Oturduğunuz yerde aynı anda 30 dilde online değerlendirme yapmak ister misiniz ?


Röportaja Talent Q’nun hikayesiyle başlamak isteriz. Talent Q’nun çıkış noktası nedir?

Talent Q, SHL firmasının kurucu ortağı olan ve ölçme değerlendirme konusunda dünyaca bir otorite olarak kabul edilen Roger Holdsworth tarafından kuruldu. Talent Q, ‘doğru yeteneği işe almak, rekabet avantajı sağlar’ mantığı ile çalışanın iş hayatı boyunca yetenek yönetimi sorunlarını ele alan yenilikçi online psikometrik ölçme değerlendirme danışmanlığı yapıyor. Talent Q Türkiye ise 2009 itibariyle harekete geçti, 2010 ortasına kadar testlerin çevirileri ve uyumlandırma çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir lansman ile müşteri adaylarına ve ilgili kişilere bizzat Roger Holdsworth’un katılımıyla tanıtıldı.

Günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını ve beklentilerine bakacak olursak, Talent Q’nun arka bahçesinde neler var?

Talent Q, 3. nesil psikolojik testleri temsil eden metodlarla online değerlendirme araçları ve servisleri sunuyor.

Araçların hem kullanıcı hem de aday açısından online olmasının getirdiği bir çok kolaylık olduğu söylenebilir. Yaklaşık 30 dilde faal bir şekilde hizmet vermesi (bu sayı, bu sene artacak) sisteme 7/24 ulaşabiliniyor olması, şirketlerin bize ihtiyaç duymadan tüm süreci kendilerinin yönetebilir olması özellikle global ve hızlı çalışma anlayışında oldukça pratik bir kullanım olanağı sağlıyor. Bunun dışında, dinamik ve yenilikçi tarzı özellikle şu günlerde çok gündemde olan Y kuşağını da cezbedecek bir duruş sergiliyor. Tüm bunlara ek olarak araçlarımızın bilimsel anlamda güvenilir ve ileri teknolojiyle üretilmiş olması, günümüz liderlerinin dünya çapındaki ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünüyoruz.

Talent Q Türkiye’de nasıl karşılandı? Beklentilerinizi karşılayan bir süreç oldu mu?

Talent Q’nun Türkiye geçmişi çok kısa, yani tam anlamıyla yaz başı piyasaya çıktık. Ama özellikle ‘early adaptor’ dediğimiz grup oldukça heyecanla ve istekle deneme arzularını dile getirdiler. Kimilerinde deneme süreçleri birden şekil değiştirmeye başladı. Sistemin kullanım kolaylığı da buna zemin sağlayan sebeplerden biri, tabii.

Markanın arkasında Roger Holdsworth gibi bir ismin olması da ayrıca bir avantaj. Fiyat anlamında rekabet edebilir olması ve en önemlisi testlerin uygulama kolaylığının dışında sürelerinin de çok makul olması tercih sebepleri arasında sıralanabilir. Bunun dışında geniş dil yelpazesi olması önemli bir etken. Mesela, Azeri Türkçe’sinden tutun da Çekçe’den Lehçe’ye kadar birçok dilce oturduğunuz yerden adaya ulaşabilirsiniz. Bu da önemli bir etken.

Talent Q organizasyonlarda İK’ya nasıl bir katkı sunuyor? Ayrıca güncel insan yönetimi sorunları hakkında Talent Q olarak neler düşünüyorsunuz? Şirketlere bu konuda ne tür önerilerde bulunursunuz?

Talent Q, kısaca firmalara psikometrik değerlendirmeler ile ölçme değerlendirme danışmanlığı sunuyor. Aslında portföyü oldukça basit; yetenek değerlendirmesi yapan Elements, göreve uygun profil eşleştirmesi yapabilen kişilik değerlendirme sistemi Dimensions ve 360 derece yetkinlik değerlendirmesi yapan MultiView’dan oluşuyor.

Talent Q kişilik analizlerini, yetenek ve 360 derece geribildirimin her birini aynı esnek değerlendirme sistemi altında toplayarak geleneksel bölüm bölüm, birbiri arasında sistematik bağlantı kurulmadan yapılan değerlendirme yaklaşımı kırmasıyla elde edilen sonuçların en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor. Dolayısıyla bir envanterden birçok farklı amaca hizmet edebilecek rapor çıkarabilmekle birlikte bu raporları diğer araçlarla (yetenek testleri, 360 derece) entegre bir şekilde üretmek ve firmanın ihtiyacına özel raporlar elde etmek mümkün.

Bunlara ek olarak, bence TQ ölçme değerlendirme sisteminin en önemli artılarından biri, arzu edildiği taktirde bir arayüz ile uygulayıcı firmaya projeyi tamamen yönetebilme imkanı vermesi. Bu ne demektir, firma projenin açılmasından, kendi iş profillerini oluşturmaya kadar, adayları 7/24 takip edebilmesinden raporların üretilmesine kadar sistemi yönetebilmesidir. Bunu yaparken firma kendi alt kullanıcılarını seçerek yine uygulayıcıların yükünü hafifleterek takibi kolaylaştırabilmektedir ve idari süreci oldukça kısaltmaktadır.

Yine online olması ve yaklaşık 30 dilde uygulama imkanı vermesi, farklı bölgelere ve farklı kültürlere ulaşmayı hem zaman hem de çaba olarak kolaylaştırır.

Güncel insan yönetimi sorunları konusuna gelirsek;

Son zamanlarda sizin de farketmiş olacağınız üzere ‘Yetenek Yönetimi’ kavramı hızla önem kazanıyor. Ve bunu takiben firmalar kendi bünyelerindeki yetenek açıklarını ve performans ile ilgili birçok sorunun buradan kaynaklı ortaya çıktığını görüyorlar. Dolayısıyla, yeteneği bulmak, korumak, geliştirmek ve şirket içinde eski ile yeniyi entegre etmek hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Artık adaylar da bunun farkında ve bu gibi günü yakalamış şirketleri tercih ediyorlar.

Bu anlamda İK, firmalar için daha da önem kazanmış durumda. Tüm sektörlerde rekabetin artması ve insanların ana rekabetsel fark yaratıcı unsur olarak ön plana çıkması bunu destekleyen durumlardan biri.
Değerlendirme testleri genellikle salt seçme-yerleştirme sürecinde uygulanan bir prosedür gibi algılanıyor. Gerçekten de, öyle mi?

Bu teknikler şirketlerin daha sağlıklı karar vermelerini ve yeteneklerini geliştirmede daha etkin olabilmelerini sağlıyor. Yetenek testleri, mesleki kişilik değerlendirmeleri ve yetkinlik bazlı egzersizler gibi tüm objektif değerlendirme tekniklerinin, potansiyel ve performans tahmininde daha tarafsız ve hatasız oldukları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bu sistemler, şirketlere, olağanüstü performans ortaya koyacak adayları seçip bunlara yatırım yapma ve iyi performans sergilemeyecek gibi gözükenleri eleme imkanı verir. Dolayısıyla, bunları seçme ve yerleştirme süreçlerinde kullanmak firmalara oldukça fayda saylamaktadır.

Fakat sizin sorunuza gelince, tabii ki, bu sistemler sadece bu amaçla kullanılmamalıdır.
Aslında bu sistemler uzun süreli ele alındığında çok daha verimli olabiliyor. Özellikle gelişim amaçlı oldukça yoğun kullanıldığı firmalar var, ben özellikle koçluk sistemiyle tanışmış firmalara Talent Q araçlarını gelişim/değişim süreçlerinde kullanmalarını öneriyorum.

Şirketler değerlendirme süreçlerindeki ROI’yi (yatırımın geri dönüşümünü) ve katma değeri nasıl ölçebilir? Talent Q (Psikotek) olarak bu konuda bir destek sunuyor musunuz?

ROI’ın ana göstergesi yapılan yatırımın karşılığında şirkete getirisinin (kazancının) ne kadar olduğudur. Dolayısıyla bu bir süreçtir, doğru göstergelere ulaşmak için hem zamana hem de doğru bulgulara bakmak gerekir. Yatırımın geri dönüşümünü hesaplarken tek boyutlu düşünmemek gerekir, firmanın geçtiği süreçler, kişilerin motivasyon ve istek düzeyleri kimi zaman yanıltıcı zeminler sağlayabilir.

Talent Q Group’tan Dr.Alan Bourne 2009 yılında bu konuyla ilgili yayınlanan bir makalesinde kıdemli İK yöneticileriyle yaptığı bir anket sonucu firmaların % 82’sinin yatırımın geri dönüşünü hesaplamadığını belirtiyor. Bunun en büyük sebebini de firmaların bu sürecin çok zor olacağını düşünmesi olarak belirtiyor.
Talent Q Türkiye olarak henüz böyle bir çalışmamız olmadı ancak Talent Q UK bu anlamda farklı adımlar atıyor. Arzu ederseniz www.talentqgroup.com adresinde bu anlamda paylaşımlara ulaşabilirsiniz..

İK’nın odaklandığı daha doğrusu odaklanmak zorunda olduğu bir konu; Yetenek yönetimi... Değerlendirme süreçleri yetenek yönetiminin neresinde duruyor ve durması gerekiyor?

Daha önce de değindiğim gibi ‘Yetenek Yönetimi’ kavramı hızla önem kazanıyor. Yeteneğin öneminden bahsederken aslında bilgi, tecrübe ve yeteneğin birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altının çizilmesi gerekiyor. Temel yeteneklerin kişinin iş performansını olumlu yönde etkilediğine dair bir çok örnek ve bilimsel çalışma paylaşmak mümkün.

Kişi çalıştığı alanla ilgili doğru yeteneklere sahip değilse belli bir noktadan sonra çabası yetersiz olacaktır. Bu durum kişinin hem performansının hem motivasyonunun hem de şirket etkinliğinin düşmesine neden olacaktır.

Değerlendirme süreçleri, şirketlerin daha sağlıklı karar vermelerini ve yeteneklerini geliştirmede daha etkin olabilmelerini sağlamaktadır. Bu sistemler, şirketlere, olağanüstü performans ortaya koyacak adayları seçip bunlara yatırım yapma ve iyi performans sergilemeyecek gibi gözükenleri eleme imkanı verir.

Online inovatif psikometrik test imkanlarınız var... Online testler şirketler tarafından nasıl karşılanıyor?

Günümüz koşullarında şirketlerin tercih ettiği bir yöntem. Hem adaya ulaşılabilirliği kolaylaştırırken hem de sonuçlara ulaşmada inanılmaz bir hız kazandırıyor. Bununla birlikte araçların online kullanılmasının birçok olumlu getirisi var. Buna hemen bir örnek vermek gerekirse; Elements yetenek testlerimiz rastgelelik esasına dayanır; bu durum herhangi iki kişinin tıpatıp aynı sorularla karşılaşma olasılığı büyük ölçüde azaltır. Bu da firmaların adaylardan sık sık duyduğu ‘ben bu testi sizden önceki firmada almıştım, soruları hatırlıyorum…’, ‘soruları birbirlerine aktarmışlar…’ gibi şikayetleri ortadan kaldırabilen bir özellik.

Sadece online araçlar mı kullanıyorsunuz?

Evet, fakat firma arzu ederse oldukça kısa ‘verification’ dediğimiz versiyonlarımız var, bu adayın gözlem olmadan yaptığı testlerden aldığı sonuçlarla gözlem altında aldığı sonuçları karşılaştırma imkanı sunan ve 4 dakika gibi bir sürede sonuçlanan bir doğrulama/sağlama yöntemidir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024