dahilinde katılım gösterebilecekleri gibi iki şirket tarafından belirlenmiş olan bazı yetkinlik ve kriterlere sahip olmaları bekleniyor. Öncelikle programa seçilecek kişiler yüksek potansiyeli olan ve farklı pozisyon alternatiflerinde değerlendirilebilecek adaylar olmalı.

TAV ve ADP bünyesinde karşılıklı görüşmeler sonucunda program kapsamında değerlendirilebilecek pozisyonlar belirleniyor. Belirlenen bu pozisyonlar için görev tanımları oluşturuluyor. Görev tanımları doğrultusunda ise TAV ve bağlı şirketler bünyesinde intranet, iç ilan, e-posta vb. duyuru kanalları ile çalışanlara süreç duyuruluyor.

Pozisyon dahilinde gerekli kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar ile değerlendirme sürecine başlanıyor. Değerlendirme aşamasında öncelikle Holding İnsan Kaynakları ile mülakat, sonrasında ilgili şirket departman yöneticileriyle yüzyüze mülakat / telekonferans, gerek görülürse kişilik envanteri, İngilizce yeterlilik sınavı ve genel yetenek testi gibi aşamalardan da geçiliyor.

Program süresi

Program süresi minimum 1 yıl olarak belirlenmiş olup, çalışanın talep etmesi, TAV ve ADP yetkililerinin de uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilir. Çalışanlarımız program bitimiyle birlikte TAV Grubu içerisinde farklı pozisyonlara atanabilirler.

Görevlendirme koşulları

Program kapsamında tüm çalışanlarımızın hakkı saklı tutulmakla birlikte, Çalışan Mobilite Programı kapsamında taraflar ile karşılıklı olarak anlaşılarak “Görevlendirme Koşulları” altında adayların yan hakları belirleniyor. Bu kapsamda yurtdışında görevlendirilecek olan çalışanın görevlendirme ücretini belirlerken yurtdışı yaşam endekslerine ait veriler dikkate alınıyor. Bu endeks değerleri uluslararası alanda hizmet veren danışmanlık firmasından temin ediliyor.

Yurtdışı yaşam endekslerinin kullanılmasındaki amaç, çalışanın almış olduğu ücretin alım gücünün görevlendirileceği ülkede düşmemesi, mevcuttaki yaşam kalitesindeki olası değişikliğin önlenmesi ve görevlendirildiği projenin içeriği ve alacağı sorumluluklarına bağlı olarak ücretlendirmenin yapılabilmesidir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024