İş dünyası için TOEIC® test uygunluğu, TOBB çatısı altındaki kurumlar için onaylandı

Favorilere Ekle

Uzun yıllardır birçok farklı İngilizce belgelendirme alanında faaliyet gösteren ETS Global B.V. Türkiye ile TOBB arasında yakın zamanda bir iş birliği protokolü imzalandı. Peki bu ne anlama geliyor? Yanıtı, ETS Global B.V. Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten’den alalım: “TOEIC®, özel sektör için tasarlanmış hızlı bir belgelendirme sistemi.... Akademik İngilizce ile iş İngilizcesi farklılaşıyor, o sebeple iş dünyası için TOEIC® testinin daha uygun olduğunu bu protokolle TOBB çatısı altında bulunan kurumlar için onaylatmış olduk”. Vizyonu doğrultusunda kamu, akademi ve iş dünyasına yönelik çalışmalar yapan ETS Türkiye’nin faaliyetlerinin ayrıntılarını Özten anlatıyor.

Yakın zamanda TOBB ve ETS Global arasında iş birliği protokolü imzalandığını biliyoruz. Bu protokol nasıl bir çalışmayı içeriyor?

5 Ocak 2023 tarihinde TOBB Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi Ankara’da düzenlenen “ETS Global B.V. Türkiye Ecosystem Meetup 2 Academy Days” etkinliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Educational Testing Service Global B.V (ETS GLOBAL B.V) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TOBB’da yer alan kurumların ve özel sektör işletmelerinin yabancı dil ölçme ve değerlendirme araçlarının evrensel standartlara çıkarılması hedeflendi.

İmzalanan protokolle 12’nci Kalkınma Planı vizyonuna paralel olarak TOBB’da yer alan kurumların ve özel sektör işletmelerinin yabancı dil ölçme ve değerlendirme araçlarının evrensel standartlarda olması amaçlanıyor.

Küresel ticaret dilinin İngilizce olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Küresel rekabette söz sahibi olmak istiyorsak iyi derecede İngilizce bilen nitelikli insan kaynağına da sahip olmak zorundayız.

Bu noktada ETS Global B.V. de yıllardır Türkiye’de birçok farklı İngilizce belgelendirme alanında faaliyet gösteriyor. ETS Global B.V.'nin çok önemli bir belgelendirme sistemi olan TOEIC® sistemi aslında özel sektör için tasarlanmış hızlı bir belgelendirme sistemi... Akademik İngilizce ile iş İngilizcesi farklılaşıyor, o sebeple iş dünyası için TOEIC® sınavının daha uygun olduğunu bu protokolle TOBB çatısı altında bulunan kurumlar için onaylatmış olduk.

Çalıştığınız kurumlarda nasıl fark yaratıyorsunuz?

Kurumların yeni normal dediğimiz düzenin içerisine yerleşmiş çetin küresel rekabet ortamında daha üretken hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor, kurumlarımızın İngilizce iletişim yetkinliklerinin evrensel düzeye getirilmesi için gerekli beceri açığını doğru tespit etmek ve en etkin eğitim ve gelişim programlarını uygulayabilmek adına çözümler sunuyoruz.

Başta TOEIC® ile olmak üzere kurumların İngilizce seviyelerini tespit edip sertifikalandırabilmek, Pipplet ile ise 40’tan fazla dilde ölçme değerlendirme yapabilir halde kurumların hizmetindeyiz.

ETS’in en büyük farkı kalitesi aslında. Dünyanın en büyük eğitimsel ölçme ve değerlendirme kurumu olan ETS, merkezi New Jersey Princeton’da 1.200’den fazla araştırma görevlisiyle güvenli, adil ve geçerli çözümler üretmek felsefesi üzerine kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kurum. Dünyanın birçok ülkesinde standartlar oluşturmuş olan çözümlerimizle de Türkiye yaklaşık 30 senedir yüzlerce test merkezimizle ilk, orta ve yüksek öğrenim başta olmak üzere kurumsal alanda da yabancı dil ölçme değerlendirme çözümlerimizle varız.

Bu vizyonumuza denk günümüz İK yönetim yaklaşım ve gereksinimlerine uygun çevik ve güvenli çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Vizyonunuz doğrultusunda kamu, akademi ve iş dünyasına yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Çalışmalarınız ve sunduğunuz hizmetler bu paydaşlara neler sağlıyor?

ETS Global B.V. Türkiye’nin 2022 yılında büyük bir buluşmayla duyurduğu ve mekanize ettiği “ETS Global B.V. Türkiye Ecosystem” yaklaşımıyla hedefimiz sorunuzda belirttiğiniz tüm paydaşları bir araya getirip katma değeri yüksek projelerin etkinleştirilmesi ve tetiklenmesi... Bahsi geçen tüm paydaşların ortak konularda çözüm odaklı tartışmalarla bir araya gelmesi ekosistemimizin yarattığı topluluklar içinde bir “think-tank” modunda değerli uygulamaları paylaşmak ve yansıtmak için bir motivasyon, alan ve zaman, bir çatı anlayış ve fırsat haline geldi.

Ekosistem kelimesi, tüm paydaşların çabalarına farklı bakış açıları yaratma misyonuna sahip. DEĞERLENDİRME, KALİTE GÜVENCESİ, AKREDİTASYON, ARAŞTIRMA, VERİ, GEÇERLİLİK, BELGELENDİRME, STANDARDİZASYON ve daha birçok konuda ETS Global Türkiye olarak tüm paydaşlarla kararlı ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bundan sonrası için hedefleriniz neler?

Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda en kuvvetli ve güvenilir çözümlerimizi İnsan Kaynakları alanında doğru anlayış ve projelendirmelerle hizmete sunmak öncelikli hedefimiz. Bunun için her şeyden önce Türkiye ofis ve ekibimizin büyümesini sağladık. Hizmetlerimizin en üst kalite ve güvence seviyesinde son kullanıcıya aktarılması en önde duran hedeflerimiz arasında yer alıyor.

 

 

Makaleyi pdf olarak okumak için görsele tıklayın.