Kendi İşini Yarat!

Arif Kaya
HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı

Üretim alanındaki 'Endüstri 4.0' ve akıllı fabrika dönüşümü, son yıllarda tüm dünyada endüstrinin odaklandığı bir konu haline geldi. Artık dijitalleşme yarışında geride kalmanın, rekabetçiliği kaybetmekle aynı anlama geldiğinin her sektör farkında. Hazır giyim sektörü ise dünya genelinde büyük ölçüde ucuz işgücü üstüne kurulmuş ve teknoloji yatırımının pek tercih edilmediği bir sektör olarak bu yolculukta diğer sektörlere kıyasla oldukça geriden geliyor. Emek yoğun bir sektör olması ve hammadde olarak kumaş gibi otomasyonu zor olan bir malzemenin kullanılması her zaman konfeksiyonla teknolojinin beraber anılmasının engelleyen bir önyargı olmuştur.

Ancak günümüzde daha net anlaşılıyor ki Türkiye artık ucuz iş gücüyle değil, eğitimli genç nüfusu sayesinde, nitelikli iş gücü ve inovasyon alanında söz sahibi olarak küresel rekabette öne çıkabilecek.

Biz de HUGO BOSS Tekstil Sanayi’ne ait üretim tesislerimizde, rekabetçiliğimizi artırmak, kalite standartlarındaki öncülüğümüzü korumak ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi yakalayabilmek için bu dönüşümün öneminin farkındayız.

1999 yılında kurulan HUGO BOSS İzmir üretim tesisleri, Ege Serbest Bölgesi’ndeki 65.000 m2 kapalı alanı, yaklaşık 3800 çalışanı, yıllık yaklaşık 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle bir dünya markası olan HUGO BOSS‘un ana üreticisi konumunda. HUGO BOSS Grubu’nun dünyadaki en büyük üretim tesisi olma özelliğine de sahip HUGO BOSS İzmir, üretim becerileri, teknik bilgi ve inovasyon alanlarında da HUGO BOSS Grubu’nun önemli endüstriyel bilgi kaynaklarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

HUGO BOSS İzmir’de 2015 yılının ortalarından itibaren 'Endüstri 4.0'ı merkeze alan yeni bir vizyonla, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı akıllı fabrika dönüşüm yolculuğumuza başladık. İlk olarak dijitalleşebilecek her şeyi dijitalleştirmeye odaklandık. Buradaki nihai amacımız üretim tesislerimizin dijital ortamda bir ikizini yaratmaktı. Öte yandan tekstil sektöründe kaliteli üretim için kuşkusuz en büyük değerimiz olan insan kaynağımızı tüm bu dönüşümün merkezinde konumladık.

Bugün HUGO BOSS İzmir’de sahada çalışan tüm üretim personeli günde toplam 350.000 satır veri üretiyor.  Topladığımız veriler öncelikle üretim süreçlerimizi daha akıllı hale getirmemize olanak sağladı. Ancak verilerin tek etkisi bu olmadı. Fabrikamızın dijital bir ikizini yaratma süreci, bir yandan çalışanlarımızın iş yükünü ve hiyerarşi seviyesini azaltmamızı mümkün kılarken, diğer yandan yepyeni pozisyonların da oluşmasını da sağladı.  

“Olmasaydı ne eksik olurdu?“

Tam da bu noktada üretim yapan bütün şirketlere model olabilecek ve zamanın ruhuna uygun Create Your Job // Kendi İşini Yarat adını verdiğimiz yeni bir insan kaynakları programını 2016 yılında uygulamaya alma kararı aldık.

Create Your Job, özetle, iş yerimizde pozisyonların kurum stratejisine yarattığı katma değeri sorgulamamızı sağlayan ve çalışanların kendi iş tanımlarını kendilerinin yapmasına imkan tanıyan bir program. Proje kapsamında her bir görev tanımına “Olmasaydı ne eksik olurdu?“ sorusunu sorarak başladık. Pozisyonların tekrarlı ve dijitalleşebilecek uygulamalarını birlikte tespit etmeye çalıştık. Ve elde ettiğimiz değerlendirme sonucunda hiyerarşik yapımızda bir kademe azaltmaya gittik.  Hiyerarşik yapı azalırken yeni iş birimleri ve  Görüntü İşleme Uzmanı, Proje Yöneticisi, Big Data Analist, Technolab Uzmanı  gibi yeni görev tanımlarına da ihtiyaç duyduk. Yeni görev tanımları da yeni yetkinliklere olan ihtiyacı arttırdı. Bu ihtiyaçları belirlerken HUGO BOSS İzmir olarak inisiyatifi çalışanlarımıza bıraktık. Bu yeni görev tanımlarına göre çalışanlarımızın ne tür yetkinlikler ve eğitimlere ihtiyaç duyduklarını sorduk ve bu doğrultuda eğitim programlarımızı yeniden şekillendirdik.

Create Your Job çerçevesinde tüm çalışanlarımızın yeteneklerinin, bu yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde, pozisyon bazlı geliştirilmesine odaklandık. Bu süreci yeni etkileşim kanallarıyla destekleyerek, günümüzün engel tanımayan iletişim devrimine uygun şekilde, en alt kademenin en üst kademeye rahatlıkla ulaşabildiği, hiyerarşinin ve rütbelerin gücünden çok ortak iş yapma kültürünün hakim olduğu bir yapı kurmaya odaklandık. İş yapış şeklimizde esnek olmayı başarının anahtarlarından biri olarak konumladık.

Ve Değişim Liderleri...

Yalın ve organizasyonel dönüşümümüzü tamamlarken, geleceğin yetkin ve donanımlı liderlerini yetiştirmek bizim için çok önemli. Ancak bu sayede verimlilik, kalite ve teslimat konularında sektörün en rekabetçi kuruluşu olma konumumuzu koruyup geliştirebileceğimizin farkındayız. Bu amaç doğrultusunda bizim gibi üretim yapan şirketlerde ekibin en kilit oyuncuları olan saha yöneticilerimiz ve mühendislerimiz için Değişimin Liderleri ve Future Engineers // Geleceğin Mühendisleri adını verdiğimiz ve Create Your Job projesinin doğrudan tetiklediği gelişim süreçlerini başlattık.

’’Değişimin Liderleri’’ programıyla temelde, hiyerarşik seviyedeki azalmanın ufukta görüldüğü anda, ilk kademe yöneticilerin liderlik becerilerini yeni nesilin ve örgütlenme yapısının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillendirilmesine odaklandık.

’’Geleceğin Mühendisleri’’ ise yeni tip öğrenme ortamlarından (moocs ve online platformlar gibi) yararlanarak ilgili kadrolarda yeniliklerin takibini kolaylaştıran, ve ezberbozan tarzda düşünmeyi teşvik eden bir gelişim programı olarak dizayn edildi.

Organizasyonel dönüşüm süreçlerinde iş yapış şekilleri değişirken, insan kaynağının buna adaptasyonu çoğunlukla bunu takip eden bir süreç olarak değerlendirilir. HUGO BOSS İzmir’de ise insan kaynağımızın dönüşümünü bu sürecin belirleyicisi ve itici gücü olarak  konumlayarak önceliklendirdik. Tüm bunları vaktinde yapmış olmak ise bize bu dönüşüm sürecinde fazlasıyla hız kazandırdı. 

Sektörde dönüşümü bütünsel anlamda tamamlayan ilk şirket olmayı başaracağız.

Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının %7’sini oluşturan, 55 binden fazla şirketin faaliyet gösterdiği, 2 milyon kişiye dolaylı olarak istihdam sağlayan ve ihracatı da %15’e yakın bir oranda destekleyen  tekstil sektörünün Türkiye ekonomisi için önemi göz ardı edilemez. Bu kadar değerli bir sektörün ülkemizde  küresel ölçekte rekabetçiliğini koruması için üreticilerin dijitalleşme yolculuklarının kilit bir rolü olacak. Öte yandan değişmeyen tek şey, nitelikli  insanların şirketlerin en rekabetçi varlığı olma konumunu koruması olacak. İnanıyoruz ki HUGO BOSS İzmir olarak tekstil sektöründe endüstri 4.0 dönüşümünü bütünsel anlamda dünyada ilk tamamlayan şirket olmayı başaracağız. Böylelikle tekstil sektörünün küresel ölçekte geleceğini inşa ederek, tüm ekosistemimize değer yaratmayı sürdüreceğiz.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024