Güncel dijital yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için adres: n-telligent institute

“Mühendisler için üniversite 5’inci sınıftır”. Netaş’ın bu cümleyle tanımlanması nedensiz değil: “VoIP ve Çoğul Ortam Servisleri” Küresel Mükemmeliyet Merkezi’nde 2 yıl içinde global yetkinlikte 1000 mühendisi kendi yetiştiren ve 2009’da Türkiye’nin yazılım ihracatının yüzde 28’ini yapar hale gelen Netaş, şimdi bu bilgi birikimini kullanarak yeni teknoloji eğitim merkezi n-telligent institute ile şirketlere, güncel dijital yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmelerine katkı sağlayarak, küresel rekabete hızlı adapte olması için destek sunuyor.
“Yüksek teknoloji eğitim merkezimiz ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim hızına göre sürekli yenilenen içeriğimiz ile şirketlerin insan kaynağının eğitiminde iş ortağı olmayı amaçlıyoruz” diyen Netaş İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Akad, n-telligent institute ile ilgili ayrıntıları ve eğitim içeriklerini anlattı.
Geçmişe dönerek başlayalım: Netaş’ın “Türkiye’nin mühendis okulu” olarak adlandırılmasının ardında nasıl bir hikaye var?

Türkiye’nin ARGE hikayesinde Netaş’ın çok güçlü izlerini görürsünüz. Bu nedenle Netaş bir teknoloji şirketinden çok Türkiye’nin teknolojideki değeridir. Türkiye’nin ilk özel telekom ARGE’sini kuran, tasarladığı yerli kırsal santrallerle Anadolu’nun en ücra köylerini dünyaya bağlayan, ülkemizin ilk yazılım ihracatını gerçekleştirmiş, 2007 yılında o güne kadarki en büyük Mükemmeliyet Merkezi’ni ülkemize kazandırmış, yerli baz istasyonu Ulak’ın kalbi olarak nitelendireceğimiz temel bant ünitesini (BBU) geliştirerek Türkiye’nin kendi teknolojisiyle 4G’ye bağlanabilen 5 ülkeden biri haline gelmesine aracılık etmiş bir değerden bahsediyoruz.

Bugün ise 900’e yakın mühendisimizin çalıştığı ARGE’miz sayesinde Kuzey Afrika’dan Güney Doğu Asya’ya dek uzanan bir coğrafyaya dijital dönüşüm ihracatı yapıyoruz.

Öyle ki Los Angeles’ın iletişimini de buluta taşıyoruz, Avustralya'da iletişim çözümlerimizi ihraç ediyoruz. Öte yandan Cezayir, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan gibi yakın coğrafyaların da bilişim altyapısının dönüşümünde de varız. Afrika’nın en büyük petro-kimya şirketi Sontrac’ın veri merkezini 6 farklı yapıda çöle taşıyoruz.

Tüm bu başardıklarımızın arkasında ise Netaş’ın insan yetkinliğine yaptığı yatırım var. Bugüne kadar Netaş birçok teknoloji lideri yetiştirdi, ülkenin mühendis kaynağına da ciddi katkıları sağladı.

“Netaş Türkiye’nin mühendis okuludur” söylemini güçlendiren en önemli nokta ise “VoIP ve Çoğul Ortam Servisleri” Küresel Mükemmeliyet Merkezi yatırımımız oldu.

O dönemdeki ana hissedarımız Kanadalı Nortel, dünyadaki ARGE Merkezlerini kapatarak tek bir çatı altında toplama kararı almıştı. Bu yatırım için Türkiye güçlü bir adaydı ancak Nortel’in şartlarından biri küresel çapta bin mühendisin istihdam edilmesiydi. O dönem İngilizce bilen global yetkinlikte mühendis kaynağı bulmakta çok zorlandık ancak sonra çözümü kendi içimizde bulduk. İlanlardan üniversite ve dil gibi kriterleri çıkardık, ilgili alanda mühendis olan gençlere kapımızı açtık. Netaş’ı tam anlamıyla okula dönüştürdük ve ihtiyacımız olan 1000 mühendisi kendimiz yetiştirdik.

Bunun için Netaş içinde sınıflar kurduk. Tecrübesi yeterli olmayan mühendislere dersler, İngilizce eğitimleri verdik. 3 ayda 20 bin adam saat eğitimle, kendi mühendisimizi yetiştirdik. İçinde mühendislik tutkusu olan üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olan gençlerimizi böylece farklı alanlara kaptırmadık, ARGE’ye kazandırdık, küresel çapta mühendisler yetiştirdik.

İki yılda 1000 mühendise istihdam sağlayan bu merkez ile Türkiye, VoIP ve Çoğul Ortam Servisleri konusunda bilgi birikimi ile dünyadaki beş ülkeden biri oldu. Yine bu merkez ve yetiştirdiğimiz mühendislerimiz sayesinde Netaş, 2009 yılında Türkiye’nin yazılım ihracatının yüzde 28’ini yapar hale geldi.

O günden sonra “Netaş, mühendisler için üniversite 5’inci sınıftır” cümlesini çok duymuşuzdur.

Bu bilgi birikimini, n-telligent institute ile yüksek teknoloji eğitim merkezine dönüştürdüğünüzü biliyoruz. n-telligent institute ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Sözünü ettiğim bu deneyimi n-telligent institute altında kurumsal bir yapıya dönüştürdük ve en yüksek faydayı sağlayacak şekilde ekosistemimize açtık. “n-telligent institue” çatısı altında yarım asırlık bilgi birikimimiz ile çalışanlarımıza, müşterilerimize, üniversite öğrencilerine, girişimcilere ve uluslararası müşterilerimize eğitimler vermeye başladık. Ana hissedarımız ve iletişim teknolojileri alanında sahip olduğu patent sayısıyla dünyanın en büyük şirketlerinden olan ZTE’nin eğitimlerini de programımıza entegre ederek global açılımımızı daha da kuvvetlendirdik.

Yüksek teknoloji eğitim merkezimiz ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim hızına göre sürekli yenilenen içeriğimiz ile farklı dikeylerdeki şirketlerin, insan kaynağının eğitiminde “iş ortağı” olmayı amaçlıyoruz. Ekonomimizin aktörleri olan şirketlere, güncel dijital yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmelerine katkı sağlayarak, küresel rekabete hızlı adapte olması için destek sunacağız.

Nasıl bir eğitim içeriği tasarladınız?

Netaş, merkezinde ARGE’sini alarak bugün Türkiye’nin ve bölgenin dönüşüm mimarı. 50’den fazla akıllı stadyum kuran, İstanbul Havalimanı’nın bilişim altyapısını ören, yine Şehir Hastaneleri’nin bilişim altyapısında iş ortağı olan, SEGBİS projesiyle ülkedeki mahkemeleri, cezaevlerine bağlayan, ASOS projesiyle Sağlık Bakanlığı’nı, AYDES ile ülkenin Afet Yönetimini dijitale taşıyan bir şirketten bahsediyoruz.

Dijital dönüşüm projelerindeki bu deneyimimiz ve yüksek teknolojilerdeki ARGE yetkinliğimiz sayesinde n-telligent institute altında birçok farklı teknoloji trendine yönelik eğitimler veriyoruz. Büyük veri ve analizi, bulut, mobilite bugün büyük ölçüde iş modellerini ve müşteri beklentilerini değiştiren teknolojiler. Kurumlar yeni çözümlerini pazara daha hızlı ve kaliteli sunmak için çevik metodolojileri ve DevOps uygulamalarını adapte etmeye çalışıyor, bu yönde insan kaynağının da hızla bu yetkinlikleri kazanması ve uyum sağlaması yönünde eğitimler sunuyoruz.

Baktığınızda siber güvenlikten, çevik yönetimine, test hizmetleri yazılımından, büyük veri bilimine, tedarikçi teknolojilerine kadar 6 ana başlıkta 20 alt başlıkta eğitim sunuyoruz. Halihazırda şu anda kurumlara teknik eğitim satışı yapıyoruz. İlgi de gayet yüksek.

Özellikle de siber güvenlik Netaş’ın siber güvenlik alanında çok güçlü bir kası. Siber Güvenlik Merkezi’ndeki yetkin insan kaynağımız ile havacılıktan finansa, enerjiden perakendeye kadar stratejik sektörlerin öncü markalarına 360 derece bakış açısıyla uçta uca hizmet veriyoruz. Dolayısıyla teknik eğitimler arasında “siber güvenlik” en çok talep gören eğitimlerimizden.

Bu eğitimde, TÜSİAD’ın yeni yayınladığı raporda da öneminin vurgulandığı gibi siber risk yönetimi konusunda bütünsel bir bakış açısına odaklanan eğitimler tasarladık. Diyoruz ki; n-telligent institute ile değişimi yakalayın. Çünkü bugünün iş dünyasında rekabetçi kalabilmek için sağlam bir bilgi temeli ya da geçmiş yetkinlikler yeterli değil, sürekli bilgilerin güncellenmesi gerekiyor.

“Sürekli değişen yeni ekonominin dinamiğine ve yeni neslin beklentilerine” uygun kurguladığımız n-telligent institute ile şirketlerin mühendis liderler yetiştirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Programımızı bugüne göre tasarladık: Teknik bilginin yanı sıra mühendislik rollerindeki liderlik becerilerini destekleyecek sosyal yetenekleri artıracak içerikler sunuyoruz.

Bundan sonrası için nasıl bir yol haritanız var?

Netaş olarak hiçbir zaman hayallerimizi kendi ülkemiz ile sınırlamadık. Bizim tek bir amacımız var: Ülkemizi yurtdışında temsil eden bir teknoloji markası olmak. Her projemize bu vizyon ile başlıyoruz.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye’nin bilişim hizmet ihracatçısı olarak ödül alan bir şirket olarak, teknolojimizden sonra n-telligent institute ile bilgi birikimimizi ihraç etmek, bölgenin yüksek teknoloji eğitim merkezi olmak istiyoruz. Burada da ana hissedarımız dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE ile birlikte hareket edecek, ZTE’nin yaygın global ağı üzerinde büyüyeceğiz.

ABD’DEN ORTA ASYA’YA, TEKNOLOJİ VE BİLGİ BİRİKİMİ İHRAÇ EDİYOR, TÜRKİYE’NİN DİJİTAL LİGDE ÜST SIRALARDA YER ALMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Netaş, ülkemizin iletişim altyapısını yerli imkanlarla kurmak üzere 1967 yılında çıktığı yolculuğa bugün Türkiye’nin yetkin teknoloji şirketi olarak köklü ARGE’si, yurtdışına uzanan servis ağı, geniş iş ortaklık yapısı, üretim kabiliyeti ve yüksek teknoloji eğitim merkezi ile devam ediyor.

Bugün bir dünya teknoloji devi olan ZTE’nin 2018’de ana hissedarı olmasıyla daha güçlü bir yapı ile etki alanını güçlendiriyor. Türkiye’nin ilk özel yerli telekom ARGE’sini kurma, ilk yazılım ihracatını gerçekleştirme vizyonunun devamı olarak bugün sadece yurtiçinde değil yurtdışında da yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, nesnelerin interneti, VoIP, bulut bilişim, multi medya, GSM-R gibi ileri teknolojiler üzerine araştırma geliştirme projeleri yürütüyor, ABD’den Orta Asya’ya kadar teknoloji ve bilgi birikimi ihraç ediyor.

ARGE’siyle, en yeni iletişim teknolojilerini dünya ile eş zamanda ülkemize kazandıran Netaş, Türkiye’nin uçtan uca akıllı iletişim ve teknoloji altyapısını kuruyor. Finans, spor, eğlence, savunma sanayisi, telekom, enerji, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi ekonominin stratejik dikeylerinde hayata geçirilen referans projelerde rol alarak ülkemizin dijital ligde üst sıralarda yer alması için çalışıyor.

Dijital dönüşüm projelerinde 120’ye yakın yerli ve global iş ortağı ile birlikte çalışıyor.

İnsan Kaynakları ekibi, her biri kendi alanında uzman 31 kişiden oluşuyor.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024