“Kültürel değişimde en önemli varlık, insan kaynağı”


GF Hakan Plastik olarak su ve gazın, sanayi, kamu hizmetleri ve yapı teknolojisi içinde güvenli bir şekilde taşınması için sistem çözümleri üreten İsviçre merkezli Georg Fischer Piping Systems bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. 34 ülkede faaliyet gösteren ve sektöründe lider bir marka olan GF, beş yıllık süreleri kapsayacak şekilde hazırladığı yol haritalarında ürün gelişiminden müşteri memnuniyetine, sürdürülebilirlik açısından çevresel etkilerin azaltılmasından insan kaynağına kadar pek çok konuda çerçevelerini belirliyor.

Strateji 2025 olarak adlandırılan ve son iki yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen yol haritamızın temelini Ürün Portföyü, İklim&Kaynaklar ve İnsan&Refah başlıkları oluşturuyor. GF Hakan Plastik İnsan Kaynakları departmanı olarak biz de çalışmalarımızı İnsan&Refah başlığı altında yoğunlaştırıyoruz. 

Kültürel değişimde en önemli varlığın insan kaynağı olduğu bilinci ile GF, çalışanlarının çevresel koşullarını iyileştirme, kapsayıcı ve teşvik edici çalışma ortamları yaratma konusuna hassasiyetle eğiliyor. ISG standartları, çalışanlarına yönelik eğitimler ve sağlık programları geliştiren şirketimiz, çalışanları arasında fırsat, cinsiyet eşitliği, vb. konularına da önem veriyor. Strateji 2025’in hedefleri içerisinde yer alan yeni yönetim atamalarında %25 kadın yönetici hedefini, Türkiye’de bu hedefin de üzerine çıkarak %38 oranına ulaşmış bulunuyoruz.

İnsan Kaynaklarında Yetenek Yönetimi ise şirketimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm çalışanlar tarafından özverili bir şekilde desteklenip sahiplenmesi ile yürütülüyor. İnsan Kaynakları Yönetimi, amaca uygun bir organizasyon yapısı oluşturmada kritik bir öneme sahiptir. Bu yapının kapsadığı her çalışanın performans yönetimi ve öğrenme yolculuğu, insan kaynakları fonksiyonu tasarımları ve uygulamalarıyla desteklendiğinde değer kazanır. Yetenek Yönetimi süreci, bu yolculuğun etkin ve iz bırakacak şekilde sürdürülmesini sağlar. Bizim de Yetenek Yönetimi sürecimiz, çalışanlarımızın performansını analiz ederek gelişimlerinde ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı ve yetkin bir çalışan topluluğu yaratmayı hedefliyor. Bu nedenle "Yetenek Yönetimi" yol haritamızı belirlerken hem şirkete hem de çalışana katma değer yaratacak üretkenlikte olmasına özen gösteriyoruz.

"Öğrenme", "Önemseme" ve "Performans"

Odağımız, değerlerimize sahip çıkmak ve insan kaynağını geliştirmek. Gelişime hizmet eden hedeflerimizi belirlerken de 3 değerimizden ilham alıyoruz. Tüm çalışmalarımızı "Öğrenme", "Önemseme" ve "Performans" merkezinde gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın teknik ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek ve kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımak adına farklı seviyelerde uygulamalarımız bulunuyor. Bu uygulamalar, bazen gruplara bazen de kişilere özel oluyor. Sürekli öğrenme ve gelişim, stratejimizin ve kültürümüzün olmazsa olmaz parçalarından birini oluşturuyor. 

Günümüz iş dünyasında birden fazla kuşak bir arada çalışıyor. Öğrenme şekli, iletişimi, beklentisi ve hedefleri birbirinden farklı olan bu kuşakların ahenk içinde çalışmasını sağlamak birçok şirketin ajandasının ortak konuları içerisinde yer alıyor. Şirket içerisinde bu ahengi sürekli hale getirmek için başlattığımız Yönetici Gelişim Programı, geride bıraktığımız bir buçuk yıl içerisinde bize doğru yolda olduğumuzu göstermiş bulunuyor.

Sinerji sağlama, birlikte çalışma ve etkili iletişim kurma

Yönetici Gelişim Programı’nın amacını, şirketimizin operasyonel ve destek bölümlerinde yönetici olarak görev yapan çalışanlarımızın mevcut yetkinliklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve farklı bölümlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak şeklinde ifade edebiliriz.

Programı oluşturulmasında öncelikli sorularımız; ″Hangi noktalara odaklanmalıyız? İhtiyacımız nedir? Ne istiyoruz ve ne bekliyoruz?″ oldu. Bulduğumuz cevaplara uygun olarak bir program içeriği hazırlandı. Özel bir eğitim şirketi ile hazırlanan programla yöneticilerimizin iş ve bireysel yönetimlerini geliştirmek adına farklı eğitimler organize edildi. 5 farklı eğitmenle sürdürülen eğitimlerde Müzakere Teknikleri, Etkin Geri Bildirim Verme, Belirsiz Koşullarda Performans Yönetimi, Problem Çözme gibi farklı konulara yoğunlaşıldı. 13 yöneticimizin katıldığı ve 300 saate yakın süren eğitimlerin ilk bölümü 14 ay gibi bir sürede tamamlandı. 

Bu sürecin sonucunda programa katılan yöneticilerden yaşadıkları farkındalıkları anlamak için bugünden sonra ne yapmak istediklerini anlatan bir sunum gerçekleştirmeleri istendi. Bireysel olarak hazırlanan sunumlarda etki alanını genişletme, ekibin daha etkin yönetimi, yüksek performans kültürü oluşturma, değişimin bir parçası olma gibi konulara odaklanıldı. 

Süreç sonunda yöneticilerimizin hazırladıkları başarılı sunumlar, katılımcılardan ve farklı seviyelerdeki çalışanlardan aldığımız olumlu geri bildirimler, hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmamız ve devamının gerçekleştirilmesi konusunda cesaretlendirici oldu. 

Farklı birimlerin yöneticilerinin sık sık bir araya gelmesinin aralarındaki sinerjiyi, birlikte çalışma ve etkili iletişim kurma kültürünü de artırdığını gördük. Hatta üretim tesisimizin bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ve Kalıp Bakım Yöneticimizin kapanış sunumu olan “Kuşaklar Arası İletişim” üzerine gerçekleşen seminere konuşmacı olarak davet edilmesi teşvik edici bir başka gelişme oldu. Bilgi paylaşımı kültürünün sadece kurum içerisinde değil, kurum dışına da etkilerini gözlemleme imkanı bulundu.

Bu olumlu geri dönüşlerle, yeni yöneticilerle başlattığımız Yönetici Gelişme Programı’nın ikincisinin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.  
 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024