Etkili bir lider nasıl olmalı?

Favorilere Ekle
Değişimin yolunu açabilecek, etkili liderlerin hepsinde benim “nüfuz etme” dediğim yetenek vardır. Bu terim, liderlerin sahip olduğu şu alt-yetileri de kapsar: • Bütünü görebilme • İnsanlara derinden güvenme • Birbiriyle ilişkili olabilecek durumları görebilme • Uzun ve kısa dönem ihtiyaçlara dengeli bir bakış açısıyla yaklaşabilme • Sertlik ve samimiyet arasında denge kurabilme