Bilgi Yönetiminden Derin Dersler

Favorilere Ekle
Bilgi yönetiminin tarihi, İnsan Kaynakları için bazı derin dersler içermektedir. “Bilginin” ne olduğu ve organizasyonlarda oynadığı rolün temelden yeniden kavranması ile ilgisi var. İK profesyonelleri, nasıl değer katacaklarını yeniden tasarlamak için bilgi yönetiminin aldığı yolculuktan ilham alabilir.