İşyerinde farklılıklar arasındaki iletişimi güçlendirmek için ne yapabilirsiniz?


İster ofiste ister uzaktan ister hibrit bir programda çalışıyor olun, çalışanlarla güçlü ilişkiler kurmak, çalışanların işyerinde aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olmada kilit noktadır. Liderler olarak, gerçek değilmişsiniz gibi görünmeden veya çalışanlarınızın özel hayatlarını gözetlemeden ilişki kurmak zor olabilir. Öyleyse, liderler ırk, cinsiyet ve diğer farklılıklar arasında özgün ilişkiler geliştirmek ve beslemek için ne yapabilir?

Otantik ilişkiler kurmanın en iyi yollarını bulmanıza yardımcı olmak için, İK ve iş liderlerine en iyi içgörüleri için bu soruyu sorduk. Görünürlük ve açıklıkla liderlik etmekten bir aidiyet kültürü yaratmaya odaklanmaya kadar, işyerindeki tüm farklılıkları ortadan kaldıran otantik ilişkiler geliştirmek için liderlik rolünüzde yapabileceğiniz birçok şey vardır.

İşte liderlerin iş yerlerindeki farklılıklar arasında özgün ilişkiler kurmasının ve geliştirmesinin 14 yolu:

•    İletişimi, görünürlük ve şeffaflık üzerine kurun
•    Aktif ve meraklı olun
•    Bireylerin tamamen kendileri olabilmeleri için alan açın
•    Çalışan Kaynak Grupları için açık destek sağlayın
•    Çeşitlilik ve Kapsayıcılık girişimlerine odaklanın
•    Ekibinizin düşünme ve hareket etme biçimini anlayın
•    Öğrenmek için açık bir zihne sahip olun
•    İnsanlara ortak bir amaca yönelik ilham verin
•    Yeterince temsil edilmeyen gruplara kariyer desteği sunun
•    Farklılıkları kutlayın
•    Hikayelerinizi paylaşarak ekiplerinizle bağlantı kurun
•    Dinleyerek öğrenin
•    Yargılamadan başkalarının benzersizliğini kucaklayın
•    Aidiyet kültürü yaratmaya odaklanın.

Görünürlük ve Şeffaflık 

Görünürlük, şeffaflık ve açıklık, anlamlı katılım ve bağlantı için çok önemlidir. Çalışanların kendi kariyer olanaklarını görebilmeleri için, bir şirketin tüm seviyelerinde farklı insanların bulunması önemlidir. Ve elbette, tüm farklılıklar görünür değildir, bu nedenle kendi geçmişleri ve kişisel özellikleri söz konusu olduğunda liderlerin şeffaflığı ve açıklığı çok olumlu bir şekilde etkili olabilir.

Otantik ilişkileri geliştirmenin bir başka yolu da dahil etme konusundaki iletişime dahil olmaktır. Döngüsel geri bildirim ve tersine mentorluk gibi girişimler, çeşitliliğe gerçek yatırımı göstermenin harika yollarıdır. Bu konuşmaların deneyimlere odaklanması gerektiğinden, liderlerin alçakgönüllülük ve öğrenmeye istekli olmaları hayati önem taşır. Başarılı hakkaniyet politikası ve uygulaması, marjinalize edilmiş insanların bakış açılarıyla şekillendirilmelidir.

Aktif ve meraklı olmak

"Gidilecek" iş arkadaşları ve ortak çalışanlar dışında ilişkiler kurun. Bu, özellikle liderlik pozisyonundakiler için geçerlidir. İnsanları aktif ve içten bir şekilde tanımaya çalışmaları çok önemlidir: Geçmişleri, deneyimleri, üzerinde çalıştıkları konuları ve istekleri. Sistematik olarak değil, rastgele. İnsan doğası gerisini halleder.

Bireylere kendileri olabilmeleri için alan açmak

Otantik ilişkiler, liderler masayı kurup ekip üyelerinin o masaya tüm benlikleri olarak gelmeleri için bir yer sunduğunda kurulur ve beslenir. İnsanlar hayatlarının yaklaşık %80'ini bir çalışma ortamında geçiriyor. Yetenekli, çeşitliliğe sahip bireyleri elde tutmakla ilgileniyorsanız, kapsayıcılığa öncelik vermek çok önemlidir. DEI'de, kimliklerinin bir kısmı hoş karşılanmadığı için tam olarak ortaya çıkamayacaklarını hisseden çeşitli adaylar için sıklıkla ortaya çıkan bir olgu olan "kimliğin gizlenmesi" hakkında konuşuyoruz. Bu, farklılığı olan çalışanların bir pozisyondan ayrılma konusunda kendilerini savunmasız hissetmelerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Mükemmel adayları kaybetmemek için, kuruluşunuzda paylaşılan deneyim için gerçek alanlar açmaya odaklanmak çok önemlidir.

ERG (Çalışan Kaynak Grupları) için destek 

Otantik ilişkiler, yalnızca insanlar sanal veya fiziksel olarak bir araya geldiğinde gerçekleşen açık sohbetlerle başlar. Son yıllarda Çalışan Kaynak Grupları, kuruluşların bu görüşmeleri kolaylaştırdığı fiili yol haline geldi. Bazı şirketler çalışanları tarafından yönetilirken, diğerleri İK veya iç iletişim tarafından organize edilir. Her iki durumda da bu tür tüm gruplar liderlerin görünür desteğinden yararlanabilir. Şirket içi bloglar, başarılarını kutlayan sosyal paylaşımlar ve çok daha fazlası aracılığıyla liderler, ERG'lerin profilini sürekli olarak yükseltebilir. Halihazırda yapılanları vurgulayabilir ve personele daha ne beklediklerini sorabilirler. Liderler dinleyerek ve destekleyerek olumlu bir fark yaratmak için içsel farkındalık geliştirebilirler.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık girişimlerine odaklanmak

DEI girişimlerine odaklanın. Farklı geçmişe sahip çalışanları, bugün bulundukları yere ulaşmak için üstesinden geldikleri engeller ve bunun onları nasıl şekillendirdiği de dahil olmak üzere, hikayelerini meslektaşlarıyla paylaşmaya teşvik edin. Bu, insanların kendileri gibi rahat hissettikleri, psikolojik bir güvenlik duygusu geliştirdikleri ve iş arkadaşlarıyla ortak çıkarları ve hedefleri belirlemeyi kolaylaştıran bir atmosfer yaratır. Çalışanların kendilerini ifade etmekte özgür hissettikleri bir kültürü teşvik ederek, iş birliğini engelleyebilecek ve tüm seslerin duyulmasını ve yükseltilmesini sağlayabilecek departman silolarını yıkmış olursunuz.

Ekibinizin düşünme ve hareket etme biçimini anlamak

Bir organizasyonda insanların doğal olarak genellikle bireyi aşan belirli bir grup kimliği geliştirdiği bir gerçektir. Grup sorunları, işyeriyle bağlantılı uygulama kuralları oluşturarak kişinin davranışını etkiler. Bir ekipte, her çalışan işin başarılı bir şekilde geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunur. Çalışanın davranışı ve liderin tutumu örgütün ilerlemesini ve gelişimini etkiler. Aynı zamanda örgüt kültürünün daha iyi özümsenmesini sağlar ve farklılıkları anlama sürecini kolaylaştırır. Bu nedenle, her birinin düşünme ve hareket etme biçimini anlamaya odaklanan ekip dinamikleri ve eğitimi geliştirmek ve sağlamak, ırk, cinsiyet ve diğer farklılıklar arasında otantik ilişkilerin beslenmesini etkiler.

Öğrenmek için açık bir zihne sahip olun

Etkili bir lider olmanın önemli bir kısmı, “öğrenmeye açık” bir zihniyete sahip olma becerisini geliştirmektir. Irk, cinsiyet ve kişisel farklılıklar arasında özgün ve anlamlı ilişkiler kurmak için liderler, konuşmaktan çok dinlemeye, yönetim ve iletişim tercihleriyle ilgili geri bildirim istemeye ve farklı geçmişler ve kültürler hakkında bilgi edinmek için kasıtlı olarak fırsatlar aramaya istekli olmalıdır. Bu, bireysel ilişki kurma faaliyetleri, takım oluşturma egzersizleri ve toplumsal cinsiyet ve kültürel farklılıkları vurgulayan mesleki gelişim seminerleri ve konferansları yoluyla olabilir.

İnsanları ortak bir amaca yönelik ilham verin

Odaklanıldığında farklılıklar daha da göze çarpar. Bu, farklılıkları göz ardı edebileceğiniz anlamına gelmez, ancak bunların ötesinde net hedefler belirlemek ve oraya ulaşmak için gereken beceriler etrafında ekipler oluşturmaya odaklanmak, farklılıklar çıkmazını aşmak için en iyi yaklaşımdır.  Yalnızca değerli ve anlamlı hedefler, düşmanca sınırları ve farklılıkları aşan insanları bir araya getirir. Ancak bu tür "ekipler" oluşturulduğunda, çoğu zaman en önemli başarılar elde edildi.

Yeterince temsil edilmeyen gruplara kariyer desteği sunun

Liderler, yeterince temsil edilemeyen grupların ekip üyelerine kasıtlı olarak kariyer desteği sağladığında, kariyer gelişimlerine katkıda bulunur ve otantik bir ilişki için bir temel oluşturur. Kariyer desteği vermek; insanları etkili ağlarınızla tanıştırmak, yüksek profilli fırsatlar ve projeler sunmak ve mentorluk gibi farklı şekillerde gerçekleşebilir.

Farklılıkları kutlamak

Çalışanlar, gerçek benliklerini gösterebilecekleri çalışma ortamları arar. Liderler, psikolojik güvenliği sağlamada ve tüm demografik yapılarda gerçek ilişkiler kurmada kritik bir rol oynar. Bu arzu edilen ilişkileri inşa etmek için liderler, her takım üyesinin takıma getirdiği çeşitliliğin benzersiz yönleri hakkında daha fazla şey öğrenmekten rahatsız olma konusunda rahat olmalıdır. Farklı kültürler, inançlar ve deneyim çeşitliliği hakkında sorular sormak ve öğrenmek, işyerinde bu ilişkileri beslemenin ve inşa etmenin bir yoludur.

Hikayelerinizi paylaşarak ekiplerinizle bağlantı kurmak

Hepimiz büyük vuruşlar yaptık ama topu bazen kaçırdık. Hepimiz düştük, kalktık. Hepimizin şans nöbetleri oldu. Hepimiz duygusal büyüme sancıları yaşadık. İşte bu gerçekleri çalışanlarınızla paylaşın. Otantik ilişkiler, gerçek yaşam deneyimlerini paylaşan insanlar tarafından kurulur. Bizi sık sık ayıran farklılıkları bu şekilde birleştirebilirsiniz.

Dinle öğren

Öğrenmek için dinlemektir. Ardından eylemi harekete geçirin. Öğrenmek için dinleyerek, önyargılarınızın iş politikalarınıza ve uygulamalarınıza nereden girdiğini anlayacaksınız. Organizasyonunuz içinde değişimin sesi olmanızı sağlayacak ve bu değişim taahhüdünün kanıtı ile ekibinizin farklı demografik yapılarında güven inşa edeceksiniz.

Yargılamadan başkalarının benzersizliğini kucaklamak

En iyi liderler, farklı veya konfor alanlarının dışında olan şeyleri anlamak isteyenlerdir. Bir çalışan, psikolojik olarak güvende olduğunu ve liderinin onun kim olduğunu sadece bir çalışan olarak değil, bir birey olarak da anlamaya istekli olduğunu düşünürse, açık olmaya izin verecektir.

Aidiyet Kültürü yaratmaya odaklanma

Mevcut siyasi iklim, işyerinde daha sıcak ve kapsayıcı olmaya odaklanan birçok lidere sahip. Daha otantik ilişkiler kurmanın bir yolu, çabalarınızı ait olmaya odaklamaktır. Bir lider olarak, tüm çalışanların hoş karşılandığını, dahil edildiğini ve aitmiş gibi hissettiği bir kültürü kasıtlı olarak nasıl geliştirdiğinizi düşünün. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, işe en çok dahil olduğunuzu hissettiğiniz zamanları gözden geçirerek başlayın. İş yerinizde ortaya çıkan ve birkaç tanesini uygulamaya başlayan ortak noktalara dikkat edin.
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024