Kültürel farklılıkların uzlaştırılması için stratejik yönetim ve ipuçları

Liderlik, diğer birçok faktörün arasında, insanların çevrelerine varolan farklılıkları algılamasını ve bu farklılıkları aşabilmesini gerektiren bir süreç olarak tanımlanabilir. Liderler çevrelerini anlamlandıran, çevrenin çeşitliliğine saygı gösteren ve farklılıkları uzlaştıran kişilerdir. Bütün bu ciddi adımları atmak, küreselleşen dünyada etkin bir lider konumuna ulşamanın gereği haline gelmektedir. Bu makale dünya çapında 30.000 yönetici arasından yapılan bir araştırmanın temel bulgularını içeriyor. Bulgulara göre başarılı örgütler kültürel farklılıkların farkında oluyor ve bu farklılıklara saygı gösterip, kültürel çeşitliliği uzlaşma yoluyla avantaja dönüştürebiliyorlar.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024