Pandemi Sürecinde İş Hayatında Uzaktan Çalışmaya Geçiş “Akbank Deneyimi”A. İş Hayatında Uzaktan Çalışmanın Yaygınlaşması
Pandeminin iş hayatında sebep olduğu en büyük değişimlerden biri, uzaktan çalışma yönteminin, daha önce deneyimlemeyen şirket ve sektörlerde dahi hızlı şekilde yaygınlaşması oldu.

Dünya genelinde işletme, yönetim ve finans alanlarında çalışanların yarıdan fazlasının uzaktan çalışmasının mümkün olduğunu belirtiliyor. Özellikle teknoloji sektörünün uzaktan çalışmaya hazır olduğunu ve pandemi önlemlerine daha hızlı ayak uydurduğunu biliyoruz. Apple, Alphabet, Microsoft ve Twitter’ın Şubat ayının sonlarından itibaren çalışanlarını uzaktan çalışmaya teşvik etmesi bu dönemdeki ilk örneklerden sayılıyor.

Uzaktan çalışma yöntemi, fiziki etkileşimi azalttığı için hem ofisten hem de uzaktan çalışanların büyük bir ölçüde korunmasını sağlıyor ve pandemi ile mücadelede büyük bir öneme sahip.

Bu durum aynı zamanda çalışma ortamını ve şekillerini değiştirip “yeni normaller” yaratıyor. Bu yeni çalışma ortamında, mevcut iş süreçlerinin devamlılığını sağlayacak teknolojiler ve araçlar her zamankinden daha fazla hayatımızda yer alıyor. Bu çözümleri sunmakta olan Zoom ve Slack gibi şirketlerin hızla değer kazandığını görüyoruz. Teknolojik araçları kullanan ekiplerin etkinliği giderek ön plana çıkıyor. Uzaktan çalışma düzeninde, ekip motivasyonunun sağlanması, ortak çalışma kültürünün devam ettirilmesi ve ekip olarak etkin ve hızlı çalışmanın sürdürülmesi için farklı yöntem arayışları da sıkça gündeme geliyor.

Şirket içinde ortak vizyonun oluşturulmasını desteklemek için birbirimizden uzakta olduğumuz bu yeni düzende etkinliklerimizi sanal ortama taşıyoruz. Sanal etkinliklerin içeriklerini de bu ortama uygun hale getiriyor, teknolojiden faydalanarak daha önce tek seferde erişemeyeceğimiz kadar çok kişiye aynı anda dokunabiliyoruz.

Yeni çalışma düzeninde, işe gidiş geliş için harcanan enerjinin de ortaya çıkardığı bir potansiyel var. Daha etkin planlama ve yakın iletişim ile bu potansiyelden daha fazla yararlanıyoruz. Bunun yanında uzaktan çalışma döneminde iş ve özel hayat arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Bu konuda ekip liderlerine önemli sorumluluklar düşüyor.

Çalışan deneyimini olumsuz etkilememek için en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri iş-özel yaşam dengesi... Uzaktan çalışma sürecinde çalışanlara sunulan araçlar, çalışan iletişimi, sağlık konularında atılan adımlar ve sunulan çözümler de elbette çalışan deneyimi için çok önemli. Bu dönemde hızlı şekilde çalışanların hayatına temas edecek aksiyonları alan Akbank’ın deneyimi ve çıkarımları çalışma hayatının geleceğine de ışık tutacak.

B. Uzaktan Çalışmaya Geçiş Sürecinde Akbank’ta Yapılanlar
Akbank olarak iş gücü planlaması yapılabilmesi ve risklerin minimize edilmesi için henüz Türkiye’de bir vaka görünmeden önce farklı çalışma modellerini değerlendirdik ve ekiplerimizin ihtiyaçlarını belirledik.

Bu süreçte yapılanları biraz daha detaylandırmak gerekirse, Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasından sonra Genel Müdürlük ekiplerimizin tamamına yakınını iki gün içerisinde uzaktan çalışma modeline geçirdik. Merkezi Operasyon ve Müşteri İletişim Merkezi gibi ekiplerimizin hızla uzaktan çalışabilir hale gelmesi, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için bizlere büyük avantajlar sağladı.

Pandemi öncesinde sadece BT ekiplerimizde uzaktan çalışma pratiği olduğunu dikkate alırsak yaklaşık 4.500 kişilik Genel Müdürlük ekibinin bu kadar kısa bir sürede yeni modele geçmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi görebiliriz. Bu aslında yıllardır teknolojimize ve altyapımıza yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.

Vakaların şehirlerde yayılması ile birlikte öncelikle şubelerimizde üst düzey sağlık ve hijyen güvenlik önlemlerini hayata geçirdik. Aynı zamanda saha ekiplerimizi belirli bir rotasyon planlaması ile şubeden ve uzaktan çalışabilir duruma getirdik. Uzaktan çalışan 2000’e yakın MİY’imiz müşterilerimize kesintisiz hizmet verebildiler ve ilk etapta 1,5 milyon müşterimizi arayarak sağlık durumları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilendiler.

Kesintisiz hizmetimizde Yeni Nesil Akbank şube dönüşüm programı ile hayata geçirdiğimiz ve yıllardır kullandığımız tablet uyumlu, kullanıcı dostu ve basit süreçler ile sade ekran tasarımları ve fonksiyonlar çok önemliydi.

Bu süreçte çalışma modellerimizdeki tek değişiklik uzaktan çalışmaya geçiş değildi. Yeni dönemin ihtiyaçları paralelinde Akbanklılar mevcut görev kapsamlarının dışında farklı alanlarda da görev aldılar. Bu modellerin hızlı hayata geçirilmesinde aslında yıllardır yatırım yaptığımız multidisipliner bakış açısı ve hızlı adaptasyon yetkinliklerimiz önemli rol oynadı.

Bir yandan çalışma modelimizi değişen koşullara adapte ederken, bir yandan da çalışanlarımızın bu koşullarda oluşabilecek sorularını cevaplamak ve gerekli tedbirleri alabilmek için “Akbanklı Destek Hattı” adıyla bir çalışan destek hattını hayata geçirdik. Bu hat üzerinden ulaşan sorular aynı gün içinde cevaplandı.

Akbanklı Destek Hattı’ndan son 3 ayda yaklaşık 285 adet çağrı ve 120 adet e-posta cevaplayarak Akbanklılar’ın yanında olduk. Buna ek olarak düzenli gerçekleştirilen sağlık anketleri ile riskli durumlar izlenerek gerekli tedbirler alındı. Bu süreçte günde ortalama 3.900 Akbanklı’nın endişelerini dinledik.

Gördük ki bizler en fazla çocuklarımız ve sevdiklerimiz için endişeleniyoruz. Bunun üzerine hemen bu alanda uzman doktorlar ile irtibata geçerek Akbanklılar’ın sorularını sorabilecekleri, geniş katılımlı dijital bir oturum yaptık. Çocuklarımızı nasıl koruyacağımızdan, kullanılan ilaçların etkisine kadar her şeyi konuştuk. Bu süreçte aldığımız her aksiyon ekip arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendi.

İletişim kanallarını çok etkin şekilde kullandığımız bir dönem yaşadık diyebiliriz. Öncelikle açık, şeffaf ve samimi bir iletişim politikası izledik. Tüm gelişmeleri ve alınan tüm önlemleri şeffaflıkla sürekli olarak paylaştık. Banka üst yönetiminin farklı gruplarla bir araya geldiği interaktif toplantılar yaptık, fikir alışverişinde bulunduk, güzel gelişmeleri, endişelerimizi ve deneyimlerimizi paylaştık.

Sadece Genel Müdürümüzün bu dönemde 70 aşkın dijital toplantıda 16 bine yakın katılımcı ile sanal ortamda bir araya geldiğini, yeni dönemi konuştuğumuz Trend Talks etkinliklerinde yaklaşık 3.000 Akbanklı’nın sorularının şeffaflıkla cevaplandığını ve son derece samimi duygusal paylaşımlar yapıldığını söylersek iletişimi ne kadar ön plana çıkardığımızı daha iyi anlatabiliriz.

Yeni nesil teknolojilerimizle müşterilerimizin yanında olduğumuzu gösteren birçok başarı hikâyesine de tanıklık ettik. Müşterileriyle pandemi sürecinde samimi iletişimini sürdüren ve güçlendiren çalışanlarımız, fark yaratan başarı hikâyelerini “Paylaş Bizimle” üzerinden tüm Akbanklılar ile paylaştı. Böylece tüm hepimiz farklı bölgelerdeki arkadaşlarımızın başarılarından haberdar olduk, onlarla gurur duyduk.

Bu süreçte her zaman olduğu gibi öncelikli konularımızdan biri çalışanlarımızın fiziksel ve duygusal sağlığı oldu. Bu sene başında hayata geçirdiğimiz “İyi Bir Sen” programı ile Akbanklılar’ın fiziksel, zihinsel, duygusal, entelektüel, dijital ve sosyal konularda gelişimlerini desteklemeye ve bu döneme özel etkinlikler ile yanlarında olmaya devam ettik.

Belirsizlikle başa çıkmaktan, sanal müze turlarına, ebeveyn okulundan nefes atölyelerine hayata geçirdiğimiz programlara birçok Akbanklı katıldı.

Artık normalleşmeyi konuştuğumuz bu zor dönemden birbirimize daha da kenetlenerek ve üstün bir dayanışma duygusu ile çıktığımızı söyleyebiliriz.

C. Uzaktan Çalışmanın Getirdiği Yenilikler ve Öğrenimlerimiz
Uzaktan çalışmaya geçiş hem liderler hem de çalışanlar için adapte olunması gereken pek çok yeniliği beraberinde getirdi. Burada ekipleri yöntem ve araçlar ile desteklemek, standartları ortaya koymak ve iş-özel yaşam dengesini koruyabilmek için uzaktan çalışma prensiplerimizi yayınladık. Dijital eğitimler, liderlerimizin katıldığı video konferanslar ile bu süreçte çalışma şeklimizdeki yenilikleri ekiplerimizle paylaştık.

Belirsizliğin ve ekiplerin yönlendirme ihtiyacının arttığı bu gibi durumlarda liderlerin yapmaları gerekenler önem kazanıyor. İş planlama ve sonuçların takibi, uzaktan ve parçalı çalışan ekibin motivasyonu, hızlı çözüm oluşturma, sık ve etkin iletişim gibi alanlarda Akbanklı liderler yetkinliklerini bir kez daha test etti.

Şunu da söylemek lazım, kurum kültürünü yaşatmak, güçlendirmek ve yeni dönemin koşullarına göre sürekli adapte etmek önümüzdeki dönemde liderlerin gündeminde daha fazla yer alacak.

Yıllardır devam eden ve 13 bin Akbanklı’yı kapsayan bütüncül yetkinlik gelişim programımız Geleceğin Aynası Akbanklı’nın önemi bir kere daha anlaşıldı. Her bir çalışanımıza özel her yıl yaptığımız bireysel gelişim planlarının ve bu planların rotasyon programları, atölyeler, dijital gelişim platformları gibi yenilikçi yöntemler ile desteklenmesinin faydasını birebir yaşadık. Multidisiplinerliğin geleceğin iş dünyasında birinci koşul haline geleceğini hep söyledik.

Bugünün koşullarında Akbanklılar’ın yeni alanlarda görev alabilmeleri, koşullara hızlı adapte olarak gerekli esnekliği ve çevikliği gösterebilmeleri de ne kadar yol kastettiğimizin bir göstergesi. Daha yolumuz var mı? Evet, çünkü sürekli gelişim artık nefes almak kadar hayatımızın bir parçası.

D. Yeni Çalışma Düzeninde Akbank’ın Geleceği
Pandemi sonrasında sektör bağımsız tüm dünyadaki çalışma koşullarında benzer değişikliklerin yaşanacağı değerlendiriliyor. Yakın gelecekte yeni düzene uyum sağlayabilmek için sadece Akbank’ın değil tüm sektörlerde önde gelen oyuncuların piyasa dinamiklerine göre iş yapış şekillerinde düzenlemelere gitmesi bekleniyor.

Bu süreçte bizler de dijitalleşme vizyonumuz paralelinde odaklanacağımız alanları ve öncelikli projelerimizi yeniden değerlendirdik. Satış servis modelimizden iş yapış şekillerimize kadar uzanan geniş bir yelpazede bizi geleceğe hazırlayacak çalışmalara başladık.

Pandemi son bulduğunda bile bu dönemde edindiğimiz alışkanlıklar ve oluşan çalışma kültürü hayatımızda olmaya devam edecek gibi duruyor. Akbank olarak geçmişten gelen, güçlü ve değişimi destekleyen kültürümüzün önümüzdeki dönemde de yapmak istediklerimizi gerçekleştirirken bize güç vereceğini biliyoruz.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024