LC Waikiki’nin “Çift Kanatlı Liderleri”

LC Waikiki Kurumsal Akademi olarak yürüttüğümüz projelerin tümü, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin Çift Kanatlı Çalışan ve Çift Kanatlı Lider felsefesiyle gelişmeleri amacıyla yapılandırıldı ve fark yaratan bu programlar çalışanlarımıza ulaştı. Bu metafor, şirketimizde her kademede çalışan ve iş alanı ayırt etmeksizin, tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin takip etmesini beklediğimiz bir yol haritasını ifade ediyor. Peki, bu metafor ne anlama geliyor, neleri içeriyor? Bu konudaki önemli projelerimiz neler? Tüm yanıtları bu makalede bulacaksınız.

Gülperi Tandar - LC Waikiki
Kurumsal Akademi Direktörü

LC Waikiki Kurumsal Akademi, bünyesinde faaliyet gösteren farklı birimleri sayesinde çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin hem yetkinlik gelişimini sağlamak hem de mesleki uzmanlıklarını güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Akademimiz, geleneksel yöntemlerle eğitim programları tasarlama ve sunma yaklaşımının ötesinde, en güncel, teknolojik ve modern eğitim metodolojilerini uyguladığımız gelişim odaklı bir platform sağlıyor.

Kurumsal Akademi’nin bu yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir kılacak stratejilerimizi oluştururken; sadece iş ailesi bazında gelişim ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmayıp, birey odaklı bir gelişim yaklaşımını benimsiyoruz. Bu bağlamda, 4 bine yakın çalışanın faaliyet gösterdiği büyük ölçekli bir merkez kadromuz olmasına karşın, tüm kaynaklarımızı birey bazında gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve kişiye özel gelişim çözümleri sunabilen donanıma sahip hale getirme uğraşısı içindeyiz.

LC Waikiki Kurumsal Akademi’nin gelecek vizyonunda perakende sektörüne kendi alanında uzmanlaşmış ve yetkin bireyleri kazandıracak bir üniversite yapısı oluşturmak yer alıyor; bu güçlü vizyona ulaşmak amacıyla büyük bir inançla ve adanmışlıkla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ve dünyanın saygın üniversiteleriyle işbirliği yaparak çalışmalarımızı daha da derinleştirme fırsatı bulduk.

Vizyonumuz yol gösterici…

LC Waikiki’nin tüm birimlerinde rol alan her çalışanın ve yöneticinin şirketimize sağladığı katkının anlamlı bir çıktıya dönüşmesi için iki önemli referans noktasına sahibiz. Biri “İyi giyinmek herkesin hakkı” olarak belirlenen misyonumuz, diğeri de “2023 yılına kadar Avrupa’nın ilk 3 moda perakendecisinden biri olmak” şeklinde tanımlanan vizyonumuz… Söz konusu bu vizyonumuz doğrultusunda çalışan memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk, risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve ebitda alanlarında hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

Kurumumuzun vizyonu oldukça heyecan verici, özgün, akılda kalıcı, etkileyici ve 2023 yılına kadar elde etmemiz gereken başarıları ve geleceğimizi tanımlıyor. Bu vizyona ulaşmak için hem yönetim yaklaşımımızda hem de iş yapış tarzımızda yenilikleri ve modern yaklaşımları çok önemsiyoruz.

Kurumsal Akademi bünyesindeki çalışmalarımızda da kendimizi tekrar etmek yerine, hep daha iyisini arıyor ve yeni yaklaşımlar geliştirerek sektöre öncü olacak projeler geliştirerek ilerliyoruz. Eski yöntemler üzerine inşa ettiğimiz bir yapıdan çok, çalışanlarımıza daha fazla katma değerler yaratan yol ve yöntemleri araştırma ve geliştirme alanına hem yatırım yapıyor hem de akademi çalışanlarını bu doğrultuda yetiştiriyoruz.
 

Ulaşmayı istediğimiz vizyona giden yolda, rehberimiz olarak değerlerimizi görüyoruz. Çalışanlarımızın kurum değerlerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla yöneticilerimizin rol model olmalarını destekleyecek bir yaklaşımımız var. Kurumumuzun hakkaniyet, dürüstlük, yardımseverlik, tevazu, farklılıklara saygı değerlerini ve erdemlerini sadece yurt içinde değil yurt dışındaki yapılanmamızda da yaygınlaştırmaya özen gösteriyoruz. Kurumumuz için kutsal saydığımız bu değerler ve erdemler, görüldüğü üzere evrensel olarak kabul görmüş değerler; benimsediğimiz bu değerlerin başarıyı, gücü, finansal kaynakları yüceltip insanı geride bıraktığımız değerler olmadığına dikkati çekmek isterim.
 

Neden “Çift Kanat?”

Bu bağlamda, Kurumsal Akademi olarak yürüttüğümüz projelerin tümü, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin Çift Kanatlı Çalışan ve Çift Kanatlı Lider felsefesiyle gelişmeleri amacıyla yapılandırıldı ve fark yaratan bu programlar çalışanlarımıza ulaştı.

Bu noktada Çift Kanatlı Çalışan ve Liderlik Metaforunu biraz daha belirgin bir hale getirmek ve detaylandırmak isterim. Bu metafor, şirketimizde her kademede çalışan ve iş alanı ayırt etmeksizin, tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin takip etmesini beklediğimiz bir yol haritasını ifade ediyor.

Bizi, gelecekte ulaşmayı amaç edindiğimiz vizyona taşıyacak olan liderlik anlayışını “Çift Kanatlı Liderlik” metaforu ile tanımlıyoruz. Bu metaforun baş kısmında “yön gösterme/anlam buldurma”, gövde kısmında “mesleki uzmanlık”, sağ kanadında “erdem/değerler”, sol kanadındaysa “temel yönetsel beceriler/temel yetkinlikler ve liderlik yetkinliklerine” yer verdik.


Kurum değerlerini anlayan ve yaşayan, içselleştirmiş, tutum ve davranışlarına yansıtan ve aynı zamanda başkalarına rol model olan, becerilerini ve yetkinliklerini güçlendirerek kendine ve şirkete değer katan “Ehil ve Emin Yöneticiler ve Çalışanlar” paydaşlarında ve ekiplerinde şevk ve istek yaratan ve onlara ilham kaynağı olan, işini profesyonellikle yapan, kurum değerlerine bağlı, aidiyeti yüksek, ülkemizde ve dünyada birçok farklı şirkete örnek teşkil edebilecek nitelikte yöneticiler ve çalışanlar temel hedefimiz.

Kurumsal Akademi bünyesinde yaptığımız tüm çalışmalarla Çift Kanatlı Çalışanlar ve Liderler geliştirmeyi ve kendilerine rehberlik yapmayı hedefliyoruz. Akademimiz tarafından sunulan tüm gelişim çözümleri sayesinde; beceri geliştiren, kurum çalışanlarımızın sahip olmaları gereken yetkinlikleri güçlendiren ve davranış değişikliğini destekleyen programları çalışanlarımızla buluşturuyoruz. İç kaynaklarımızla sunduğumuz ve dış gelişim ortaklarımızın işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımızla; çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarına ulaşmaları, kurum bağlılığının güçlenmesi ve üstün performans almalarını destekleyen programlar hazırlayarak kurumumuza “ehil ve emin çalışanlar ve yöneticiler” kazandırma misyonuyla çalışıyoruz.

Gelelim projelerimize…

Bu bağlamda, Kurumsal Akademi olarak Çift Kanatlı Çalışanlar ve Liderler geliştirmek amacıyla hem tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek hem de kurum değerlerini içselleştirmelerini sağlamak misyonuyla sorumluluğunu üstlendiğimiz birkaç önemli projeden bahsetmek isterim.

Bu önemli ve köklü projelerden biri, Çok Boyutlu Liderlik Eğitimi’nin kurum içinde yönetsel seviyede yaygınlaştırılmasını sağlamak... Çok Boyutlu Liderlik yaklaşımı, yönetsel akımların içinde önemli bir yere sahip olan kaliteli programlardan biri. Bu program için, üst düzey yöneticilerimizden oluşan bir iç eğitmen kadrosu kurduk. İç eğitmenlerimiz aynı zamanda kurumumuzda genel müdür yardımcısı ve direktör seviyesinde çalışan ve iş programları son derece yoğun kişiler olmasına rağmen, Çok Boyutlu Liderlik Eğitimlerimizi katılımcılarımızla buluşturmamıza destek sağlıyor.

 

Bu konudaki gönüllü çalışmaları, yüksek motivasyonları ve yılların tecrübe birikimi sayesinde kurumumuza dahil olan yeni yöneticilere ve içerden terfi ile yükselen yöneticilere gelişim desteği veriyor. Çok Boyutlu Liderlik Programı ile yöneticilerimizin kişisel ve kurumsal amaçları yerine getirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını anlamalarını, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için farklı liderlik stilleri kullanmalarını ve çalışanları ile karşılıklı beklentilerini karara bağlayacak bir iletişim ortamı yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Bu program sayesinde, yöneticilerin çalışanlarının motivasyon ve beceri düzeyine göre farklı liderlik stilleri sergileyerek ekibinden yüksek performans almalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine fırsat sağlıyoruz. Aynı zamanda işe yeni başlayan ya da kurum içinden terfi almış tüm yöneticilerin göreve başladıkları günden itibaren bir ay içerisinde Çok Boyutlu Liderlik Eğitimi’ne katılımını zorunlu tutuyoruz, bu program hem Yönetici Oryantasyon Programımızın bir parçası olduğundan LC Waikiki’de yönetsel anlayışın ne yönde olduğu konusunda eğitime katılanlara zengin bir bakış açısı sağlıyor hem de kurum içinde tüm yöneticilerin ortak bir dil konuşmasını kolaylaştırıyor.

Koçluk yaklaşımımız

Bir diğer önemli ve köklü projemiz; koçluk yaklaşımıyla yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı desteklemek için yaptığımız çalışmaları içeriyor. Koçluk yaklaşımı, şirketimizde 2015 yılından sonra büyük önem kazandı. Yöneticilerimizin liderlik becerilerinde derinleşmesini desteklemek, aynı zamanda çalışanlarının performansını ve motivasyonunu güçlendirmelerini sağlamak amacıyla koçluk yetkinlikleri ile kendilerini donatacağımız programları gerçekleştiriyoruz.

Güç kültüründen, güçlenme kültürüne...

Bu programların başında Koçlukla Gelen Liderlik Eğitimi geliyor. Bu eğitim de Çok Boyutlu Liderlik Eğitimi gibi tüm yöneticilerimiz için ilk 1 ay içerisinde alınması zorunlu programlardan biri. Yöneticilerimizin kendi değerlerinin ve güçlü yönlerinin farkına vardıkları, öğrenen-yargılayan zihniyet ayrımını kavradıkları, derin dinleme, güçlü soru sorma, geribildirim ve takdir becerisini kazanarak çalışanlarını daha etkin şekilde yönetmelerini kolaylaştıran bir yapıya sahip. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı ekollerden mezun ve koçluk kilometresi yüksek olan Kurumsal Koçlarımızla bu programı yürütüyoruz. Aynı zamanda koçluğu bir destek öğrenme aracı olarak modüler eğitimlerimizin tamamlanma sürecine mutlaka entegre ediyor, böylece yetkinlik ve beceri gelişiminde bireysel olarak verdiğimiz bu hizmet sayesinde daha hızlı şekilde yol almış oluyoruz.

Kurumsal Koçlarımız verdikleri bu eğitimlerin yanı sıra kurum içindeki yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için birebir koçluk desteği sağlayarak onların gelişimine katkıda bulunuyor. Kurumumuz koçlukla birlikte güç kültüründen güçlendirme kültürüne doğru dönüşmeyi, kurum değerlerini içselleştirmeyi, çalışanların kendini değerli hissetmesini, yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmesini ve takdir kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Koçluk yetkinliklerini kapsayan tüm bu programların ve hizmetlerin yanı sıra, üst düzey yöneticilerimizin Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı ekollerden mezun yönetici koçlar olmalarını sağlamak amacıyla anlaşmalı olduğumuz kurumlarla iş birliğimizi sürdürerek kendilerini akredite koç olmaları konusunda destekliyoruz. 14 üst düzey yöneticimiz Adler Akredite koçluk programını bitirmiş olduğundan, kendilerinden koçluk desteği almak isteyen yöneticilerle birebir çalışmalarını sürdürerek Kurumsal Akademi’nin Çift Kanatlı Liderler yetiştirme misyonuna gönüllülük esasıyla değerli katkılarda bulunuyorlar.

Liderlik Programımız

Son olarak bir diğer önemli ve köklü projemiz de Çift Kanatlı Liderlik Programı... Çift Kanatlı Liderlik metaforundan yola çıkarak hem sol kanadımızı hem de sağ kanadımızı güçlendirmek için liderlik programları üzerine uzun süren araştırma ve çalışmalar yaptık. LC Waikiki’nin vizyonuna ve değerlerine hizmet edecek bir liderlik programı geliştirmek için Türkiye’nin en deneyimli hocalarıyla ve danışmanlarıyla birlikte çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda “Çift Kanatlı Liderlik Programı” adını verdiğimiz uzun soluklu bir program tasarımını gerçekleştirdik.  

İç kaynaklı eğitmenlerimiz ve dış kaynaklı gelişim ortaklarımızın işbirliği sayesinde, 3 modül olarak tasarlanan, yaklaşık 8 aylık bir süreye yayılan, 43 gün süreyle yapılacak 30 farklı eğitim başlığından oluşan Çift Kanatlı Liderlik Programı ile liderlik yolculuğunda yöneticilerimizi desteklemeyi amaç edindik. Bu program; “Liderlik Becerileri”, “Kişisel Gelişim Becerileri” ve “Temel Yönetsel Beceriler” olmak üzere 3 ayrı modülü içeriyor. Sadece sınıf içi eğitimle değil, koçluk, mentörlük, v-learning, çalıştay, workshop gibi destek öğrenme araçlarıyla zenginleştirdiğimiz bu programla yöneticilerimizin gelişim yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İlk modülümüz olan Liderlik Becerileri Modülünde, yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu modülde; Çok Boyutlu Liderlik, Koçlukla Gelen Liderlik, Yetkinliklerle Yönetiyorum, Hedeflerle Yönetiyorum, İçsel Pusulanın Keşfi gibi farklı eğitim başlıkları ile birlikte LC Waikiki’nin iş yapış tarzı ve yol haritası olarak tanımladığımız Kilit Sorumluluk Alanlarımız konusunda yöneticilerimizin farkındalıklarını artıracak workshoplar da yer alıyor. Bu modülde hem bir yönetici olarak LC Waikiki’nin yönetsel anlayışını özümsemek hem de kurum değerlerini içselleştirmek amaçlanıyor.

İkinci modülümüz olan Kişisel Gelişim Modülünde yer alan tüm eğitim başlıkları “yöneticinin alet çantası” metaforuyla örtüşüyor. Özellikle yöneticiliğe yeni adım atmış olan çalışanlarımız için Etkin Davranışı Yönetmek, Ekip Yönetiminde Başarı, Yapıcı Geribildirim, Sunum Becerileri, Analitik Düşünme ve Karar Verme, Problem Çözme, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi gibi bir yönetici için hem işi hem de insanı yönetmek açısından kritik öneme sahip olan alanlarda kendilerinin donanımlarını artırmayı hedefliyoruz.

Son modülümüz olan Temel Yönetsel Beceriler Modülünde ise tamamen Kilit Sorumluluk Alanları konusunda bilgi ve beceri anlamında derinleşmeyi sağlayacak ve yetkinlikleri güçlendirecek bir yapı oluşturduk. Bu modülde Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Bütçe Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Farkındalık, Risk Yönetimi, Operasyonel Planlama, Proje Yönetimi gibi eğitim başlıklarına yer vermekle birlikte, bu başlıkların karşılığı olan kurumsal uygulamalarımızla ilgili workshoplar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Son modülümüzde yer alan tüm eğitimler yöneticilerimizin yönetsel kabiliyetini artırmak ve kurum uygulamalarına kısa süre içinde adapte olarak ortak bir yönetim anlayışı ile çalışmalarını desteklemek için sunuluyor.

Önce insana değer vermek, önce insanı anlamak...

Kurumsal Akademi olarak yöneticilerimize son derece kapsamlı, en modern yönetsel yaklaşımlarla yapılandırılan, uzun sürece yayılan, iç  ve dış gelişim ortaklarımızla zenginleşen bu programı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların özünde önce insana değer vermek, insanı anlamak ihtiyaçları insan felsefesine göre yorumlayıp, tasarlamak yer alıyor. Bu tasarımda bazen koçluğu bazen teknolojiyi bazen sınıf eğitimlerini kullanıyoruz ve Kurumsal kıyaslamalar yaparak sürekli öğreniyoruz.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024