Mavi Yakalıları zirveye taşıdık.


6 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve Türkiye’de mavi yakalılara yönelik tek
İK etkinliği olan Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi, bu yıl 7 Mayıs’ta gerçekleşti.
HRdergi tarafından düzenlenen zirvede Mercedes-Benz Türk, ÇİMSA, TEI, Tofaş Türk Otomobil, Kariyer.net, DHL Express, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, Assessment Systems ve Soyak İnşaat uygulamaları konuşuldu.
Enocta, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, Masters Training International ve Kariyer.net’in “Resmi Sponsorluğunda” düzenlenen 6. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi’nde, “Mavi yakalılarda kurum kültürü ve kalite yaklaşımı”, “Mavi kariyer” ve “Havacılıkta mavi yaka yönetimi” gibi konu başlıkları ele alındı.

Zirvenin açılışını HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasının ardından Soyak Holding İK ve Kalite Direktörü Osman Ünal ‘Mavi Yakalılarda Kurum Kültürü ve Kalite Yaklaşımı’ oturumuyla gerçekleştirdi. Konuşmasında mavi yakalı çalışanların da kurumsal strateji ve değerleri bilmesinin gerekliliği üzerine odaklanan Ünal, insan ve şirket yönetmek için bir belli bir yönetim modeli olması gerektiğini ifade etti. Soyak Holding olarak mavi yakalı çalışanlara müşterinin değer olduğunu anlattıklarını ve özellikle oryantasyon sürecine ağırlık verdiklerini belirten Osman Ünal, performansı artırmak ve otokontrolü sağlamak için tüm mavi yakalılara proje bazlı prim verdiklerini söyledi. Ünal, mavi yakalılara sundukları eğitim ve kariyer gelişim fırsatlarını da paylaşırken eğitimin mavi yaka gelişiminde ‘olmazsa olmaz’ bir faktör olduğunu sözlerine ekledi. Kurum kültürü ve performans arasındaki ilişkide beyaz yaka kadar mavi yakanın da ağırlığı olduğuna dikkat çeken Osman Ünal, kurum stratejisi ve kültürü öğretilmeyen mavi yakanın şirkete değer yaratmasının çok zor olduğunun altını çizdi.

Zirvede ‘Mavi Yaka istihdamında internet kullanımı’ konusunu paylaşan isim Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz oldu. Mavi yakalıların internet kullanımı arttıkça şirketlerin de mavi yaka adaylara ulaşmasının daha kolay olduğunu ifade eden Azoz, mavi yaka istihdamı ile ilgili Kariyer.net verilerini ve istatistiklerini paylaştı. Beyaz yaka başvurularında kadın-erkek oranı aynıyken mavi yakada bu rakamın % 82’sinin erkeklerden oluştuğuna dikkat çeken Yusuf Azoz, mavi yaka alımlarda klasik yöntemlerin ve özgeçmişlerin bazen yeterli olmadığını ve Kariyer.net olarak yetkinlik ve yeterlilik odaklı farklı çözümler geliştirdiklerini belirtti. Azoz, ayrıca 2008 yılında OSB’lerle gerçekleştirdikleri Kariyer.net masası uygulamasının detaylarını da paylaştı. Oturumunda mavi yaka istihdamında internetten faydalanan şirketlerden biri olan Nordex Türkiye’nin İK Müdürü Oya Yersel’i konuk eden Yusuf Azoz, mavi yaka istihdamında internetin sağladığı katma değeri anlattı. Yersel, enerji sektörünün çok niş bir alan olduğu için deneyimli iş gücü bulmanın mümkün olmadığını belirtirken diğer başvurulara karşın internet başvurularının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını paylaştı.

DHL Express Türkiye İnsan Kaynakları, Kalite, Satınalma ve İdari İşler Direktörü Ayla Çetinbora ‘DHL’de Mavi Yaka’nın Gücü’ başlıklı konuşmasıyla zirvedekini yerini alan isimlerden biri oldu. DHL çalışanlarının % 42,5 oranında mavi yakalı çalışanlardan oluştuğunu ve mavi yakalılarda terfi oranının % 43 olduğunu belirten Çetinbora, DHL’de en tepe yönetime çıkan yolun mavi yakalılara da sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Ayla Çetinbora, DHL’de tüm mavi ve beyaz yakalı çalışanların eşit esnek yan haklara sahip olduklarının altını çizerken takdir ve ödüllendirmenin mavi yaka için çok kritik önem arz ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmasında DHL global ve Türkiye’de mavi yaka İK uygulamalarından örnekler de paylaşan Çetinbora, mavi yakalılara sundukları eğitim ve kariyer gelişim fırsatlarının çalışan bağlılığını da inanılmaz şekilde etkilediğini aktardı.

ÇİMSA İK Müdürü(Ücretlendirme ve Çalışma İlişkileri) Türker Tuncer de zirvede ‘ÇİMSA’da Mavi Yaka Ödüllendirme Süreci’ni paylaşan isim oldu. Oturumda, takdir ve ödüllendirmenin mavi yaka İK yönetimindeki önemine dikkat çeken Tuncer, ÇİMSA’da mavi yaka çalışanların sendika üyesi olması nedeniyle ödüllendirme süreci ve stratejisini buna uygun olarak kurguladıklarının altını çizdi. ÇİMSA’da hayata geçirdikleri ödüllendirme projesinin de detaylarını aktaran Türker Tuncer, ÇİMSA olarak davranışı ödüllendirdikleri stratejiyi baz aldıklarını belirtirken tüm bu sistem ve süreci bir portal üzerinden yönettiklerini belirtti. Bu portal sayesinde hem kendileri hem çalışanlar için şeffaf, adil ve ölçülebilir bir süreci hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.

Zirvede söz alan isimlerden biri de ‘Mavi Yakalılarda Yetenek Yönetimi Uygulamaları’yla Assessment Systems İş Geliştirme Müdürü Begüm Kaptanoğlu oldu. Oturumunda işe alımda yapılan hatalara ve ölçme-değerlendirmede kullanılan araçlara dair örnekler paylaşan Kaptanoğlu, değerlendirme merkezi uygulamalarının mavi yaka işe alımdaki etkisini anlattı. Pozisyona özel test geliştirme sürecinin detaylarını da aktaran Begüm Kaptanoğlu, özellikle son dönemde kişiliğin 5 ana faktörden oluştuğu konusunda uzlaşı bulunduğunu ve bunun da 5 faktör kişilik teorisi olarak işe alım ve kariyer gelişiminde kullanıldığının altını çizdi. Kaptanoğlu bu 5 faktörü şöyle sıraladı: Deneyime açıklık, sorumluluk bilinci, dışa dönüklük, geçimlilik ve duygusal dengesizlik...

‘Havacılıkta Mavi Yaka Yönetimi’ konusunu paylaşan isim TEI İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Özkan oldu. TEI olarak iyi yetişmiş iş gücüyle küresel rekabette ve adanmış iş gücüyle müşteri memnuniyetinde başarıyı yakalama hedefiyle İK sistemlerini kurguladıklarını ifade eden Özkan bunun mavi yakalı çalışanları da kapsadığının altını çizdi. Havacılık gibi zor bir sektörde yetişmiş mavi yaka çalışan bulmanın zorluğundan bahseden Ersin Özkan, TEI olarak Türkiye İş Kurumu ve meslek lisesi işbirliğiyle hayata geçirdikleri UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) uygulamasının detaylarını ve yakaladıkları başarıyı aktardı. Mavi yaka seçiminde ve yönetiminde hedeflerle yönetimi baz aldıklarını belirten Ersin Özkan, beyaz yakalılarda olduğu gibi mavi yakalılarda da yetkinlik bazlı performans yönetimini uyguladıklarını sözlerine ekledi. Özkan sunumunda ayrıca mavi yakalı çalışanların ve ailelerinin yaşamlarına değer yaratan TEI uygulamalarına da yer verdi.

‘Mercedes’te Mavi Yaka Yetenek Yönetimi’ oturumuyla zirvede söz alan Mercedes-Benz Türk İşe Alım, Eğitim ve Personel Geliştirme Süreçlerinden Sorumlu Kısım Müdürü Mehmet Emin Güney, MBT’yi farklı kılan mavi yaka uygulamalarını paylaştı. Mercedes-Benz Türk olarak mavi yakalı çalışanlara sundukları eğitim ve gelişim fırsatlarından da bahseden Mehmet Emin Güney, ayrıca hayata geçirdikleri sosyal ve kişisel gelişim faaliyetlerinin detaylarını da aktardı. Otomotiv sektöründeki kadın istihdamının azlığına değinen Güney, MBT’nin kadın çalışan sayısını artırmak için meslek lisesinde eğitim alan kız öğrencileri teşvik etmek amacıyla uyguladığı ‘Kızlar Günü’ projesinin başarısını anlattı. Mehmet Emin Güney ayrıca mavi yaka performans uygulamaları, öneri sistemi, ödüllendirme ve çalışan bağlılığı süreçleri üzerine de bilgiler paylaştı.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Gelişim Yöneticisi ve Koç Ayşegül Horozoğlu Enkavi ‘Mavi Yakalılarda İK Yönetimi (İşe Alım-Kariyer-Gelişim) başlıklı oturumuyla zirvede deneyimlerini aktaran isimlerden biriydi. Mavi yakalılara yönelik uygulanan genel yetenek ve mesleki testlere dair bilgiler aktaran Enkavi, mavi yaka Star yetkinlik modelinin detaylarını da paylaştı. DBE olarak işçi ve teknisyenler için geliştirdikleri 16PF Endüstriyel Kişilik Envanteri’nin kurumlara sağladığı katma değeri anlatan Ayşegül Horozoğlu Enkavi, ayrıca çok yönlü değerlendirme sistemi ve işe uyum envanteri üzerine konuştu. Enkavi konuşmasında katılımcılara, uygulanan test ve envanterlerden örnek uygulamalar sundu.

Zirve kapanışını TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası M.S. Süreç Kalite Yöneticisi Bora Şefkat ‘Mavi Kariyer’ oturumuyla gerçekleştirdi. Mavi yakalı çalışanların da artık beyaz yakalılar gibi gerek dikey gerekse yatay olarak kariyer gelişimi istediklerini ifade eden Bora Şefkat, TOFAŞ olarak bu beklentileri karşılamak için şeffaf ve adil eğitim ve gelişim fırsatları sunduklarını belirtti. Mavi yakalı çalışanların kariyer yönetim sürecinin detaylarını paylaşan Şefkat, bu sürecin en kritik aşamaları olan performans yönetimi sisteminin modernizasyonu ve kariyer tasarımı ilgili örnek uygulama süreçlerine dair de bilgiler aktardı.

 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024