İK’da öngörü şirketlerdeki insani riskleri ortadan kaldırabilir! Risk yönetiminde İK’nın rolü

Şirketlerdeki kurumsal ve insani risk, günümüzün karmaşık sistemlerinde, pazarlarında ve organizasyonlarında varlığını korumaya devam ediyor. Bu karışık ortamda; geleneksel yeterliliklerin dışına çıkabilenler akıllı olan şirketlerdir. Kontrol mekanizmaları zaman zaman bu karmaşıklığın gerisinde kalabileceği için aradaki uçurum da açılacaktır. İş dünyasında da şahit olduğumuz gibi; kurumsal kayıpların çoğu, genellikle yönetimin görmezden geldiği ya da önemini bilmediği davranışsal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Burada amaç; var olan kurumsal yönetim sistemlerini tamamen geride bırakmak değil; bunları İnsan Kaynakları fonksiyonlarından destek alarak çoğaltmaktır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024