Çapraz takım kurarak çatışmayı durdurabilirsiniz!

Favorilere Ekle
Şirketler iç iletişimi sağlayabilmek için yeni stratejiler deniyor, organizasyonu yeniden yapılandırıyor ve ekip çalışması eğitimleri tasarlıyor. Oysa bunların da çoğu büyük başarısızlıklardan öteye gidemiyor. Peki sorun ne olabilir? Neden aslında basit: Pek çok şirket, tamamen yanlış bir yöntem izleyerek iç iletişimi ve iş birliğini artırmaya çalışıyor.