Çalışanın bağlılığı; yaşadığı deneyimlere bağlıdır!

Favorilere Ekle
Bir şirketin çalışanlarına sunduklarıyla bu iş ortamından mutlu olabilecek bağlı çalışanlarla bir araya gelebilmenin en iyi yollarından biri mutlu deneyimlerinin kullanılmasıdır. Mutlu deneyimler çalışan bağlılığı üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir. Organizasyonun kültürü, değerleri ve mirası konusunda güçlü ve tutarlı bir sembol olan kurumunuza özgü deneyim, nev’i şahsına münhasır olduğu için rakipler tarafından da taklit edilemez.
Yeni makalemizi okudunuz mu?