Ortaklık projeleri iş dünyasında neden tutmuyor?

Favorilere Ekle
Farklı şirket ortaklıklarının büyük çoğunluğu anlaşma başlangıcından itibaren üç yıl içerisinde dağılıyor, parçalanıyor. Ortaklıkların çoğu aynı kaderi paylaşıyor: Ortaklıkların büyük çoğunluğu ya tamamen başarısız oluyor ya da önceliklerini değiştirmek veya sadece temel hedeflere ulaşmakla yetinmek zorunda kalıyorlar. Yüzde 55’i de kuruldukları tarihten itibaren üç yıl içerisinde yok oluyor. Ortaklıkların başarısızlıklarına neden olan bir takım tekrarlanan kalıpları vardır. Bu ortaklıklarda başarısızlığa neden olan engeller üzerinde duralım ve sorunun kaynağına daha yakından bakmaya çalışalım.