Temmuz - Ağustos 2013 sayısı

Temmuz - Ağustos 2013 Sayısı

Temmuz - Ağustos 2013 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

İşyerinde öğrenmede yeni trendler, 16. Eğitimciler Zirvesi’nde konuşuldu!

HRdergi tarafından 22 – 23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “16. Eğitimciler Zirvesi”nde, ödüllü ROI uygulayıcılarından dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim site...

Yönetici yedekleme programınız hala hazır değil mi? Yedekleme süreci analizi

Tıpkı bir aile gibi bir şirketin uzun vadeli sağlığı için, geleceğin liderlerinin seçimi ve yetiştirilmesinden daha önemli ne olabilir? Ancak pek çok şirket kilit kon...

Şirketinizde ‘baskıcı lider artık sıktı’ denmeye başlandıysa.... Ne yapmak gerekir?

Lider dendiğinde genellikle zihinlerde öğrenmeye hevesli, çevresindekileri esinlendiren ve organizasyon için en iyisi neyse ona göre davranan figürler canlanır. Oysa liderl...

İK sistemlerinizi ne kadar sıklıkla denetliyorsunuz? Denetimlerin sürdürülebilir İK’ya katkısı

Şirketler finansal sistemlerinde herhangi bir karışıklık olmadığından emin olmak için sık sık finansal verileri üzerinde denetimler gerçekleştirir. Finansal denetim v...

Değerler ölçülür mü veya ölçülmeli mi? Değerleri ölçmek size ne sağlar?

Çalışanların becerileri, kurumsal sosyal sorumluluk ve organizasyon kültürleri birçok şirket için maddi varlıklarından çok daha fazla değerlidir. Finansal ve fiziksel ...

ASTD Kuruluşunun 70. Yılını 87 Ülkeden 9 Bin Eğitim ve İK Profesyoneliyle Kutladı.

Öğrenme ve gelişim alanında çalışan profesyonellerin kendilerini geliştirmeleri yoluyla iş dünyasında performansa katkılarını amaçlayan dev buluşma 87 ülkeden 9000...

“Herkes potansiyeldir” yaklaşımıyla kurguladığımız yetenek yönetimi sistemimizde amacımız, tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak...

İK yönetim hedeflerini ‘çalışanlarına bir aile olma duygusu ile uzun yıllar çalışmak isteyecekleri bir çalışma ortamı sunmak’ olarak özetleyen Türk Telekom İK,...

“Daha azı, daha iyi yapmaya; gerçekten değer yaratan alanlara odaklandık. Farkımız da burada…”

TAV Aviation Minds Genel Müdürü ve Akademi Koordinatörü Ezgi Kadıoğlu ile bir araya geldik; akademinin benzer oluşumlardan hangi yönüyle ayrıldığını, Türkiye’de h...

“2020’leri hayal ediyor; çalışanlarımızı yarının müşterisi, yarının ihtiyaçları için bugünden donanımlı hale getiriyoruz”

Pazarlama deneyimlerini paylaşmak için İnsan Kaynakları departmanı ile bir araya gelen yöneticiye, İK ekibi kritik bir soru sorar: “Dışarıdan bakıldığında nasıl g...

“Eğitimlerimizdeki deneyimsel öğrenim çalışmaları ile şirketlerin İK’daki verimi üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak istiyoruz”

Firmalara kurumsal aktiviteler, sosyal kulüpler ve bunlara ilişkin gerekli tüm destekleri sunan; şirketlerin geliştirmek istediği yeteneklere, elde etmek istediği kazanımla...

Editörden: ‘Tek adam’ olmak lidere ve şirkete ne sağlar?

Bir lider düşünün; İK süreçlerinden finansal plana, stratejik kararlardan operasyonel sürece, satınalmadan ve satış politikalarına kadar karar veren bununla yetinmeyip ...

Teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarının liderlik gelişimine katkısı

Liderlik gelişimi ile ilgili çalışmalar birçok kurumun farklı kademelerinde farklı biçimlerde sürdürülmekte... Yönetimin üst kademelerine sağlanan uzun soluklu liderl...