İK Teknolojilerine 2023 Bakışı... 2023’te hangi İK Teknolojileri trendlerini konuşacağız?


Yapılan araştırmalar İK analistleri ve uygulayıcılarına göre, şirket içi yetenek pazarları oluşturmak, mevcut sistemlere yatırımları optimize etmek, hibrit çalışmayı desteklemek ve yapay zekâ (AI) kullanımını genişletmek 2023'teki en önemli teknoloji öncelikleri olacak.
Yetenek koşulları sektörlere göre büyük farklılıklar gösterse de (bazı şirketler çalışanlarını işten çıkarmaya devam ederken diğerleri, devam eden işgücü kıtlığı nedeniyle çalışan adaylarını çekmek ve elde tutmak için ücretlendirme ve yan hakları artırıyor), İK liderlerinin mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri belirsiz bir ekonomik ortamda nasıl kullandıkları konusunda ortak noktalar olacaktır.

Mevcut Teknoloji Yığınları içinde ROI'yi Optimize Etme

Teknoloji analistleri, işini bilen İK liderlerinin bu yıl yeni platformlara yatırım yapmayı düşünmeden önce mevcut teknoloji ekosistemlerini optimize etmeye odaklanacağına inanıyor. Atlanta'da bir İK danışmanlık firması olan IA'nın yönetici müdürü Kimberly Carroll, "Ekonomik belirsizlik zamanlarında, kuruluşlar halihazırda sahip oldukları araç ve kaynaklar çerçevesinde süreç optimizasyonu ile liderlik etmelidir" diyor ve şöyle devam ediyor: "Yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğu belirlenirse, bu, en yüksek etkili İK süreçlerini destekleyen en değerli sonuçlar bağlamında olmalıdır."


Mass., Gloucester'da bulunan bir danışmanlık firması olan HireClix'in stratejik danışmanlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kara Yarnot, 2023'te İK liderlerinin en büyük önceliğinin halihazırda sahip oldukları araçları teknoloji yığınlarına etkin bir şekilde entegre etmek olacağını söylüyor. Yarnot, "Bağımsız, entegre olmayan sistemler manuel çalışma yaratır ve hata olasılığını artırır" diyor. "Ayrıca çalışan ve aday deneyimini olumsuz etkileyebilirler."

Bir başka analist, öğrenme ve gelişim (L&D) liderlerinin 2023'te yapabilecekleri en değerli şeylerden birinin mevcut durumlarını denetlemek olduğunu belirtiyor ve mobil platformların tam potansiyelleriyle kullanılmasını sağlamak için teknoloji sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.  "L&D'nin karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları tanımlayın ve varsa, halihazırda kurumda bulunan araçlar ve teknolojilerle hangilerinin çözülebileceğini görün" diyor. "Her sistem kendi ortamına yeterince entegre mi? Mevcut teknoloji sağlayıcılarınızla yapacağınız görüşmeler, piyasada yeni çözümler aramaya gerek kalmadan bu zorlukların birçoğunu çözebilir."

İç Yetenek Pazarları hala en kritik trend! 

İç yetenek pazarları, 2022'deki en popüler İK teknolojilerinden biriydi ve uzmanlar, bu dijital platformların bu yıl ilgi görmeye devam etmesini bekliyor. Bu sistemler, çalışanları şirket içi açık işler, ek işler veya projelerle eşleştirir; mevcut mentorları listeler; kariyer yollarını destekleyen ayrıntılı öğrenme fırsatları sunar. 

Küresel bir pazar araştırma şirketi olan Forrester'ın çalışan deneyimi konusunda uzmanlaşmış baş analisti David Brodeur-Johnson, "İç yetenek hareketliliğine yapılan yatırımlar 2023'te her zamankinden daha fazla meyve verecek" diyor.

Gartner'ın İK uygulamasından sorumlu başkan yardımcısı John Kostoulas, Gartner müşterilerinin yetenek pazarlarına büyük ilgi göstermeye devam ettiğini belirtiyor ve devam ediyor: "İK ve diğer organizasyon liderleri, iş gücü planlamasını ve diğer yetenek süreçlerini desteklemek için bu pazar yerleri tarafından oluşturulan verilerden yararlanabilir" diyor. "Çalışanlar, kariyer gelişimine yönelik beceri ve deneyimler oluşturmak için iş fırsatları ve seçeneklerine yönelik daha fazla görünürlükten yararlanıyor. Yöneticiler veya proje liderleri, daha esnek personel alımından ve gelişmiş yetenek görünürlüğünden yararlanıyor."

Gelişmekte olan (ve Gözden Kaçan) teknolojilerin kullanımı artıyor! 

İK liderleri, çalışan deneyimini geliştirmek, işe alım sonuçlarını iyileştirmek ve iş gücündeki temel beceri boşluklarını belirlemeye yardımcı olmak için 2023'te daha fazla gelişmekte olan ve geçmişte yeterince kullanılmayan İK teknolojilerini kullanacak.

Kostoulas, "orkestratörler ve katmanların", parçalanmış bir teknoloji ortamında çalışan deneyiminin İK ile ilgili dijital yönlerini düzene koymaya ve birleştirmeye hizmet ettiğini söylüyor. "Bunlar tipik olarak portalları, mikro uygulamaları ve düşük kodlu veya kodsuz araçları içeriyor" diyor. Carroll, çalışan portallarının, bilgi yönetimi araçlarının ve vaka yönetimi araçlarının önümüzdeki yıl; İK iş ortaklarına, insan liderlerine ve çalışanlara daha fazla rahatlık sağlayabileceğini söylüyor.

Carroll, "İK'nın 'elde tutma' zihniyetini aşması ve tek bir gerçek kaynağı oluşturmak, çalışan istekleri için daha fazla self servis sağlamak ve iç müşterilere zamanında ve doğru yanıtlar sağlamak için bu araçlardan yararlanması gerekiyor. Düzgün bir şekilde uygulandığında, bu araçlar İK'yı en yüksek değerli ve en stratejik faaliyetlere odaklanması için serbest bırakır."

Boston merkezli Nucleus Research için yetenek edinme konusunda uzmanlaşmış bir araştırma yöneticisi olan Evelyn McMullen, daha fazla kuruluşun iş gücündeki becerileri belirlemeye yardımcı olan yeni ortaya çıkan yapay zekâ tabanlı araçları kullanmaktan fayda sağlayacağını belirtiyor. Bu tür teknolojiler, İK liderlerinin şirket performansını aşağı çeken beceri boşluklarını kapatmasına yardımcı olabilir.

McMullen, "Yapay zekâ güdümlü beceri grafikleri ve çalışanların yumuşak ve zor becerilerini belirlemeye yönelik diğer araçlar, İK tarafından benimsenebilecekleri bir noktada..." diyor.

Brodeur-Johnson, beceri geliştirme yazılımı ve ilgili araçların 2023'te giderek daha önemli hale geleceğini söylüyor. "Ayrıca şirketlerin, insanları yeniden görevlendirme ve hatta işten çıkarma kararlarını bildirmelerine yardımcı olmak için yapay zekâ tabanlı beceri istihbarat araçları uyguladığını görüyoruz."

Hibrit ve Uzaktan Çalışmayı Destekleyecek Teknoloji

Uzmanlar, yeni çalışma modelleri daha fazla şirkette kalıcı bir demirbaş haline geldikçe, teknolojinin hibrit çalışmayı desteklemede giderek daha büyük bir rol oynayacağını söylüyor. bir video teknolojisi şirketi olan Owl Labs'ın CEO'su Frank Weishaupt, üstesinden gelinmesi gereken zorluklardan birinin yakınlık önyargısı olduğunu söylüyor.

Weishaupt, "İK ekipleri, yöneticilerin mesafeye göre değil sonuçlara göre yönetmeleri için nasıl eğitileceğini bulma konusunda büyük bir odaklanma yaşayacak. Ayrıca, üretkenlik takibinin gelişimini, niceliksel verilere ulaşmanın daha zor olduğu yaratıcı departmanlar gibi yeni işlevleri hesaba katan daha fazla sonuca dayalı değerlendirmelere doğru yol alındığını göreceğiz" diyor.

Danışmanlık şirketi PwC'nin ürün ve teknoloji gelir ve büyüme sorumlusu Suneet Dua, 2023'te hibrit çalışanların üretkenliğini ve performansını izlemek için kıyaslama araçlarına ve yeni yöntemlere daha fazla önem verileceğini belirtiyor.

Dua, "Kıyaslama araçları, çalışan duyarlılığını ölçmekten ofis alanlarını veya eğitim araçlarını kullanan çalışan sayısını izlemeye kadar çok sayıda veri noktası topluyor. Verimlilik ve performans açısından, birçok şirketin uzaktan çalışanlar için izleme yöntemleri uyguladığını veya bunu yapmak için planlar geliştirdiğini şimdiden görüyoruz" diyor.

Ancak Dua, aşırı çalışan takibinin çalışanların güvenini aşındırabileceği konusunda da uyarıyor. "Verimliliği izlemekle ilgilenen İK liderleri, çalışan çıktısının kalitesi ve miktarı da dahil olmak üzere daha anlamlı ölçümlere öncelik vermelidir" diyor. 

Yapay Zekanın yeni uygulamaları ‘kontrol’lü olarak büyüyor! 

İK, 2023'te daha az kaynakla daha fazlasını yapmaya çalışırken, yapay zekâ kullanımı işe alım, iş gücündeki beceri boşluklarını belirleme, katılım anketi verilerini analiz etme ve çalışanların sık sorulan sorularını yanıtlamayı içerecek şekilde büyüyecek.

İK teknolojisinde uzmanlaşmış kıdemli bir araştırma analisti olan Erin Spencer, "Geleneksel demografik ve performans ölçümlerinin ötesinde çalışan verilerini analiz etmek için yapay zekayı kullanmak, 2023'te kilit noktalardan biri olacak" diyor. "Artık daha fazla İK departmanı, iş gücü verilerini beceri geliştirme, planlama, personel alımı ve daha fazlası gibi alanlarda önemli iş ve yetenek kararlarına rehberlik etmeye yardımcı olacak stratejik bir varlık olarak görüyor."

Şirketler ayrıca, yalnızca bir arama motoru olarak işlev görmekle kalmayan, aynı zamanda makale veya bilgisayar kodu yazmak gibi karmaşık görevleri de gerçekleştirebilen, OpenAI tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen bir araç olan, çokça konuşulan ChatGPT gibi "üretken yapay zekâ" için gerçek dünya uygulamaları kullanmaya başlayacak. 

Teknolojideki bu tür sıçramaların yanı sıra, bazı İK satıcılarının yapay zekâ araçlarının nasıl çalıştığına dair devam eden şeffaflık eksikliği, önümüzdeki yıl daha fazla düzenleyici ve yasal incelemelerine yol açacaktır. Örneğin, Nisan 2023'te, şehirdeki işverenlerin istihdam kararları için kullandıkları yapay zekâ araçlarını bağımsız bir şekilde denetlemesini gerektiren bir New York Şehri yasası yürürlüğe girecek.

Modern Hire'da inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı Eric Sydell "Beyaz Saray'ın 'Yapay Zekâ Haklar Bildirgesi' için daha fazla federal kılavuz sunuldukça, mevzuat ve yapay zekanın insanlığın iyiliği için kullanılmasını sağlamanın nasıl amaçlandığı konusunda daha fazla netlik görmeyi bekliyoruz" diyor.

Yönetim Becerilerini Geliştirme, İş Yükünü Hafifletme

Uzmanlar, şirketlerin yöneticilerin giderek daha zorlu ortamlarda liderlik etmek için gerekli becerileri ve dayanıklılığı geliştirmelerine yardımcı olmak için çevrimiçi koçluk ve öğrenme platformları gibi araçlara daha sık başvuracaklarına inanıyor. Şirketler ayrıca manuel veya gerekli olmayan görevleri yöneticilerin sırtından atmak için daha fazla yapay zekâ ve diğer otomatikleştirilmiş araçları kullanıma sunacak.

Bir performans yönetimi teknolojisi platformu olan 15Five'ın CEO'su ve kurucu ortağı David Hassell, şirketlerin 2023'te yönetim eğitimini merkeze oturtacağına inanıyor.  "Uzak ortamlarda, kişilerarası ilişkiler en başta zarar görebilir veya hiç oluşmayabilir. Yönetici eğitimi, insanların bağlı, motive ve üretken kalmasına yardımcı olmanın anahtarıdır."

Workday'de grup genel müdürü olan David Somers, ön saflardaki yöneticileri desteklemenin ve elde tutmanın 2023'te en önemli öncelik olacağına inanıyor. Somers, "Sıkı işgücü piyasası ve pandeminin uzun sürmesi, ön saflardaki yöneticileri inanılmaz bir baskı altına soktu. İK liderleri, operasyonları yönetmek gibi tekrar eden görevleri otomatikleştirerek ve yöneticilerin benzersiz ihtiyaçlarını anlamak için program kalitesi ve üretkenlik gibi verileri kullanarak işgücünün bu kritik bölümünü elde tutmanın yollarına odaklanacak" diyor.

Çalışan Deneyimi: Artık sadece bir İK stratejisi değil

Uzmanlar, daha fazla üst düzey liderin, çalışan deneyimini 2023'te geniş bir stratejik hedef haline getireceğini ve bu deneyimi İnsan Kaynakları silosundan çıkaracağını söylüyor. Kostoulas, "Çalışan deneyimi, yalnızca bir İK stratejisi değil, bir iş stratejisi haline geldi" diyor.

İK için bu, teknoloji sistemini bir çalışan deneyimi stratejisinin temel ilkeleriyle uyumlu hale getirmek anlamına gelir. 2023'te daha fazla şirketin çalışan deneyimini BT, operasyonlar, finans stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getireceğini sözlerine ekliyor. 

Spencer, "2023'te İK liderleri, bireysel çalışan deneyimine odaklanan yeni teknolojilerden yararlanacak. Teknoloji ister verilere erişimi artırma ister geleneksel sınırların ötesinde çalışmak için yetenek geliştirme veya gelişmiş öğrenme ve gelişim fırsatları sağlama yoluyla olsun, bir şirket genelinde faydalar yaratmalıdır" diyor.

İşe Alım Teknolojisi: Video, Programatik Cezbetme ve İşveren markası otomasyonu

İşe alım uzmanları, aday tarama ve görüşme planlamasında daha da fazla verimlilik sağlamak için gelişen yapay zekâ araçlarını kullanacak, daha programatik işveren markası uygulamaları kullanacak ve adayları çekmek için son derece rekabetçi bir işe alım ortamında adayları çekmek için çalışanlar tarafından oluşturulan videolara yönelecek.

McMullen, "İşgücü eksiklikleri ve uzun vadeli çalışan gelişimini ve elde tutmayı iyileştirme ihtiyacı göz önüne alındığında, piramidin tepesindeki işe alım süreçlerini iyileştirmek, İK ve yetenek yönetimi liderleri için en önemli öncelik olacak" diyor.

Stratejik olarak doğru potansiyel adaylara reklam sunabilen programatik iş reklamcılığı gibi yaklaşımların 2023'te değerli olacağını söylüyor ve ekliyor: "Ekonomi belirsizlikle karşı karşıya olduğu ve işverenlerin iş ilanı bütçelerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarması gerektiği için bu önemli olacak."

Yarnot, işe alım profesyonellerinin bu yıl ilgi çekici bir aday deneyimi yaratma konusunda iki katına çıkması gerektiğini belirtiyor. "Resesyona girsek de girmesek de en iyi adayların her zaman seçenekleri ve fırsatları olacak. Her işe alım lideri, kariyer sitesindeki bir işe adayın bakış açısıyla deneyimlemek için bir mobil cihaz aracılığıyla başvurmalı. Ardından, sürecin beş dakikadan az sürmesini sağlamak için değişiklikler yapmalıdır" diyor. 

Yarnot, işe alım liderlerinin de 2023'te videonun daha stratejik kullanımından fayda sağlayacağını söylüyor. "Özgün, çalışanlar tarafından oluşturulan videolar, adayların en fazla katılımını sağlıyor. Bu nedenle, işe alım ekipleri iş ilanlarında, kariyer sitesinde, aday e-postalarında ve işe alım süreci boyunca videolar kullanmalıdır. Videolar değerlerinizi aktarmalı, çalışanlarınızın hikayelerini anlatmalı, adayları liderlik ekibinize tanıtmalı ve açıklamalıdır.”

Öğrenme ve Gelişim: Analitik, Kişiselleştirilmiş Öğrenme ve VR'a Odaklanma

Uzmanlar, L&D fonksiyonlarının 2023'te üç ana odak alanına sahip olacağını söylüyor. Biri, çalışanlar için daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve uyarlanabilir öğrenme deneyimleri yaratmak. 

Bu, çalışanların tam olarak ihtiyaç duydukları öğrenimi, ihtiyaç duydukları zaman ve yerde, özellikle de büyük ölçekte almalarını sağlamaya yardımcı olabilecek her şeydir.

Uzmanlar, L&D ekiplerinin topladıkları öğrenme verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmeyi kolaylaştıran yazılım araçlarını da arayacaklarını söylüyor. 

Ekiplerinin veri analizi becerileriyle eşleşen veri analizi araçlarına ihtiyaçları var.

Merkezi Pleasanton, California'da bulunan bir beceri geliştirme platformu olan Degreed'in İK’dan sorumluk lideri Janice Burns, ekiplerine veri bilimi ve iş zekâsı araçları getiren daha fazla L&D işlevi görmeyi beklediğini söylüyor.

Burns, "L&D liderleri, işgücünde inşa edilen becerilere dinamik bir genel bakış sağlamak için dijital öğrenme yoluyla oluşturulan zengin verileri toplamak için benzersiz bir fırsata sahipler" diyor. "İK ve işe alım verileriyle kaplanan bu, beceri boşluklarını belirlemek ve L&D'nin doğru kişilerin doğru becerilere sahip olmasını sağlayarak şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceği fırsatları tespit etmek için kullanılabilir."

Wentworth, L&D fonksiyonlarının 2023'te sanal gerçeklik (VR) teknolojisine yatırım yapmaya veya bunları yükseltmeye devam edeceğini söylüyor. Düşük ekipman maliyetleri, artan işlem gücü ve gelişmiş bant genişliğinin bir araya gelmesi, VR simülasyon araçlarını her zamankinden daha pratik hale getiriyor.

Wentworth, "İnsanların iş başındaki etkileşimlerin sonuçları olmadan yeni beceriler ve davranışlar uygulayabilmeleri gerekiyor. Satış tekniklerinden zor konuşmalara, DE&I [çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık] eğitimine kadar her şey için simülasyonlardan yararlanılabilir" diyor. 
 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024