Sürdürülebilir bir hayat için İK ne yapabilir?

Özellikle son birkaç yıldır ivme kazanan kurumsal sürdürülebilirlik hareketi, yakın bir gelecekte bir norm haline gelecek gibi görünüyor. Dünyada yapılan araştırmalara baktığımızda, giderek daha çok yöneticinin artık sürdürülebilirliğin “işlerine olumlu katkı sağladığını” ve “stratejik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduğunu” söylediğini görüyoruz. Sürdürülebilir İK; çevreye ve topluma karşı duyarlıdır, kaynakları etkin kullanır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024