İşyerini Açma ve Çalıştırma ile Devir, Taşınma ve Kapanma Arasındaki Mevzuata İlişkin Sorunlar

Favorilere Ekle
SSK-İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 1- Personelin Yükümlülüğü a)- Kuruma Bildirme Yükümlülüğü 4447 - Sayılı Yasa ile çalışanlara da çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumu 30-gün içinde Kurum ünitelerine bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bir anlamda ise -kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu ülkemizde- kendilerini bildirme hakkı verilmiştir. Nitekim, bildirimde bulunmamanın cezai bir müeyyidesi yoktur.