Advertorial: Başarılı olmak, kendini iyi tanımakla başlar…“Kendimi diğerlerinin beni gördüğü biçimde görebiliyor muyum?”

Danışmanlık ve koçluk alanlarında faaliyet gösteren ve kullandığı yöntemlerle fark yaratan Niş Danışmanlık özellikle
Belbin Takım Rolü Metodu ve Team Acceleration-Öğrenen Takım™ Metodu
ile iş dünyasına ‘niş’ çözümler sunuyor. Var olan klişe yöntemlerin ötesinde çalışan
ve gelişim odaklı projeler geliştirerek şirketlere uzun vadeli stratejik süreçler
öneren Niş Danışmanlık ile ilgili konuşmak üzere
Niş Danışmanlık Kurucu Ortağı Nesime Acar ve İş Ortağı Eda Akkurt ile bir araya geldik.
 

 

Niş Danışmanlık olarak ne zaman ve nasıl faaliyete başladınız?

Danışmanlık ve koçluk alanlarında iş dünyasına hizmet vermek üzere 2001 yılında faaliyete başladık ve özgün ihtiyaçlara göre tasarımı yapılan uzun soluklu danışmanlık projeleri ile birçok farklı sektörden kuruluşa ulaştık. Eğitim ve danışmanlık sektöründeki 25 yıllık birikimimiz sayesinde strateji, yapı, iş ve insan olmak üzere dört temel boyutun entegre olduğu bir alanda şirketlerin ihtiyaçlarına tam yanıt veren İnsan Kaynakları ve yönetim çözümleri oluşturmaya devam ediyoruz.

 
Hangi alanlarda hizmet sağlıyorsunuz?

Bugün geldiğimiz noktada odak noktamız “Kurumsal Gelişim ve Öğrenme”. Öğrenen organizasyonu gerçekleştirecek Kurumsal öğrenme süreçlerinin yaşama geçirilmesi için “niş” çözümler sunuyoruz ve artık bizi bu hedefe taşıyacak çok güçlü araçlarımız var: Belbin Takım Rolü Metodu ve Team Acceleration - Öğrenen Takım™ Metodu. Bizi farklı kılan en temel özellik, çalışmalarımızın farklı adımlarında farklı yaklaşım ve disiplinleri bir araya getirmek.


Hangi yöntem ve araçları kullanıyorsunuz?

2009 yılında Belbin UK (https://www.belbin.com) ile stratejik iş ortaklığımız kapsamında Türkiye’ye getirdiğimiz bir ürün olan Belbin Davranış Profili’ni etkin olarak kullanmaya başladık.

Belbin, bireyin sergilediği davranışlarla iş ortamına nasıl bir katkı sağlayacağını, Takım Rolü Teorisi merceğinden bakarak değerlendiren bir modeldir. Bu açıdan bir Kişilik Envanteri değildir ve doğrudan davranışa odaklanır. Belbin raporları kişinin takım rolü tercihlerini belirler ve bu şekilde güçlü yönlerine vurgu yapar. 

 2012 yılında ise 3Circle Partners, North America (https://www.3circlepartners.com/) ile stratejik iş ortaklığı kurduk ve Team Accelerator – Öğrenen Takım™ yönetim metodunu Türkiye’ye getirdik.

* Team Acceleration (TA) bir süreçtir…bir eğitim ya da atölye çalışması değildir.

* “Ortak akıl” kullanan bir süreçtir…. TA uygulamacıları, karar vericiler ve süreç sahipleri ile işbirliği yapar.

* TA “belirli” bir stratejik iş gereğini adresler…iş gereği yoksa, TA uygulanmaz.

* TA uygulama adımları duruma göre değişir……ortak tema ve yaklaşımlar vardır, her kuruma göre özel tasarım yapılır.

* TA sadece bilimsel olarak kanıtlanmış davranış bilimi tekniklerini kullanır…Takım Rolü Teorisi (Belbin), Liderlik Stilleri (Blake and Mouton) ve Double-Loop Learning (Chris Argyris)

* TA adım adım ilerler…sürekli gelişme ortamını oluşturur.

  

TA –Öğrenen Takım Neden Farklı?

Gelişim Merkezi kurgusunu öğrenme çevrimiyle birleştiren özel bir tasarımdır.

Yaşayarak Öğrenme: Son derece gelişmiş bir aktif öğrenme tekniği kullanır ve katılımcıların deneyimlerinden öğrenmelerini sağlar.

Öğrenme Enstrümanları: Efektif karar verme, yaratıcı problem çözme ve sürekli öğrenme için gerekli olan temel çerçeveyi oluşturur; karmaşık konuları basite indirmek ve yapılandırmak üzere metrik enstrümanlar kullanır.

Kendini Keşfetme ve Kişisel Gelişim Deneyimi : Her takım üyesi, takım arkadaşlarından geribildirim alır ve sergilediği davranışların takımın performansı ve iş sonuçları üzerindeki etkisini tam olarak anlar. Geribildirim süreci, etkileşimlerin kalitesi ile liderlik davranışlarının hızla gelişmesini sağlar.

 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024