Tüm yönleri ile Çalışan Deneyimi...

Zirvede deneyimlerini paylaşan isimlerden biri QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Aras oldu. Dr. Ömer Aras, “Değişen dünyada İK stratejileri” başlıklı konuşmasıyla katılımcılarımızla buluştu. QNB Finansbank İK uygulamalarından örnekler paylaşan Aras, en iyileri işe almanın, İK açısından en çok önem verdiği nokta olduğunu vurguladı ve sürekli eğitimin yeni çağın en büyük gerekliliği olduğunu belirtti. "Analitik düşünce, yaratıcılık, takım oyunculuğu ve etkili iletişim yetkinlikleri çok önemli" diyen Dr. Ömer Aras, üst düzey terfilerde cv'de olmayan özelliklerin, olanlardan daha önemli olduğunu aktardı.

Etkinlikte kürsüye çıkan bir diğer isim ise Danışman Meltem Kalender Öztürk oldu. Katılımcılarımıza “Çalışanların kalbini ve beynini kazanan deneyimler” başlıklı bir konuşma yapan Öztürk, “Anları asıl kalıcı kılan, yaşadığımız duygulardır. İz bırakan eşsiz bir çalışan yolculuğu; kuruma özgün, uçtan uca düşünülmüş, hem kalbe hem beyne hitap eden yaklaşım ve uygulamalar yaratarak mümkün olabiliyor” dedikten sonra böyle bir deneyimin nasıl tasarlanabileceğini, ezberlerin nasıl bozulabileceğini, mevcut süreçleri bu gözle nasıl değerlendirebileceğimizi aktardı. "Çalışanlarımızın hem kalbini hem beynini kazandığımızda gerçek bağlılık oluşuyor" diyen Öztürk, çalışan deneyimi yaratırken ezberlerle hareket etmek yerine organizasyonun DNA'sını anlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

PiN Araştırma Kurucu Ortağı Berna Özdemirkan ve Evyap İK Direktörü Bekir Arıcak da zirvemizin konuşmacıları arasında yer alan isimler oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Alternatif Bir Yaklaşım: Segment ve Vaatlere Dayalı İK (ERM) konusunu katılımcılarımızla paylaşan Özdemirkan ve Arıcak, çok boyutlu segmentasyon ile çalışan beklentileri, değerleri ve davranış paternleri yönünden kurum içinde farklı tutum ve davranışlar gösteren segmentler tanımlanabildiğini, aktif profilleme yöntemi ile her bir gruptaki çalışanların belirleyici özelliklerinin belirlenebildiğini ve bu sayede farklı segmentler özelinde İK stratejileri, vaatler ve değer önermelerinin şekillendirilebildiğini aktardıktan sonra, İnsan Kaynakları yönetimine farklı bir yaklaşım sunan bu modelin detaylarını paylaştı.

Zirvemizin bir diğer konuşmacısı da Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip oldu. Darip, “Önce Müşteri için Önce Çalışan” başlıklı konuşmasında standart perakende anlayışından uzman perakendeciye doğru ilerlediklerini belirterek çalışan rollerinin yeniden tasarlandığına, müşteri geri bildirimlerini çalışanlara indirerek hızla aksiyon aldıklarına vurgu yaptı ve uygulamanın ayrıntılarını katılımcılarımıza aktardı.

2. Çalışan Deneyimi Zirvesi’nde “Çalışan yolculuğunu “deneyim”lerle tasarlamak” başlıklı bir konuşma yapan isim Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar oldu. Kalbe dokunan bir deneyim vizyonu ile çalışanların yaşadığı deneyimin baştan uca ele alındığı, Anla - Tasarla - Uygula Metodolojisi (Design Thinking) ile resmedildiği bir çalışma örneği sunan Çavdar, “Kalbe dokunmak için derinlere inmemiz gerekiyor. Çalışan deneyimi konusunda mutlaka bir strateji ve metodolojiniz olsun. Ana sorumluluğun tüm yönetim ekibinin olduğunu unutmayın” dedi.

Mutlu çalışan deneyimi arıyorsanız; Motivasyonun altına bakın!” Zirvede bu konu başlığı ile söz alan isim HRthinksMe Danışmanlık Kurucusu Alper Toper oldu. "Çalışanlarımızın daha üretken olmasına yardımcı olmanın ve en iyi yetenekleri elimizde tutmanın yollarından biri iş şekillendirmedir" diyen Toper, konuyla ilgili örnekleri ve takdirin çalışan deneyimi konusunda yerini katılımcılarımızla paylaştı.

Assessment Systems İş Geliştirme Direktörü Ebru Bağran ve Metro Cash&Carry Liderlik ve Gelişim Müdürü Aslı Manoğlu da zirvemizde Yetenek Çevrimiçi: Online Değerlendirme Merkezi Deneyimi başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yetenek Yönetimi ve işe alımda sıklıkla kullanılan değerlendirme merkezi uygulamasının, günümüzde online olarak da yapıldığını belirten, online ve offline değerlendirme merkezi uygulamalarının çalışan deneyimi açısından yarattığı farkları aktaran ikili, Assessment Systems ve Metro Cash & Carry'nin birlikte gerçekleştirdikleri Online Değerlendirme Merkezi projesinden yola çıkarak bu deneyimi irdeledi.

2. Çalışan Deneyimi Zirvesi’nin konuşmacıları arasında GE Havacılık İK Direktörü Mutlu Numan Zümrüt ve İK Müdürü Dr. Sevgi Oruç da yer aldı. Çalışan deneyimini çalışanın sahiplenmesi konusunu masaya yatıran Zümrüt ve Oruç, kurdukları Bağlılık Konseyi’nde gönüllü çalışanların tüm bağlılık aktivitelerini planladığını belirtip konuyla ilgili örnek uygulamaları aktardı ve sözlerine “Yeteneklerin performansını ortaya koyabilmesi için kullandığımız araçların da tümünü çalışanların sahiplenmesini istiyoruz” diyerek nokta koydu.

Zirvenin birinci gününün kapanış oturumunda Kendine Bakma Akademisi Kurucu Ortağı, Okuyan Us Yayınevi Yayın Kurulu Üyesi ve Ortağı Elif Çakırlı ile Psikiyatrist, Ressam, Yazar, Yayıncı ve Okuyan Us Yayınevi Kurucusu Cem Mumcu’yu ağırladık. İkili, “3947 Yıl Deneyımli İK Koordınatörü Aranıyor” başlıklı oturumda “Çalışan deneyimi” aslında nedir? Yapay uygulamalarla neden oluşmaz? Sahicilik ve samimiyet, güçlü bir çalışan deneyimi yaratma sürecinde nasıl etkili olur? Çalışan ne “hisseder”? Feedback yerine feelback vermeyi başarabilsek ne elde ederiz? “3947 yıl deneyimli İK koordinatörü arıyoruz ve içinizde bu tanıma uyan birçokları var.” Bir topluluğun total deneyimi bize ne söyler? soruları üzerinde durdu.

2. Çalışan Deneyimi Zirvesi’nin ikinci gününün açılış konuşmasını gerçekleştiren isim QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar oldu. Akıncılar, “Deneyimsel İK” başlıklı konuşmasına, teknolojinin hayatımıza getirdiklerindenbirinin de değişimin hızı ve kişilerin esnekliği olunca mobilite kavramının geçen yıllara oranla daha fazla anlam kazandığını belirterek başladı. Akıncılar, işveren marka yönetimine önem veren şirketlerin yetenek avına çıkmasının, iş yapış şekillerinin değişiminin, freelance çalışma olanağının, esnek çalışma saatleri gibi faktörlerin çalışanların kurumlar arası mobilite oranını artırdığını ifade etti. Kurum içindeki yetenekleri elde tutmanın önemini bilen kurumların çalışanın kurum deneyimine daha fazla önem vermeye başladığını dile getiren Akıncılar, konuyla ilgili QNB Finansbank uygulamalarını ayrıntılı olarak katılımcılarımızla paylaştı.

Zirvede Akıncılar’ın ardından sözü alan isim Biggloyalty Global CEO’su Enis Karslıoğlu oldu. “Çalışan Takdir ve Sosyal Ödüllendirme Platformu – Biggstars” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Karslıoğlu, değişen dünyanın gittiği yöne ilişkin genel bilgiler verdikten sonra yaptıkları uygulamalardan örnekleri ve önerilerini katılımcılarımıza aktardı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu da zirvemizde deneyimlerini paylaşan isimlerden biriydi. “Yeni Nesil İK: Çalışan Deneyimi Tasarımcısı” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Aksu, P&G’nin, İK süreçlerinde insan odaklı yenilikçi ve yaratıcı çalışma deneyimini nasıl sunduğunu katılımcılarımıza anlattı.

2. Çalışan Deneyimi Zirvesi’nde deneyimlerini paylaşan isimlerden biri de Shaya İK Direktörü Yasemin Avcı oldu. “Shayalı Olmak” başlıklı sunumuyla katılımcılarımızla buluşan Avcı, 120 farklı kültüre sahip bir ortamda çeşitliliğin önemini vurgulayarak özellikle saha çalışanları için hayata geçirdikleri uygulamaları katılımcılarımızla paylaştı. “Deneyimlerin paylaştıkça anlamlı olduğunu, ilham verdiğini, gelen geri bildirimlerden öğrendik” diyen Avcı’nın yanı sıra, Starbucks 2015 EMEA Barista şampiyonu seçilen Gürkan Kumak da katılımcılarımıza ilham veren kariyer öyküsünü aktardıktan sonra kahve tadımı yaptırdı.

Çalışan Deneyiminde Kültür ve Liderin Payı” başlıklı konuşmasıyla zirvede yerini alan isim Baransel Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Kurucusu Dr. Şenay Baransel oldu. “Çalışanın şirketteki ilk gününden başlayarak deneyimlediği çalışma serüveninde en önemli etkilerden biri kurum kültürü. Kurum kültürünü oluşturan değerler, inançlar ve alışkanlıklar üzerindeki en önemli rolü ise lider oynuyor” diyen Baransel, çalışanın çalıştığı kurumla ilgili algısını kurum kültürünün nasıl etkilediğini, liderin kurum kültüründeki payı ve bunun çalışan deneyimine yansımalarının çalışma hayatında kendini nasıl gösterdiğini katılımcılarımıza aktardı.

Baransel’in ardından sözü alan isim The Ritz-Carlton İstanbul İK Direktörü Sevtap Tuncer Ayvaz oldu. “Bağlı konukları bağlı çalışanlar yaratır” diyen Ayvaz, konuyla ilgili The Ritz- Carlton uygulamalarını aktarırken, “Konuk memnuniyetinin bağlılığa dönüşmesi için onlara olağanüstü deneyimler yaşatılması gerekiyor” dedi ve çalışanların bunu sağlamak konusunda neler yaptığını örneklerle anlattı.

“Yeni trendlerle PepsiCo Yetenek Kazanımı Dünyası”nı katılımcılarımızla paylaşan isim, PepsiCo Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası Türkiye Ekip Lideri Aylin Sönmez oldu. PepsiCo dünyasını katılımcılarımıza anlatan ve konuyla ilgili uygulamalarını aktaran Sönmez, özellikle yapıcı müzakere konusu üzerinde önemle durduklarını dile getirdi.

sahibinden.com Kurumsal Dönüşüm Mimarisi Direktörü Pınar Gündüz de zirvede konuşma yapan isimlerden biri oldu. “Çalışan Deneyimi Yolculuğu” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Gündüz, çalışan deneyimi yaşam döngüsünü tamamladıklarını ve ihtiyaçlar konusunda segmentasyona gittiklerini vurgulayarak sahibinden. com’daki uygulama örneklerini katılımcılarımızla paylaştı.

2. Çalışan Deneyimi Zirvesi’nin kapanış konuşmasını Redesignbiz Kurucu Ortağı ve Öğretim Görevlisi, Yazar Yiğit Kulabaş gerçekleştirdi. “Özgür Şirket, Ezberbozan İK” başlıklı konuşmasında, “Dünya değişiyor. Değişen sadece teknoloji, iş modelleri değil. Alışkanlıklarımız, beklentilerimiz, önceliklerimiz de değişiyor. Özgür deneyimler dönemine adım adım yaklaşıyoruz. İşin geleceği bugüne göre çok farklı olacak. Ezberler bozulacak” diyen Kulabaş, işin geleceğini, anlam odaklı dönüşümü, GIG ekonomisini ve özgür şirket kavramını masaya yatırdı. 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024