‘Belbin bireyden takıma yönelerek kişilere gelişim haritaları çizer’


Geçtiğimiz günlerde ilk defa Türkiye’de ve Türkçe olarak Belbin Sertifika Eğitimleri gerçekleştirildi. İngiltere dışında çok az ülkede kendi dilinde yapılan bu eğitim Belbin Türkiye ekibi tarafından verildi. Bu eğitim için Türkiye’ye gelen Belbin İngiltere Eğitim Direktörü Deborah Mc Govern ve Belbin Türkiye / Niş Danışmanlık Kurucu Ortakları Deniz Dinç ve Nesime Acar ile bir araya gelerek tüm dünyada 23 ülkede 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Belbin metodu üzerine konuştuk.

Eğitimin sonrasında İK profesyonellerinin Belbin profillerini işe alım, iş profilleme, performans ve yetenek yönetimi, takım kurma atölyeleri gibi birçok alanda kullanma becerisini elde edeceklerini ifade eden Deborah Mc Govern organizasyonel gelişim ve İnsan Kaynakları konusunda 20 yıla aşkın bir tecrübeye sahip uluslararası platformda birçok konferansa konuşmacı olarak katılmış bir eğitmen…

Türkiye’de ilk kez Türkçe olarak gerçekleştirdiğiniz Belbin Sertifika eğitimin amaç ve hedeflerini özetlemenizi istesek neler söylersiniz? Katılımcılar tarafından bakacak olursak, bu sertifika programının yaratacağı katma değer nedir?

Deborah Mc Govern - Belbin İngiltere Eğitim Direktörü

Bu eğitimle birlikte Türkiye’de İK profesyonelleri kendi kuruluşlarında Belbin’i uygulayabiliyor hale gelecekler. Türkiye dünyada Belbin metodunu uygulayan 23. ülke olarak 2010 yılının başında aramıza katıldı. Amacımız Belbin metodunun kullanımını Türkiye’de de yaygınlaştırarak, mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcı kitlesi yaratmak.

Sertifikanın yarattığı katma değeri konuştuk. 22 ülkede 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan bir metod; Belbin metodu... Peki, bu metodun yöneticilere ve daha doğrusu İK profesyonellerine ve organizasyonlara sağlayacağı katkı nedir?

Nesime Acar - Niş Danışmanlık/ Belbin Türkiye Kurucu Ortağı

Belbin, takım çalışması ve işbirliğine yönelik ölçümleme araçları ile mevcut takımınızın performansını nasıl arttırabileceğinize dair net bir strateji belirlemenize yardımcı olur. Şirket kültürünü, mevcut takım ve yönetici profillerini belirleyerek uyum, işbirliği ve verimliliği arttırmayı amaçlayan metodlar geliştirir. Simülasyon egzersizlerinde gözlemlenen davranışları destekleyici bir envanter olarak ölçme değerlendirme merkezleri çalışmalarında yoğunlukla kullanılır. Kısaca özetlemek gerekirse Belbin bireyden takıma yönelerek kişilere gelişim haritaları çizer.

Tüm İK yöneticilerinin en büyük ortak kaygısı; doğru kişiyi doğru işe almak... Çünkü işe alım zincirinin temel başlangıcı olduğu için bu aşamada yapılan hataların telafi edilmesi de imkansız oluyor. Belbin Takım rollerinin bu aşamada İK’cılar için yardımcı bir güç olması mümkün mü?

Deniz Dinç- Niş Danışmanlık/ Belbin Türkiye Kurucu Ortağı

Belbin organizasyonlarda birbirinin eksik yanlarını tamamlayan doğru insanları işe almanın önemine inanır. Bazı kişiler sosyal ve insan odaklı yönü yüksek dışarıda farklı kontakları kurarak şirkete yenilikler getirmekte ve problemlere farklı çözüm önerileri oluşturmakta yetkinlik sergilerler. Bazı kişiler mevcut düzenin içerisinde farklı fikir önerileri oluşturmaktan ziyade sistematik ve düzenli çalışarak operasyonun doğru işlemesini sağlarlar.

Herkesin organizasyona sağlayacağı katkı farklıdır. Önemli olan bir takıma hep aynı yetkinliklerde güçlü olan insanları almaktan ziyade birbirlerinin gelişim alanlarını tamamlayarak, bütün olarak etkin işleyen takımlar yaratmaktır. Bu anlayıştan yola çıkarak Belbin işe alımlarda hem kişilerin iş ortamındaki davranış tercihlerini belirleyerek hem de iş profillerini oluşturarak kişilerin belirlenen işe olan uyum ve uygunluğunu ölçer. Mülakatlarda sorulması gereken önemli noktalara dikkat çekerek, kişinin nasıl bir pozisyona uygun olabileceğine dair önemli veriler sağlar.

Belbin’in diğer envanterlerden farkı nedir?

Belbin’in en büyük özelliği insanların iş ortamlarında her zaman davranışa dökülmeyen derinlerdeki kişilik özelliklerini ölçen psikometrik testlerden farklı olarak iş ortamında gözlemlenebilen davranışlara odaklanmasıdır. Belbin kişisel değerlendirmenin yanında aynı zamanda iş arkadaşları, üst ve astları tarafından yapılan 360 derece gözlemci değerlendirmeleri de oluşturarak kişiyle ilgili bize objektif veri sağlar. Kişinin çalışma stillerini, güçlü olduğu yanları, ast ve üst olarak nasıl çalışacağına dair ipuçları verir.

 

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024