Kuruluşların dönüşüm sürecine rehberlik edecek Sürdürülebilirlik Uzmanları’nın meslek standartları yayımlandı

Favorilere Ekle
Sürdürülebilirliği tüm stratejilerine yansıtmayı planlayan kurumların, bu olguyu CSO (Chief Sustainability Officer - Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak konumlandırması gerektiğini düşünüyoruz. SEGM olarak, bu uzmanlık alanının gecikilmeksizin tanımlanması ve ulusal mesleki yeterlilikler arasında yer alması gerektiği görüşüyle, bu konuda gerekli standartların oluşturulmasında sorumluluk üstlenerek görev aldık ve 2020’de yoğun bir çalışma başlattık.

Sürdürülebilirlik konusunda organizasyon yapısında değişikliklere giden, görev ve sorumlulukları yeniden düzenleyen, ölçümler geliştiren, sürdürülebilirlik raporları yayınlayan ve şeffaflığı artıran adımlar atan şirket sayısı giderek artıyor. Ancak, bu alanda bir anlayış ve dil birliği oluşması süreci henüz başlangıç aşamasında. Mesleki yeterliliklerin ve bu alandaki uzmanlığın tanımlanması ortak dil ve anlayış oluşturulmasını hızlandıracak ve doğru pozisyonlarda uygun niteliklerde istihdam sağlanmasını kolaylaştıracaktır.

Bu bağlamda Sürdürülebilirlik Uzmanı’nın kurumsal yapıda interdisipliner bir yerde pozisyonlanması gerekli. Çünkü sürdürülebilirliğin; üretimden İnsan Kaynakları’na, iletişimden AR-GE’ye, pazarlamadan paydaş ilişkilerine, toplum ve çevre ilişkilerine kadar kurumların hemen her alanına kültürel kodlar olarak yerleşmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliği tüm stratejilerine yansıtmayı planlayan kurumların, bu olguyu CSO (Chief Sustainability Officer- Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak konumlandırması gerektiğini düşünüyoruz. SEGM olarak, bu uzmanlık alanının gecikilmeksizin tanımlanması ve ulusal mesleki yeterlilikler arasında yer alması gerektiği görüşüyle, bu konuda gerekli standartların oluşturulmasında sorumluluk üstlenerek görev aldık ve 2020’de yoğun bir çalışma başlattık.

Meslek standartları çalışmaları 2021’de tamamlanarak Sürdürülebilirlik Uzmanı meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlandı ve MYK resmi web sitesine eklendi.

Bir kuruluştaki Sürdürülebilirlik Uzmanı:

• Kuruluşun sürdürülebilirlik politikasının ve taahhütlerinin belirlenmesini,
• Kuruluşun sürdürülebilirlik stratejilerinin hazırlanmasını ve onaylanmasını,
• Sürdürülebilirlik ile ilgili kontrol yöntemlerinin ve prosedürlerinin oluşturulmasını ve denetlenmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarına ilişkin iç ve dış iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarına ilişkin eğitim programlarının uygulanmasını,
• Kurumsal yönetim süreçlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının yürütülmesini,
• Kurumsal risk yönetimi kapsamında sürdürülebilirlik uygulamaları ile ilgili fırsat ve etki analizi çalışmalarının yapılmasını,
• Kuruluşun çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik programlarının yürütülmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarının uyum performansının ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarının performansının raporlanmasını sağlar.

Kuruluşların dönüşüm sürecine rehberlik edecek, işletmelerin sürdürülebilirlik performansının ölçülmesini ve geliştirilmesini sağlayacak

Sürdürülebilirlik Uzmanları ise ya kurum bünyelerinde istihdam ediliyor ya da ilgili çalışmalar, alınan çeşitli danışmanlıklarla yürütülüyor.

Ayrıca ülkemizdeki ilk ve tek Sürdürüle- bilirlik Uzmanı Sertifika Programı'nın da mimarları arasında olan SEGM TSPB ile ortak eğitimler düzenliyor. Bu çalışmalar doğrultusunda elde edi- lecek kazanımlar arasında; hali hazırda ilgili alanda hizmet veren tüm profesyonellerin meslek standartları çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeleri, yeni Sürdürülebilirlik Uzmanlarının ise ilgili kaynakları rehber ve referans olarak değerlendirmeleri bulunuyor. Önce ülkenin, sonra dünyanın sürdürülebilirliği ancak sistematik ve yoğun bir çalışma ile mümkün olacaktır.