Liderlerin Düşebileceği Yedi Tuzak

Bir organizasyonda, zayıflık ve performans eksikliğini telafi etmek liderin sorumluluğudur. Liderler, yararlı liderliğin prensiplerini bilinçli olarak anlamazlarsa liderlik rollerinde başarısızlığa uğrarlar. Sıkı çalışmanın, güdülerin ve zekiliğin, performans eksikliğinin yerini doldurduğuna inanırlar fakat bu unsurlar, tüm alanlarda yararlı bir lider olmak için yeterli değildir. Başarısızlığa mahkum lider profili şöyle tarif edilebilir: Negatif anlayışa sahip olan, değerleme ve yeniden değerlemeyi ihmal eden, pozitif istekleri var edebilen ve başkaları ile doğrudan açık iletişim kurmayan; kişileri harekete geçiremeyen, sistemlere destek veren yapıları entegre edemeyen ve ekonomik hale getiremeyen, organizasyonel dinamikleri yönetemeyen ve başarısızlıkları tazmin edemeyen…

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024