Sanatla dolu bir bahar sizi bekliyor... Atölye Modern’de bahar dönemi başlıyor!

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, 19 Mart 2019’da Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri ile başlıyor. Programda yer alan Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Yusuf Taktak ile Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları, Çağdaş Sanatı Anlamak ve Haydar Ergülen ile Şiir Çalışmaları sanatseverleri bekliyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) iş birliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet ediyor. Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları, Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Şiir Çalışmaları, İnsana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor. Çağdaş Sanatı Anlamak: Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile nasıl ayrışır gibi temel soruların yanıtlarını arıyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Gündüz Programı: 

19 Mart – 28 Mayıs 2019

Salı günleri, 10.30 – 12.30

(23 Nisan tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Akşam Programı:

20 Mart – 29 Mayıs 2019 

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(1 Mayıs tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor. 

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor. 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10.Seminerlerini ise Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor. Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

3 Nisan – 29 Mayıs 2019 

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30 

(1 Mayıs tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor. Program, İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

ŞİİR ÇALIŞMALARI: HAYDAR ERGÜLEN İLE 

Etkinlik Süresi: 6 Hafta

11 Nisan- 23 Mayıs 2019 

Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

Şiir Çalışmaları Atölyesi, insana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor. Program sadece şiiri teknik bir iş olarak değil, bazen yazarak, bazen okuyarak, bazen düşleyerek ama en çok da hissederek, insanın kendisiyle, başkalarıyla, dünyayla, hayatla, doğayla ilişkilerini kurma biçimi olarak ele alıyor. Şiirin doğasını, biçimlerini keşfetmek, şiir yazmak, yazdıklarını yeniden değerlendirmek isteyen, şiiri yaşamın içinde gören ve kendini şiirin içinde hisseden herkes bu programa katılabiliyor. Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 20 katılımcı kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI: YUSUF TAKTAK İLE 

Etkinlik Süresi: 4 Hafta 

26 Mart - 16 Nisan 2019 

Salı günleri, 19.30-21.30 

Sanatçı, akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Tarihe sadece akademik bir açıdan değil, sanatçıda biriken anılar ve deneyimlerle de yaklaşıyor. Program 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki çağdaş sanat ortamına yön veren sosyo-politik kırılımları, sanatçıların oluşturduğu grupları ve düşüncelerini, tarihte iz bırakan sergileri ve yarattığı etkileri, müze girişimlerini ve tüm bu konuların etrafında dönen ilişkiler bütününü, zamanlar arası bağlar kurarak, kronolojik olmayan, tematik bir yaklaşımla ele alıyor. 

  1. Seminer: 26 Mart 2019, 19.30 – 21.30 

Sosyo-politik kırılmalar ve doğurduğu sanatsal görünümler

  1. Seminer: 2 Nisan 2019, 19.30 – 21.30 

Gruplar, topluluklar, tematik sergiler

  1. Seminer: 9 Nisan 2019, 19.30 – 21.30 

Kitlesel iletişim araçları ve sanatın değişen biçimi

  1. Seminer:16 Nisan 2019, 19.30 – 21.30 

Müze girişimleri, eğitim kurumları değişen yaklaşımlar ve çağdaş sanat ortamı 

Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK 

Etkinlik Süresi; 1 Gün, 4 Ders (Bir gün boyunca dört ders işlenir.) 

30 Mart, 13 Nisan, 11 Mayıs 2019 

Cumartesi, 10:15 – 17:45

Program Akışı:

10:15 -11.45 Kavram Olarak Çağdaş Sanat; Nusret Polat ile

11:45 -12:00 Ara

12:00 -13.30 Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam; Fırat Arapoğlu ile

13:30 - 14:30 Öğle arası 

14:30 -16:00 Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri; Nusret Polat ile

16:00 - 16:15 Ara 

16:15 - 17:45 Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller; Osman Erden ile

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren bir günlük yeni bir seminer programı sunuyor. Program, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor. Her bir ders, alanında uzman sanat tarihçileri, küratörler ve sosyologların yönetiminde düzenleniyor. Tematik başlıklarla oluşturulan programda katılımcılar, “Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?,” “Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değişimin sanata etkileri nasıl olmuştur?” sorularının yanıtlarını ararken, günümüz sanat ortamını etkileyen önemli bienaller, sanat fuarları, müzeler, müzayedeler gibi kurumlar, küratörler üzerinden de kişisel yaklaşımlar ve oluşumlar hakkında bilgiler ediniyorlar. 

Bir gün boyunca 10:15 – 17:45 saatleri arasında cumartesi günleri gerçekleştirilen Çağdaş Sanatı Anlamak semineri, Atölye Modern İlkbahar dönemi boyunca belirli tarihlerde tekrar ediyor. Katılımcılar, bu tarih seçeneklerinden kendilerine uygun olan birini seçip seminere kayıt yaptırabiliyor. Çağdaş Sanatı Anlamak semineri İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleşiyor.
 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024