Verinin Çalışan Gelişimindeki Önemi: Kariyer gelişimi ve çalışanların elde tutulması için veriye dayalı bir yaklaşım


Beceri krizi veya "yetenek savaşı" etrafındaki zorluklar, günümüzün gelişen iş gücünde daha belirgin hale geldi. Şirketler yetenek açığını daraltmak yerine, çalışanların zaten sahip olduğu becerileri en üst düzeye çıkarmaya ve elde tutmaya odaklanıyor.
BT endüstrisi söz konusu olduğunda, teknolojinin ilerleme hızı göz önüne alındığında, ek bir karmaşıklık söz konusudur. Büyük veya küçük şirketler, öğrenmeye, becerilerini aktarmaya ve bu değişen gereksinimlere uyum sağlamaya istekli insanlara ihtiyaç duyar.

Equinix 2022 Küresel Teknoloji Trendleri Araştırmasına göre, karar vericilerinin yüzde 63'ü iş becerilerine sahip çalışan eksikliğini işlerine yönelik ana tehditlerden biri olarak görüyor. Eski çalışanlarını yeniden işe almaya veya yeni yetenekler aramaya çalışan şirketlerin, bu çalışanları yeniden eğitmek ve becerilerini yükseltmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.

Grafik teknolojisinin gücünden yararlanma

İnsanları eğitmenin ve yeniden görevlendirmenin ötesinde, çalışanların kişisel kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak zorunlu hale geliyor. Çalışanların kafası genellikle kendi şirketlerinde dağıtılan karmaşık platformlar, sistemler ve süreçler ekosistemi ile karıştırılır. Çalışanlar sadece kariyer geliştirme fırsatları için hangi talep içi becerilere sahip olmaları gerektiğini bilmek isterken, yöneticiler bu tavsiyeyi sağlamak için gerekli verilere her zaman sahip olmayabilir.

Şirketler, çalışanları hakkında büyük miktarda veri tutar ve çoğu durumda bu veriler, bağlanması zor olan silo sistemlerde bulunur. Grafik veritabanları ve grafik veri bilimi, şirketlerin silo halindeki verileri birbirine bağlamasına ve bu veriler içindeki karmaşık ilişkileri belirlemesine olanak tanır; bu veriler daha sonra işgücü planlama analitiği ve çalışanlar için kariyer geliştirme önerileri için çeşitli kullanım durumlarına uygulanabilir.

Doğru çalışan sistemlerde çalışanlar, talep edilen rol ve becerilere dayalı olarak kariyer gelişimi ve hareketlilik için otomatik ve kişiselleştirilmiş öneriler alır. Aynı zamanda, akranlarının beceri ve öğrenimlerine ve şu anda içinde bulundukları role, istek uyandıran rollerine, açık rollerine ve proje atamalarına dayalı olarak tavsiyeler alırlar.

Çalışanların kariyer fırsatlarını geliştirmede başarılı olmak için şirketlerin, çalışanlarının becerilerini geliştirmek için yeterli zamanı sağlamak amacıyla önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde nelerin gerçekleşebileceğine dair bir görüşe ihtiyaçları vardır. Dış talep ve arz modellerini belirlemek için grafik veri tabanını kullanmak, şirketlerin çalışanlarına nerede beceri kazandırmaları gerektiğine ilişkin eğilimler için "ufkun ötesine" bakmalarını sağlayacaktır.

Şirketler, ileriye dönük beceri talebini tahmin ederek, çalışanlarının sürekli olarak yeni yetenek aramak için pazara geri dönmek zorunda kalmadan, bir sonraki teknolojik değişim dalgası için eğitildiğinden ve hazır olduğundan emin olabilir.

Kariyer gelişimini yönlendirmek için verileri kullanma

Veriler sayesinde, liderler;  çalışanları, becerileri, öğrenme boşlukları ve iş kaynakları arasındaki karmaşık ilişkileri daha iyi anlar. Ayrıca, çalışanları organizasyonları içinde mevcut olan kariyer fırsatlarına ve yollarına doğru daha iyi yönlendirmelerini sağlar. Doğru yapılırsa grafik teknolojisi, şirketlerin daha çeşitli bir yetenek havuzundan faydalanması ve iş gücünü yeniden dağıtmada daha etkili olması için çok güçlü bir araç olabilir.

Gartner tarafından yapılan bir tahmin, grafik teknolojisinin 2025 yılına kadar veri ve analitik yeniliklerinin %80'inde kullanılacağını gösteriyor. Çalışanlarla ilgili verileri analiz edebilmek, bir kuruluşa etkili bir şekilde daha fazla değer getirebilir. Çalışan gelişimi ve kariyer hareketliliği ile ilgili daha bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır, daha iyi çalışan deneyimleri oluşturur ve anlamlı ilişkileri teşvik eder. Çalışanlar, daha net bir kariyer planına sahip oldukları ve aynı zamanda mentorluk ve akran öğrenimi fırsatları için kuruluş içindeki bireylerle bağlantı kurdukları için kendi kariyer gelişimlerini yönlendirme konusunda daha güçlü hale gelirler.

Geleneksel analitik yaklaşımlar, varlıklar arasındaki önemli ilişkileri ortaya çıkarmakta zorlanırken, yararlı veri kümelerini ihmal edilmiş ve yeterince kullanılmamış halde bırakırken, grafik tabanlı modeller birbirine bağlı büyük hacimli verileri analiz edebilir ve iş gücündeki gizli bağlantıları ortaya çıkarabilir.

İK fonksiyonlarını ve yönetimini dönüştürecek grafik teknolojisi

Günümüzün uzaktan iş gücü ile liderler, çalışanlar için kariyer yollarını yönetirken çalışma ortamlarında değişen beklentiler, değişen zihniyetler, pazar talepleri ve zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Şirketlerin, çalışanlarını elde tutmalarına ve yüksek talep gören fırsatlar için becerilerini artırmalarına yardımcı olurken aynı zamanda beceri setlerini şirket içinde tutmalarına yardımcı olacak daha iyi araçlara ihtiyacı vardır. Her açıdan grafik teknolojisi, hızla değişen beceri talebini çözmek için gerçek zamanlı veriler sunarak İK fonksiyonlarını ve yönetimini dönüştürmeye ayarlanmıştır.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024