Çalışanlar ve toplum için fark yaratan bir şirket olmak!

Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019’ töreninden iki ödülle döndük. ‘500- 2000 Çalışan Sayısı’ kategorisinde Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer almamızın yanı sıra, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ve çalışanlarımızın gönüllülük aktiviteleriyle de ‘Toplumsal Paylaşım Özel Ödülü’ne layık görüldük. Biz bu başarının sırrının, tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızın altında yatan, çalışanlar ve toplum için fark yaratabilme gayesi olduğuna inanıyoruz.


MAPFRE Sigorta’nın Türkiye’deki geçmişi 71 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye Genel Sigorta adıyla kurulan şirketimiz, MAPFRE’nin 2007’de Türkiye pazarına girmesiyle birlikte, faaliyetlerini bu çatı altında yürütmeye başladı. İnsan ve toplum odaklı bir şirket olan MAPFRE’nin tüm İK uygulamalarının altında, çalışanlar ve toplum için fark yaratabilme gayesi yatıyor. Temel İK uygulamalarının çok ilerisinde, çeşitlilik, dijital dönüşüm ve toplumsal faydaya odaklanmış, sürekli gelişip güncel kalabilen bir strateji benimsiyoruz.

İK stratejilerimizin en önemli başlıklarından birini, ‘Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası’ oluşturuyor. Bu politika, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek özel veya ayrımcı davranışların ortadan kaldırılması yoluyla kişilerin bireyselliğine saygı gösterilmesi temeline dayanıyor. MAPFRE’de sadece cinsiyet eşitliğine odaklanmıyor, tüm farklılıkları çeşitlilik olarak kabul ediyor ve bunları bireyler, toplum ve kurum için birer avantaja dönüştürüyoruz.


“Doğru kadın - erkek oranını savunuyoruz”


MAPFRE Sigorta olarak, geçen yıl sigorta sektöründe bir ilke daha imza attık ve Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası almaya hak kazandık. İş ortamında, özellikle yönetim seviyelerinde, kadın- erkek oranı dengesini sağlamanın, şirketlerin performansını orta ve uzun vadede yukarıya taşıdığı fikrinin sıkı bir savunucusuyuz. Bu konu ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla her seviyede çalışanlarımız için eğitim programları uyguluyor, bilinç değişimini kendi kurumumuzdan başlayarak tüm iletişim faaliyetlerimizle topluma yaymaya çalışıyoruz.


Çalışan deneyimi


İnsan Kaynakları alanı olarak, iş yerimizin sunduğu koşulları çalışanlarımızın gözünden değerlendirmeyi önemsiyoruz. Özellikle yeni nesil çalışanlar, yönetici - çalışan ilişkisinin modern ve esnek olduğu ortamlarda çok daha yüksek bir motivasyonla çalışıyor. Bu durum şirket içi sinerjiyi artırdığı gibi çalışan bağlılığını da olumlu yönde etkiliyor. Kurduğumuz geri bildirim sistemleri ile bu ve benzeri kriterler açısından durumumuzu düzenli olarak gözden geçiriyor, gerekli gördüğümüz alanlarda iyileştirmeler yapıyor ve çalışan deneyimini destekleyen birçok projeyi paralel olarak yürütüyoruz.


Çalışma ortamı


Çalışanlarımıza içinde yaşadığımız dijital çağın gereksinimlerine uygun bir çalışma ortamı yaratmayı ve onları gerekli beceri setleriyle donatmayı hedeflediğimiz bir inisiyatifi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, performans sistemimizi tüm yıl boyunca sürecek bir geri bildirim kültürünü besleyecek şekilde ve 360 yaklaşımıyla yeniden tasarladık. Çalışma arkadaşlarımızın hem bireysel hem de profesyonel anlamda yeni dijital gerçekliğe adapte olmasına yardımcı olacak bir kültür yaratmak için programlar tasarladık ve yeni davranış ve tutumlarımızı da bu yönde belirledik: İş birliği içinde çalışmak, yenilikçi olmak ve çevik olmak. Çalışma modelimizi de iş ve özel yaşam dengesini güçlendirmek ve verimliliği artırmak amacıyla güncelledik ve çalışanlarımıza esnek çalışma saatlerinin yanı sıra, haftanın bir günü ofis dışındaki herhangi bir ortamda çalışabilme imkânı sunmaya başladık.


Gönüllülük


2011’den beri etkin bir şekilde devam eden 'Gönüllüyüm' programımız var. Bu sayede çalışan bağlılığı ve toplumsal faydaya bir arada odaklanabiliyor ve sayısı her yıl artan gönüllülerimizle birlikte çocuklar, yaşlılar, engelliler, beslenme ve sağlık konularında binlerce kişiye destek olmaya devam ediyoruz. 2018’de, 330’u aşkın gönüllümüzün katıldığı 27 farklı etkinlik ile tam 113 bin kişiye dokunduk. 2019’da da aynı hızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin En iyi İşverenlerinden biri olarak, çalışanlarımızın mesleki ve birey- sel gelişimlerini her zaman odağımızda tutuyor, onlar için sorumlu ve ilgili dünya vatandaşları olarak fark yaratabildikleri bir çalışma ortamı sunma misyonumuzu büyük bir şevkle üstleniyoruz.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024