İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi - 1

Aşağıda yer alan çalışma, "1993- 2000 yılları arasında Ulusal Kalite Ödülü'ne Başvuran İşletmelerdeki İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma"dan alınmıştır. Araştırmanın amacı, İnsan Kaynakları yönetiminin etkinliğini ve etkililiğinin değerlendirilmesinde kullanılan yaklaşımları ve her bir İnsan Kaynakları işlevinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ortaya koymaktır.

DERGİ

Şubat 2024 sayısı yayında!

SATIN AL Şubat 2024