Çalışanların kalbine dokunan Yorglass, çalışanlarıyla geleceğe güvenle bakıyor!


Hayata geçirdiği yenilikçi İK projeleriyle çalışanların gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin liderlerini yetiştirebilmek için mentorluk, takdir yönetimi, kariyer planlama ve etkin liderlik gibi birçok farklı projeye hayat veren Yorglass’ın ilham veren çalışmalarını Yorglass İK Direktörü Ayşe Doğruöz’e sorduk. Doğruöz ile yeni yeteneklere kapı açan Yorfuture staj programından gelecek İK planlarına, hibrit çalışmadan yeni eğitim projelerine, İK yapılanmasından çalışan deneyimine kadar geniş bir yelpazede konuştuk. 

Öncelikle Yorglass’ın İK süreçleri, organizasyonu ve uygulamaları üzerine konuşmak isteriz. 

Yorglass’ta İK departmanımız, kapsamlı ve çeşitliliği esas alan bir yapılanma üzerine inşa edildi. Bir işveren markası olarak İnsan Kaynakları politikalarını iş hayatı için bir destek fonksiyonu değil, strateji ortaya koyan belirleyici bir güç olarak görüyoruz. Departman olarak tüm kuşakların ihtiyaçlarını anlayarak çözüm üretebilecek, farklı nesilleri Yorglass kültüründe ortak değerlerde buluşturabilecek dinamik bir mekanizma ile hareket ediyoruz. Kurumdaki hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanların şirketin geleceğine yön veren kararlara katkıda bulunabilecekleri bir sistemimiz var. Ortak kalkınma kültürüne inanıyor ve sürdürülebilirlik esasıyla hareket ediyoruz. Açık iletişim kanallarını önemseyen ve bunun için farklı platformlardan yararlanan bir şirket olarak yenilikçi İK uygulamalarını şirketin her katmanına entegre ediyoruz.

2016 yılında klasik personel yönetimi anlayışından çıkarak insan değeri yönetimine geçiş yapmıştık. Yeteneği güçlü bir argümana dönüştürmek üzere işe alım sürecinden başlayarak tüm çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin liderlerini yetiştirebilmek için mentorluk, takdir yönetimi, kariyer planlama, etkin liderlik gibi birçok farklı projeye hayat veriyoruz. Yöneticilerimizle birlikte belirlediğimiz gelişime yönelik eğitimler ve liderlik programları ile her yıl, talep ve gerekliliklere uygun yeni bir eğitim planı hazırlıyoruz. Aynı şekilde şirket bünyesindeki deneyim ve yeteneklerden de yararlanabilmek için her yıl iç eğitmenlik programı ile çalışanlarımızın gelişimine destek oluyoruz. YORIK Eğitim Modülümüz ile eğitim ihtiyaçlarının uçtan uca planlandığı dinamik bir gelişim fırsatı sunuyoruz. 

Sizden Yorglass olarak başarıyla hayata geçirdiğiniz ve genç yeteneklere yeni kapılar açtığınız ‘Yorfuture’ projesinin detaylarını da dinleyebilir miyiz?

Yorfuture, esasında bir staj programı… Bu program ile küresel olarak büyüme vizyonumuza uygun olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlarda en donanımlı yetenekleri çekiyor, koruyor, geliştiriyor ve çalışan katılımını güçlendiriyoruz. Üniversite-şirket iş birliği sağlayarak öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarına ve potansiyeli ile farkındalığı yüksek adayları belirleyerek istihdam kaynaklarımızı zenginleştirmeye önem veriyoruz. 

Yorfuture’un temelinde dokunduğumuz hayatları değiştirme ve geliştirme misyonu yer alıyor. Buna göre Yorfuture staj programımıza katılan gençlerimiz, gelecekleri için çok özel bir deneyime dahil oluyor. Hayalleri ve hedefleri olan, gelişirken bizleri de geliştiren genç yetenekleri yapılandırılmış eğitim ve oryantasyon sürecine alıyoruz. Eğitim aldıkları bölümlerine ve ilgi alanlarına göre hangi fonksiyonda tam zamanlı çalışmak istediklerini soruyor ve seçimi onlara bırakıyoruz. Çalışmayı seçtikleri fonksiyonlarda tam zamanlı olarak görev alan genç yeteneklerimiz, tüm işletme liderlerimiz ile düzenli toplantılar yaparak “Ne olsa daha iyi olur?” bakış açısı ile yaratıcılıklarını, muhakeme yeteneklerini ve araştırmacılıklarını ortaya koyarak kendi projelerinin lideri olma heyecanını yaşıyorlar.

Bu projenin genç yeteneklere ve kurumunuza kattığı değerler neler oldu?

Bizim amacımız sadece bir staj programı ile gençlere yolun başında keyifli bir deneyim sunmak değil, profesyonel iş hayatlarına olan bakış açılarını kökten değiştirecek güçlü bir perspektif kazandırmak. Bu doğrultuda hem genç yeteneklere hem de kurumumuza artı değer kazandıracak çok yönlü bir program sunuyoruz. 

Programımıza dahil olan gençler, staj süresi boyunca içinde yer alacağı departmanda ve üretim sahalarında aktif olarak görev alabiliyor ve hatta vaka çalışmalarına imza atabiliyorlar. Yani takımlar halinde üzerinde çalışacakları konuya ilişkin çözüm üreterek fikirlerini sunma imkânı elde edebiliyorlar. Staj boyunca üzerinde çalışıp sunacakları proje ile iş dünyasını ve staj yaptığı birimi tanıma fırsatı yakalıyorlar. 

Üstelik projelerini şirketin üst düzey yöneticilerine sunma imkânı bulunuyorlar ve kendi alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak teknik eğitimlere katılabiliyor. Şirket yöneticileri ile interaktif deneyim paylaşım sohbetleri yapabiliyor, yöneticileri ile yapacakları görüşmede performansı, güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında geri bildirim alabiliyorlar. Mutlu bir çalışan olarak Yorglass’ta iş imkânı elde etmeleri için biz de gençleri destekliyoruz.
 
Son olarak, Yorfuture-Gear UP yeni mezun programımız ile beş arkadaşımıza projeler verildi. Bu projeleri uygulamaya koyarak hem onların gelişimine ve özgüvenine destek olduk hem de organizasyonumuza yeni bakış açıları katmalarını sağladık. Gear UP programımız kapsamında oluşturulan “Mühendislik Programı” ile dört yeni mezun mühendis arkadaşımıza istihdam sağladık. Yorfuture-Gear UP yeni mezun programımız ile üç farklı bölümden ve farklı okullardan gelen stajyerimiz de artık Yorglass’lı. Bu bizim için en özel ve kıymetli kazanç…

İK’nın ve kurumların son yıllarda en çok kafa yorduğu konuların başında; kültür, uyum ve çalışan deneyimi geliyor. Siz bu konuda hangi çalışmalara imza atıyorsunuz?

Kâğıt üzerinde yüzlerce proje tasarlayabilir, ödüllük İK çalışmaları yaratabilir, yenilikçi bir vizyon oluşturabilirsiniz. Ancak şirketin her katmanına yayılan ve karşılık bulan bir kurum kültürüne dönüştürmeden, çalışanlarınızın entegrasyonunu sağlamadan ve her sürecin merkezine çalışan deneyimini yerleştirmeden tam olarak başarıya ulaşamazsınız. Dolayısıyla son yıllarda İK alanında kültür, uyum ve çalışan deneyimini konuşmak çok doğal ve iş hayatının olağan akışına uygun. Bu noktada yapılması gerekense 21. yüzyılın İK dinamiklerini yakalayan ve gerçek hayatta bir karşılığı olan gerçekçi bir yol haritası oluşturmak. 

Bizi bunun için hem konvansiyonel hem de dijital birçok farklı kanalı kullanıyoruz. Özellikle de Ming bu konuda hızlı ve somut adımlar atmamızı sağlıyor. Çalışanların birbirleriyle ve kurumla olan etkileşimini, motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırmayı amaçlayan sosyal platform Ming’i kullanıyor, oyunlaştırmanın dinamiklerinden faydalanarak şirket içi sosyal ortam oluşturuyoruz. Çalışanların birbirleriyle ve kurumla olan etkileşimini, motivasyonunu ve bağlılığı artırmayı amaçlayan ilk kurum içi start-up programının ürünü olan Ming, bize birçok avantaj sunuyor.

Öncelikle bu uygulama ile tüm çalışanlarımızın anlık olarak birbirileri ile iletişim kurması, önerilerini iletebilmesi, şirket faaliyetlerinden haberdar edilmesi, sürdürülebilirlik kapsamında ilgili hedefleri canlı olarak takip edebilmeleri gibi konularda kullanabiliyoruz. İlanlar modülü sayesinde çalışanlar, ücretli veya ücretsiz bir şekilde kullanmadıkları eşyaları şirketteki çalışma arkadaşlarına verme ya da satma imkânı elde ediyor.

Çalışanların da paylaşım ve yorum yapma imkânı olduğu için kurum içi iletişimi iki yönlü hale geliyor ve kurumun çalışanını daha iyi tanımamız ve analiz etmemiz mümkün oluyor. 

Son olarak Yorglass olarak geleceğin İK’sını yakalamaya dair neler yapıyorsunuz?

Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı alarma geçiren pandemi, iş dünyasında alıştığımız kuralları da değiştirdi. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi çalışma kültüründe yerleşik olmayan birçok kavram gündemimize girdi. Hal böyle olunca çalışanlarımızın motivasyonlarını ve verimliliklerini korumak, uzaktan çalışmaya bağlı olarak yaşanan iletişim kopukluklarını engellemek ve en önemlisi de hayatın durma noktasına geldiği o günlerde gelişimlerini devam ettirmek için birçok yapıyı devreye soktuk.  

Çalışanlarımızın kendi dönüşüm süreçlerini en efektif yollarla sürdürebilmek adına Success Factors Eğitim Modülü’nü devreye aldık. Çalışanlarımıza düzenli aralıklarla eğitim vermek, verim ve memnuniyetlerini üst seviyeye çıkarmak aynı zamanda sürekli değişen dünyaya ayak uydurmak için oldukça ideal bir yöntem oldu. Bugün ise ekonomik anlamda dünyada ve ülkemizde çeşitli sorunlar mevcut. Bu durum özellikle İK süreçlerini domine eden dinamikleri çok etkiliyor. 

Çalışanların bağlılıklarını sağlamak, elde ettikleri kazancın alım gücü karşısında erimesini önlemek ve böylece yetenek iş gücünü koruyabilmek daha zor hale geliyor. Ancak biz tüm iş süreçlerinde olduğu gibi İK departmanımızda da geleceği referans alıyor, gelişen dünyanın değişen parametreleri karşısında çevik, hızlı, entegrasyona açık bir kurum kültürü benimsiyoruz. Yaşanan gelişmeler karşısında, bunu İK kültürümüzün bir parçası haline getirebilecek esnek bir mekanizmamız bulunuyor. Bu sayede teknolojik değişim ve dijital dönüşüme entegre olan ve sürdürülebilir değer yaratan bir yapı sunabiliyoruz. 

Yeni dönemin çalışma anlayışına hizmet edecek farklı bir kimyası olan, dijital kanalları iş süreçlerine adapte eden bu yapı ile geleceğin İK anlayışını bugünden yakalayabiliyoruz. Dünden ders çıkarıyor, bugünü yaşıyor, yarından ilham alıp geleceğe bakıyoruz!

 


 

 

Haberi pdf olarak okumak için görsele tıklayınız. 

 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024