Disiplin denildiğinde akla hemen sertlik, askerlik, dirlik düzen, kurallar vb gibi kavramlar gelir. Oysa kelimenin Latince semantik anlamı son derece ilginçtir, “disciplina” etkileyici ve düşündüren bir anlam taşır: “Öğrenme”…