Genç Alarkolular için istikbal Alarko – MBA’de


Alarko Şirketler Topluluğu, genç çalışanlarını benzeri olmayan çok özel bir programla geleceğin yöneticileri olarak yetiştiriyor: Tamamen Alarko kurum kültürüne ve kimliğine uygun olarak hazırlanan, projelerle, mentörlük uygulamasıyla ve yöneticilik simülasyonu ile desteklenen programa katılan 28 genç Alarkolu, bu sayede hem topluluk içindeki farklı şirketlerden gelen çalışanlarla bir araya gelme fırsatı buldu, hem de hemen işlerine yansıyacak olan eğitimler alma şansına kavuştu.

“Hangi dalda olursa olsun tüm yöneticilerimizin mali tabloları okuyabilmesini bekliyoruz. Bu teknik bilgileri kişisel gelişim, yönetim, genel kültür eğitimleri ile destekliyor ve onları yarına hazırlıyoruz” diyen Alarko Holding İK ve Organizasyon Metot Müdürü Ethem Ali Köklü, katılımcıların gönüllü olarak gerçekleştirdiği projelerle şimdiden Alarko’da büyük fark yaratmaya başladıklarını ifade ediyor. Gelin programın tüm ayrıntılarına ve katılanların görüşlerine hep birlikte kulak verelim.

Alarko – MBA’in ortaya çıkış amacından başlayalım isterseniz…

Bu konudaki çıkış noktamız, bir yandan Y neslini temsil eden çalışanlarımıza kurum kültürünü verirken bir yandan da onları yöneticiliğe hazırlamak, ilerde ihtiyaç duyabilecekleri donanımları şimdiden sağlamaktı. Bu nesil için gelişim ve kariyer fırsatları sunmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Alarko kurum kültürüne ve kimliğine uygun bir program tasarlayarak, onları geleceğe hazırlamak istedik.

Çalışmalara ne zaman başladınız? Nasıl bir ön hazırlık yapıldı?

Projenin hazırlıklarına 2010 yılı başında başladık. Yaklaşık 1 yıl süren analiz ve tasarım sürecimiz vardı.

Analiz aşamasında şirket içinde gençlere bazı anketler de gerçekleştirdik. 1985 yılında Sn. İshak Alaton ve Sn. Üzeyir Garih tarafından kurulan ve kısa adı AİK olan “Alarko İstikbal Kulübü”nün altında yer alan hedef kitlemize beklentilerini, Alarko’yu nasıl gördüklerini, sonraki kariyer hedeflerini sorduk.

Öte yandan yöneticilerimizin ile de görüşerek hangi konulara ağırlık vermemiz gerektiğini belirledik. Aldığımız tüm bu geri bildirimler ışığında da projemizi oluşturmaya başladık. Sürece kendi iç eğitmenlerimizi ve mentörleri dahil ettik.

Sonuç olarak ortaya sürekli kendi içinde gelişen, Kurumsal anlamda diğer MT uygulamalarından çok farklı bir MBA programı çıktı.

Duyuruları nasıl yaptınız?

İlgiyi uyandırmak için farklı bir tanıtım yaptık ve bir reklam kampanyası düzenledik. “Biz yüksekleri hedefliyoruz, ya siz?”, “Alarko Geleceğin İzinde” gibi sloganlar kullanarak merak uyandırdık. Ardından da farklı gruplarla 3 tanıtım toplantısı yaparak neler hedeflediğimizi gençlere aktardık.

Katılımcıları nasıl seçtiniz? Kriterleriniz neydi?

İlk senemiz olması rağmen birçok başvuru arasından seçim yaparken kriterlerimiz; kişinin Alarko’da minimum bir performans dönemini geçirmiş olması, yani en az 6 aydır burada çalışıyor olması, buna bağlı olarak performans notunun minimum “iyi” seviyede olması, yabancı dil bilgisinin iyi olması ve Alarko İstikbal Kulübü üyesi olmasıydı. Ayrıca 1.1.1981 ve sonrası doğumlu olmak da kriterlerden biriydi. Sonuç olarak farklı şirket ve departmanlardan 28 kişi ile programa start verdik.

Biraz da içerikten söz eder misiniz?

Yıllık olarak kişi başı minimum 240 adam / saat eğitim alacak olan katılımcılarımıza teknik eğitimler, kişisel gelişim, yönetim ve genel kültür eğitimleri veriliyor. Bunlara, takım çalışmasını ve özgüveni geliştiren outdoor eğitimlerini de dahil ediyoruz. Öte yandan katılımcılarımız, yöneticileriyle birlikte çeşitli vakalar üzerinden çalışarak, farklı yaklaşımlar sergileyerek çözüm bulmaya da çalışıyor.

Ayda bir Cuma – Cumartesi – Pazar günleri düzenlediğimiz bu eğitimleri, ödevlerle de destekliyoruz. Ayrıca ağustos ayında başlayan ikinci dönemden itibaren, belirlediğimiz 4 farklı proje üzerinde de çalışıyor olacaklar.

Hatta katılımcılarımızın, bu projelerin dışında kendileri gönüllü olarak çok önceden farklı projeler başlattıklarını ve bizim de bunları uygulamaya koymak üzere olduğumuzu söyleyebilirim.

ALARKO – MBA’DEN SATIR BAŞLARI…

Hedef: Alarko-MBA ile Alarko’nun geleceğinde rol alacak yönetici adaylarını kurumsal kimlik ve kültüre uygun olarak, Alarko uygulamaları ve işletme anlayışı ile harmanlanmış bir şekilde yetiştirmek, nitelikli çalışanların kariyer olanaklarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Süre: Program toplam 2 yıl sürecek. Yıllık eğitim takvimi her yılın Ocak ayında başlayıp, Aralık ayı sonunda sonaermektedir.

Programın Yapısı ve Eğitim başlıkları: Mühendislik, Mali İşler, Pazarlama Satış, Destek Birimler olarak 4 farklı programdan oluşan Alarko-MBA Programı; topluluktaki tüm departman ve birimlerde çalışan gençleri kapsayacak biçimde oluşturulmuştur. Genel Eğitim başlıkları Kişisel Gelişim, Yönetim, Genel Kültür ve Teknik Eğitimlerdir.

Mezuniyet sonrası simülasyon olanağı: Alarko İstikbal Kulübü içinde simülasyon olanağı sağlanacaktır. Böylece mezuniyet sonrasında katılımcılar, yönetim becerilerini de gerçek anlamda simüle etme fırsatı bulabilecektir.

 

 

Programda mentörlerin nasıl bir görevi var?

Alarko bünyesinde 10 – 15 senedir görev yapan yöneticilerimiz, gönüllü olarak katılımcılarımıza mentörlük yapıyor. Her mentörün maksimum 3 öğrencisi var. Bu konuda çapraz eşleştirme yapmaya özen gösterdik; farklı gruptaki mentörlerimizin bir başka gruptaki öğrencinin mentörlüğünü yapmasını istedik.

Bu sayede öğrenciler, hem o grubu daha iyi tanıyabiliyor hem de farklı bir bakış açısı kazanabiliyor. Bu da Alarko’daki yönetim anlayışını net biçimde kavrayabilmelerini; Alarko’nun büyük resmini net olarak görebilmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra katılımcılarımız geçmişte sadece kendi şirketleri bazında bir kariyer planı içinde hareket ederken, artık tüm şirketleri tanır ve hedefler hale geliyorlar.

Gelelim programın sonuçlarının ölçme – değerlendirme aşamasına…

Değerlendirme aşamasında pek çok veriden yararlanıyoruz. Bunlardan biri geliştirdikleri projeler… Ayrıca her eğitimi takip eden ayın sonunda katılımcıların amirleri ile görüşerek, beklediğimiz noktaların karşılanıp karşılanmadığını sorguluyoruz. Yöneticilerinden geri bildirim alarak gelişim çizelgelerine bakıyoruz. Mentörlerinden gelen geri bildirimleri de dikkate alıyoruz.

Ayrıca elbette eğitimlerle ilgili testlerimiz de var. Sene sonunda tüm bunları, ödevlerden aldıkları puanlar ve final sınavı ile birlikte toplu olarak değerlendiriyor olacağız.

Katılımcıların mezuniyet sonrası gerçek anlamda simülasyon imkanı bulacağını da biliyoruz. Nasıl bir çalışma olacak bu?

Katılımcılarımız MBA programını tamamladıktan sonra, Alarko’nun küçük bir simülasyonu olan Alarko İstikbal Kulübü’nde 1 yıl boyunca proje geliştirerek kendi yöneticilik deneyimlerini test edebilecekler. Bu projelerin hem kendilerine hem de Alarko’ya büyük katkıları olacağına inanıyoruz.

Tüm bu süreç içinde üst yönetimden nasıl bir destek gördünüz?

CEO’muz Sn. Ayhan Yavrucu’dan başlayarak tüm üst kademe yöneticilerimizden aldığımız destek ve bize olan inançlarının, çok önemli bir güç yarattığını belirtmemiz gerekiyor. Örneğin açılış toplantımızda İshak Bey’le birlikte Merkez ve Grup Koordinatörleri yeraldı. Programın ilk gününde gruplar hakkındaki bilgi, bizzat grup koordinatörlerimiz tarafından verildi. CEO’muz eğitimlerimiz sırasında bizi ziyaret etti. Üst düzey yöneticilerimiz de eğitimlerde konuşma yaparak desteklerini bildirdiler. 28 katılımcımıza, başarı dileyen e-mailler gönderildi. Tüm bunların, 5 ay içinde yakaladığımız başarı içindeki yerini önemle vurgulamak isterim.

Bundan sonrası için neler hedefliyorsunuz?

Genç çalışanlarımız için bu programı oluşturduk ancak elbette çalışmalarımız bununla son bulmuyor. Eğitim ve kariyer planlama anlamında birçok farklı projelerimiz var.

Ayrıca diğer hedeflerimiz arasında orta kademe yönetici geliştirme programı da var. Onu da bu sene sonbaharında devreye almayı planlıyoruz.

Son olarak, benzer bir çalışma yapmak isteyen kurumlara neler önerirsiniz?

Her elbisenin her bedene uymayacağı için kurumlarını çok iyi tanımaları, kurum kültürü ve kimliğine uygun bir çalışma yapmaları çok önemli. Bunun için önce analiz yapmak, ardından hedef kitleye kulak vermek, sonra da kendi içinde değişebilen, sürekli gelişen ve iyileştirilen bir program geliştirmek çok önemli.

 

 

SÖZ KATILIMCILARDA…

Alarko-MBA katılımcılarına programla ilgili görüşlerini sorduk. İşte yanıtları…

Fidan Öztürk – Yatırım Planlama Departmanı:
“Öğrendiklerimi hemen kullanabiliyorum”

“Eğitimi ilk kez duyduğumda, işimde daha etkin olmamı sağlayacağına inandım. Üniversiteden yeni mezun olduğum için gerçekten de kariyerime büyük katkısı oldu. Alarko kültürünü tanıdım. Hatta öyle ki şu anda bu program sayesinde, hali hazırda uzun süredir burada çalışanlardan biri bir farkım olduğunu düşünüyorum. Yetkinliklerim arttı. Projelerde ekip çalışmasını öğrendim. Öğrendiklerimi de hemen işimde kullanmaya başladım. Öte yandan eğer bu programa katılmamış olsaydım, topluluk içindeki başka şirketlerden arkadaşlarımla çalışma fırsatım olmayacaktı”.

Tuğçe Akova –Reklam Halkla İlişkiler Departmanı:
“Başvuran ikinci kişiydim, eğitimleri iple çekiyorum”

“Programın teaser’ını görür görmez Ali Bey’in odasına ilk gidenlerdenim; hatta başvuruyu yapan ikinci kişi oldum. Eğitimin içeriğini zaten biliyordum ama açıkçası bu kadar güzel bir sinerji olacağını tahmin etmemiştim. Şimdilerde eğitimleri iple çekiyorum. Arkadaşlarımla kurduğum network sayesinde daha programın ilk ayında iş konusunda onlarla paslaşmaya başladım. Öte yandan alanım nedeniyle nakit yönetimi gibi yabancı olduğum konularda eğitim alıyor olmak, kariyerime çok olumlu yansıyor. Ayrıca özgüven kazandığıma da inanıyorum”.

Niv Garih –Yatırım Planlama Departmanı:
“Başvurmayanların pişman olduğunu tahmin ediyorum”

“Programın çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu sayede daha önce olmadığı bir şekilde değişik gruplardan gençler birbirini tanıyor ve Alarko’nun büyük resmini görebiliyor. Yürüttüğümüz projelerde müdürlerimiz bize son derece yüksek kredi sağlıyor. Bu projelerle önemli değişiklikler yaratabileceğimize inanıyoruz, hatta bunlara imza atmaya başladık bile. Önümüzdeki yıl başvuruların hızla artacağını, hatta bu yıl başvurmayanların pişman olduğunu tahmin ediyorum”.

 

 

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024