Ekim 2023 sayısı

Ekim 2023 Sayısı

Ekim 2023 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Popüler Kültür, İnsan Kaynakları anlayışını da değiştirebilir mi?

Evet, popüler kültür, İnsan Kaynakları anlayışını etkileyebilir ve değiştirebilir. Popüler kültür, toplumun genel görüşlerini, değerlerini ve algılarını şekil...

Teknoloji, İK'nın tükenmişlik sendromuna çare olabilir mi?

İnsan Kaynakları’nın sürekli etkinliğine ve yaşayabilirliğine yönelik en büyük tehditler arasında üst düzey yöneticilerin stratejik hedeflerden kopukluğu, sürekli...

Çeşitlilik Olmasaydı Şirketler Ne Yapardı?

Günümüz iş dünyasında, çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramları her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Ancak, bazen biraz mizahi bir bakış açısıyla düşünmek, ...

Atatürk Bir İnsan Kaynakları Dehasıydı

Büyük liderler tarih sahnesinde nadir görülen figürlerdir. Mustafa Kemal Atatürk ise sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bu nadir figürlerden biridir. Onun hayat...

Kapsayıcılık ve çeşitlilik odaklı yaklaşımıyla bir yetenek okulu: Mey|Diageo

Mey|Diageo’nun yakın zamanda İstanbul’da ev sahipliği yaptığı, tüm Avrupa’nın liderlik ekiplerinin toplandığı Europe Ambition Workshop’un Türkiye için ayrı bi...

100 yıllık Teşekkür

Cumhuriyet'in 100. yılında, yüreğimizdeki sevgi ve minnetle bu satırları yazmak, özellikle özgürce yaşayan ve çalışan biz kadınların Büyük Önder Mustafa Kemal Ata...

İşe alımda yapay zekâ önyargılarını yıkma zamanı

Son yıllarda, işe alımda konuşmaya dayalı yapay zekânın kullanımı büyük ilgi ve takdir kazandı. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe şirketler işe alım süreçlerini ...

Beceri Geliştirmek: Hem çalışanlar hem de şirketler için büyük bir kazanç

Günümüz iş dünyasında, değişen teknolojiler, hızla gelişen pazarlar ve rekabetçi ortam, sürekli öğrenmeyi ve beceri geliştirmeyi zorunlu hale getiriyor. Bu süreçte...

Toksik iş arkadaşı motivasyonu düşürür!

İş hayatı, her birey için oldukça önemli bir parçadır. Başarıya ulaşmak ve işteki motivasyonu yüksek tutmak, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini sürdür...

FLO’da Tersine Mentorluk ile Kuşaklararası Deneyimler Paylaşılıyor

Hayatın her alanında eşitlilik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunan FLO, hayata geçirdiği Tersine Mentorluk programı ile alışılmış mentorluk yaklaşımının dı...

Geleneksel iş ihtiyaçlarını zorlayarak aday havuzunu genişletme

Son yıllarda, yeni yetenekler için aday havuzunu genişletme gerekliliği giderek daha fazla kabul görmektedir. Geleneksel iş gereksinimleri genellikle bir rolde başarılı ol...

Yüksek enflasyonda çalışanların finansal geleceğini garanti altına almak mümkün mü?

Yüksek enflasyon dönemleri, birçok insan için gelecek endişelerini tetikler ve finansal güvenceyi tehdit eder gibi görünür. Yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin ç...

Hibrit çalışma iş hayatını gerçekten dönüştürebildi mi?

Evet, hibrit çalışma iş hayatını gerçekten dönüştürdü. Bu yeni çalışma modeli, iş dünyasında önemli değişikliklere yol açarak geleneksel iş yapış şekiller...

Esnek Yan Haklar Yeniden Tanımlanıyor!

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, çalışanlar ve işverenler için yan haklar (avantajlar) uygulamaları da köklü bir dönüşüm geçiriyor. Eskiye göre daha f...

Sosyal sorumluluğu olmayan şirketleri neden sevmiyoruz?

Günümüzde toplumlar, iş dünyasından sadece kâr elde etmeyi beklemiyor. Şirketlerden, topluma ve çevreye karşı olumlu bir etki yaratmalarını, etik bir şekilde faaliyet...

Küçük Şeylerin Büyük Gücü

Her zaman öyle olmasa da, büyük etkileri büyük nedenlerle, küçük sonuçları da küçük nedenlerle ilişkilendirdiğimiz "Simetri Yasası" adı verilen bilişsel...

Organizasyonlarda Felaketin Habercisi: İK stratejilerinin operasyona dönüşmemesi

İnsan Kaynakları profesyonelleri, işe alım, eğitim, gelişim, performans yönetimi ve daha birçok alanında faaliyet göstererek şirketlerin çalışanlarıyla ilgili strate...

Ya İK olmasaydı?

Hayal edin ki, 1000 kişilik bir şirketin içinde İnsan Kaynakları departmanı olmadan nasıl bir dünya olurdu? İşte bu, tam bir komedi film sahnesine dönüşebilir! Şimdi,...

Şirketinize çalışan mı yoksa ruh eşi mi arıyorsunuz?

İnsan Kaynakları profesyonelleri, iş dünyasının karmaşıklığı ve rekabetçi doğasıyla başa çıkmak için sürekli olarak yeni yaklaşımlar ve stratejiler geliştirme...

Yeni nesle ve çağa ayak uyduran bir İK yaratmak ister misiniz?

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, şirketlerin başarısı yeni nesil çalışanları anlayışla karşılamalarına ve iş gücünün dönüşümüne ayak uydurmala...

Global Şirketlerde İK için Saha Liderliği Tavsiyeleri

İş dünyası, sürekli değişiyor ve İnsan Kaynakları profesyonelleri olarak, bu değişimi yönetmek ve saha çalışanlarını etkili bir şekilde yönlendirmek için yeni b...

Rüzgârlı Şehir Chicago’ya kısa bir yolculuğa var mısınız?

Güzeller güzeli Michigan Gölü'nün kıyısında yer alan Chicago; Illinois, New York City ve Los Angeles'ın hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü büyük...

Çocuklarda okul reddine karşı alınması gereken önlemler

Okul, akademik becerilerin yanı sıra bilişsel, sosyal ve duygusal alanlardaki kazanımların elde edilebilmesinde önemli role sahiptir. Ancak bazı çocuklar maddi olanaksızl...

Yeni makalemizi okudunuz mu?