“Atasun Optik olarak mutlu müşterilerin mutlu çalışanlardan geçtiğini biliyoruz.”

Tüm İK süreçlerini ‘Kusursuz Çalışan Deneyimi’ne odaklı kurgulayan Atasun Optik, İK departmanını “İnsan ve Kültür” olarak değiştirirken sadece bir isim değişikliğinin ötesinde işlere imza attı. Çalışan ve kültür merkezli bu dönüşümün hikayesini Atasun Optik İnsan ve Kültür Direktörü Deniz Atik’den dinlemeye ne dersiniz? Bu röportajda sadece bu dönüşümün hikayesini değil, Atasun Optik’in hayata geçirdiği tüm ilham verici İK proje ve süreçlerini okuyacaksınız.

Nasıl bir organizasyon yapınız var, kaç kişilik bir ekibi ve şirketi yönetiyorsunuz?                                                               
Türkiye’de dünyanın önde gelen optik perakende organizasyonu EssilorLuxottica grubunun bir parçası olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye çapındaki yaygın 340 mağazamız ve merkezimizde görev alan 1.600 çalışanımızla Ülkemizin de güçlü perakende firmalarından biriyiz. 

Atasun Optik’i mutlu bir iş yeri yapmak için yürüttüğümüz çalışmalarımızla sektörümüze ilham veren bir marka olmayı sürdürmek istiyoruz. Mutlu ve huzurlu çalışma ortamımız, pozitif atmosferimiz, yüksek güven duygumuzla çalışan mutluluğu önemsediğimiz şirket ilkelerimizin başında geliyor. 

İnsan ve Kültür departmanı olarak yakında hayata geçirdiğiniz uygulamaları bizimle paylaşır mısınız? 
                                                                                     
Çalışma arkadaşlarımıza keyifli bir çalışma ortamı yaratmak, değişik alanlardan beslenebilmeleri ve kendilerine değer katabilmeleri amacıyla için farklı çalışmalar yürütüyoruz. 

Çalışanlarımızın gelişimlerinin sürdürebilmeleri için “Hayat Boyu Atasun” eğitimlerimiz var. Ayrıca Gezi Kulübü, Kitap Kulübü, Film Kulübü, Spor Kulübü, Müzik Kulübü, İngilizce Konuşma Kulübü ve Pati Arkadaşlarım Kulübü gibi sosyal faaliyet yapılanmalarımızla kişisel gelişimlerinin yanı sıra bir arada iş dışında ilgi alanları çevresinde buluşabilmeleri için ortamlar tasarlıyoruz. 

İş odağında ise, Atasun Optik’te tüm çalışanlar, oryantasyon sürecinden başlayarak “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” manifestomuzun da olduğu “Bir de Buradan Bak” olarak adlandırdığımız eğitimi alıyorlar. Bu eğitimle cinsiyet, yaş, kıdem, sosyo-ekonomik durum, milliyet, din, dil ayırmaksızın herkese eşit ve saygılı davranacağını taahhüt ediyorlar. Ayrıca “Bir de Burdan Bak! – Çeşitlilik & Kapsayıcılık Sözlüğü” ile ayrımcılığa iten ve özendiren kelimelerin kullanımını azaltmaya, kapsayıcı kültürümüzü dilimize ve iş yapış şeklimize yansıtmayı hedefliyoruz. Amacımız "Farklılıklarımızı görüyorum. Yaşadıklarını dinlemek ve senden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Sana olduğun gibi değer veriyorum” diyebilmek.

Yeni işe başlayan arkadaşlarımızın mülakat aşamasından itibaren kurumun kültür elçisi olması, kurumu ve işi öğrenmeyle ilgili sürecini kolaylaştırma hedefiyle hayata geçirdiğimiz “Gözlem Programı”mız var. Bu program ile işe yeni başlayan çalışanlarımıza üç aşamadan oluşan bir süreç sunuyoruz. İşe başlamadan önce, ilk iş günü ve işe başladıktan sonraki süreci kapsayan bu oryantasyon programı, kişiye ve başlayacağı göreve özel olarak hazırlanıyor. İlk gün İnsan ve Kültür İş Ortağı’nın karşılaması ile başlayan oryantasyon süreci, iş birliği içerisinde çalışacağı kişilerle önceden planlanmış görüşmelerle devam ediyor. 

Diğer yandan işe başlayacak olan arkadaşımızın, süreçler hakkında bilgi sahibi olması ve ihtiyaç duyduğu her an destek alabilmesi için buddy’si ve İnsan ve Kültür İş Ortağı ile birlikte çalışması için alan açıyoruz. 

Bütün bu çabalarımızın karşılığında, iki kez Great Place to Work Enstitüsü kapsamında verilen “En İyi İşveren” unvanına layık görülmüş olmak, takdir edilmek müthiş bir gurur.

Atasun Optik olarak farklı kuşakların birbirinden beslendiği bir iş ortamı oluşturmayı önemsediğinizi biliyoruz. Farklı nesillerin bir arada çalışmasında İK olarak neler yapıyorsunuz? 

Atasun Optik’te farklı jenerasyonların birbirinden beslendiği bir iş ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Zira günümüz iş dünyasında farklı birçok kuşak bir arada çalışıyor. Atasun Optik’te yaş ortalamamız 30 olsa da 4 kuşak bir arada çalışıyoruz ve bizim için yaş sadece bir sayı diyoruz. Bu nedenle farklı nesiller arasında köprü kurmayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla uygulamaya koyduğumuz Tersine Mentorluk ve Mesleki Mentorluk programız var. Tersine Mentorluk programımız “Tersten Bak” ile farklı nesillerin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmalarını hedefliyoruz. Alışılagelen mentorluk programlarının tersine mentorlarımız genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Güncel deneyimlerini önceki nesillerle paylaşıyorlar. Dolayısıyla iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı oluyorlar. Bununla birlikte iki kuşak birbirinin çalışma düzenini, bakış açısını çok daha iyi anlamış oluyor. Global grup şirketleri içerisinde ‘en iyi uygulamalar’ arasına giren bu proje sayesinde daha yaratıcı bir çalışma ortamına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

Öğrenen organizasyon olma yolunda ilerlemeyi ve birbirinden öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Bu bakış açısıyla yine nesiller arası diyebileceğimiz Mesleki Mentorluk uygulamasını yürütüyoruz. Bu sayede çalışanlarımızın iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri konularda, alanında uzmanlaşmış, deneyimli yöneticilerimizden rehberlik almasını sağlıyoruz. Mesleki sunuş teknikleri, yazılım kullanımı, proje yönetimi, finansal bilgi - analiz, müşteri deneyim yönetimi ve daha birçok konuda almak istedikleri eğitimler için destek oluyoruz.

Yeni nesil çalışanlarımızın kuruma olan bağlılıklarını artırmak ve fikirlerini paylaşabilmeleri amacıyla Gen-Z projesini tasarladık. Bu proje kapsamında oluşturulan gruplar hem müşteri hem çalışan perspektifinden sorularını tartışarak direktörlere sunumlarını gerçekleştirdiler. Proje sonucunda gelen fikirler daha sonrasında hayata geçirildi. Örneğin; bunlar sonucunda Fikir Odası kurduk. 

Uzun zamandır bizimle çalışan kişilerin tecrübelerinden yararlanmak aynı zamanda iş hayatından beklentilerini daha iyi anlamak adına Oldies but Goldies projesi yürütüyoruz. Proje kapsamında gruplar yapılabilecek farklı ve güzel uygulamaları aynı zamanda beklentilerini ve fikirlerini paylaşıyorlar. Bu doğrultuda biz de uygulamalarımızı çalışanlarımızın taleplerini doğrultusunda hayata geçiyoruz.  

Bir şirketi pek çok açıdan ileriye götüreceğine inandığımız iki kavram var: Çeşitlilik ve kapsayıcılık. Bu iki ilkeyi merkezine alan bir kurum kültürüne sahibiz. Bu konudaki veriler ve araştırmaları takip ederek kapsayıcılık üzerine İK stratejimizi zenginleştiriyoruz.  Bu konuda attığımız adımlardan biri iş ortamında fırsat eşitliği yaratmak üzere “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestosu” hazırlamak oldu.  Manifestomuzda şunları ifade ediyoruz; “Atasun Optik’te yaş sadece bir sayıdır. Kapsayıcı kültürümüzü dilimize ve iş yapış şeklimize yansıtırız.” Kapsayıcılığı şirketimizdeki çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şirket için herhangi bir sebeple ayrımcılığafırsat vermiyor, huzur dolu bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. 

‘Hayat Boyu Atasun’ programınızın detaylarını dinlemek isteriz. Nasıl bir içerik ve model ile sürdürüyorsunuz bu süreci?

Biz mutlu müşterilerin mutlu çalışanlardan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olduğu bir ortamın müşterilerimize de sirayet ettiğine ve bunun marka başarımıza yansıdığına inanıyoruz. Buradan yola çıkarak “Hayat Boyu Atasun” programını başlattık. Bu programı hem çalışanlarımız hem müşterilerimiz için yaşatacağımız deneyimin yol haritası olarak özetleyebilirim. Amacımız; saha ekiplerimizle güçlü ve güvene dayalı ilişkiler yaratmanın yanı sıra kusursuz müşteri deneyimi tasarlamak. 

Biz Atasun Optik olarak her zaman deneyimlere değer veren hem iç hem dış müşterilerimizin “O beni anlar”, “Ben ona güvenirim” dediği bir marka olma anlayışıyla işimizi yapıyoruz. Hayat Boyu Atasun (HBA) programını da bu anlayış üzerine yürütüyoruz ve odağımız Kusursuz Müşteri Deneyimi, Kusursuz Çalışan Deneyimi.

Hayat Boyu Atasun ile her şeyden önce tüm çabamız hem iç hem dış müşteri deneyimini kültürümüzün DNA’sına yerleştirmeyi hedefledik. Taraftar müşteriler yaratmanın yolunun benzersiz, samimi, güvenilir ve gerçek deneyimler tasarlamak ve bu deneyimleri müşteriyle temas ettiğimiz her noktada yaşatmak olduğunu biliyoruz. Hayat Boyu Atasun çatısı altındaki eğitimlerimizi tasarlarken Kusursuz Müşteri Deneyimi’ni yaşatmak üzere ilerledik. Bu noktada geçtiğimiz yıl tüm saha çalışanlarımıza yani yaklaşık 1500 çalışanımıza Kusursuz Müşteri Deneyimini yüz yüze eğitim şeklinde verdik. Bu yıl itibarıyla de her yeni aramıza katılan arkadaşımız bu eğitimleri almaya devam ediyor.

Kusursuz Çalışan Deneyimi yaratmak noktasında da tüm süreçlerimize 360 derece bakıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Kariyer gelişim programlarından Liderlik eğitimlerine çalışma arkadaşlarımıza dair tüm içeriklerimiz de Hayat Boyu Atasun çatısı altında yer alıyoruz.

Pandemi sonrası hayatımıza yeni çalışma modelleri girdi. Siz bu yeni çalışma modellerine nasıl entegre oldunuz, çalışanlardan nasıl geribildirimler aldınız? 

İnsan Kaynakları departmanımızın adını “İnsan ve Kültür” olarak değiştirerek yenilikçi bir adım attık. Farklı bir bakış açısıyla kurguladığımız departman politikamızı şekillendirirken çalışan mutluluğunu merkeze aldık. Çalışanlarımızın bizden beklentilerine mümkün olduğunca hızlı ve samimi cevap vermeye özen gösteriyoruz.  Pandemi döneminde ihtiyaçlarını dinledik ve hibrit çalışma düzenine geçtik. Hibrit düzenin çalışan mutluluğu ve iş verimliliğine olumlu katkılarını gözlemlememiz sonucu kalıcı hale getirdik. 

Çalışanlarımızın “bütünsel iyi olma” halini de önemsiyoruz. Pandemi döneminde psikologlar ile webinarlar düzenledik. Göz, diş, beslenme ve kanser üzerine alanında uzman doktorlarımızla yayınlar düzenleyerek çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz. Genel merkezimizde kütüphanemiz var ve çalışanlarımız birbirleriyle kitaplarını paylaşıyorlar. Hibrit çalışmayı sürdüren bir şirket olarak bu tarz çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tüm iş dünyasında kadın çalışanların iş hayatına dahiliyetini artırmak için birçok çalışma yürütülüyor. Peki siz Atasun Optik hem bugünün geleceğin kadın çalışanları için hangi projelere imza atıyorsunuz?

Atasun Optik’te herkesin gururla sahiplendiği bir slogan var: “Atasun Optik Kadınlarıyla Güçlü”. Bu sloganın etrafında şekillenen pek çok çalışmamız var. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve iş hayatında eşit koşullarda varlık gösterebilmelerini sağlamayı çok önemsiyoruz. Tüm şirket içi düzenlemelerimizi ve uygulamalarımızı da bunu göz önüne alarak yapıyoruz.  

Çalışma ortamında cinsiyet dengesini sağlamak, kadınların da işleriyle yükselebilecekleri alanlar açmak hususunda sürdürülebilir çalışmalar yürütüyoruz.  İstihdamda yalnızca dengeyi sağlamaya değil kadınların çalışma deneyimlerini de eşitlikçi hale getirmeye çalışıyoruz. Hamilelik, evlilik, süt iznini tercihleri doğrultusunda kullanmaları için onları destekliyoruz. Hamilelik sürecinde zorlanan kadın çalışanlarımıza karşılıklı ihtiyaçlarımızın örtüşmesi doğrultusunda yarı zamanlı çalışma imkânı sağlıyoruz. Doğum sonrası iş hayatına dönen annelerimize sürpriz karşılamalar yaparak, yüksek motivasyon ile işe adaptasyonlarını kolaylaştırıyoruz.

Daha huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı açısından iş-özel hayat dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. İş-özel hayat dengesinin sağlanmadığı bir ortamın yaratıcılığa ve başarıya açık olacağına inanmıyoruz. Bu nedenle kadın çalışanlarımız için hem destek ofisimizde hem de mağazalarımızda kısmi süreli çalışma modelini uyguluyoruz. NWOW (New Ways of Working) eğitimlerini yöneticilerimize veriyoruz ve yeni nesil liderlik stilini destekliyoruz.  

Ayrıca, çalışan kadın liderleri destekleyen ve gelişimlerine katkı sağlayan LEAD Network Türkiye’nin kurumsal üyeleri arasına katıldık. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, kadınların iş dünyasında yaşadıkları zorlukların aşılmasına, verimli ve çözüm odaklı çalışmalarla destek oluyoruz.

İşe alımdan terfiye, ücretten yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerimizde eşitlik ilkesi ile hareket ediyoruz. İş hayatında pek çok kadının karşılaştığı ücret eşitsizliğinin karşısında duran uygulamalar geliştiriyoruz. Bunun için düzenli olarak kadın – erkek çalışanların ücret analizlerini yapıyoruz. Bu alanda sahip olduğumuz farkındalığın, kurumumuzdaki kadın-erkek çalışan sayılarında pozitif yönlü değişime de yol açtığını düşünüyoruz. 

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar, kadın çalışan oranımızın artmasını ve istihdamının devamlılığını sağlıyor. Kadın çalışan ve yönetici oranlarımızla sektörün önde gelen markalarından biriyiz. İş hayatında fırsat eşitliğinin oluşturulmasını, kadın çalışanlarımızın desteklenmesini ve ilgili tüm metriklerin düzenli olarak ölçülmesini en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması için yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Son olarak sizden geleceğe dair İK projelerinizi ve hedeflerinizi dinlemek isteriz. 

Atasun Optik olarak çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunmak en temel hedeflerimiz arasında her zaman yer alacak.   İş hayatında ihtiyaç duyulabilecek pek çok konuda eğitimler sunduğumuz Mesleki Mentor Koçvari Liderlik Eğitimleri, “Fikrim Var” gibi pek çok uygulamamızla çalışanlarımızı sürekli gelişme anlamında destekliyoruz. 
 
Kadın çalışan ve yönetici oranlarımızla sektörün önde gelen markalarından biri olarak, cinsiyet eşitliği konusundaki uygulamalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.  Önümüzdeki dönemde de cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması için yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Ayrıca çalışan mutluluğunu ve deneyimini odağımıza alarak hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile geçtiğimiz yıl, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP)’nin düzenlediği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasında “İşe Başlangıç ve Oryantasyon” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldük. Bunun gibi pek çok ödülün verdiği motivasyonla önümüzdeki dönemde çalışan mutluluğunu ve bağlılığını daha da ileriye taşımak üzere projelerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024