''Fark Yaratan Yönetici'' Atasun Akademi’den Yönetici Geliştirme Programı


‘Hem uzman hem ekonomik’ sloganıyla müşteri odaklı bir vizyon çizen optik perakende firması Atasun Optik 2008 yılında Hollanda merkezli HAL Holding bünyesine katılarak uluslararası platforma adım attı. Tabii ki, bu adım değişimi de beraberinde getirdi. Bu değişimle birlikte üst yönetimin de desteğiyle tüm İK süreçlerini sıfırdan tasarlayan Atasun Optik 2009’da da Atasun Akademi’nin temelini attı. Tüm bu değişim sürecini ve Akademi’nin faaliyetlerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Atasun Optik İK Müdürü Aylin Köksoy bu değişimin nedenini şöyle özetliyor: ‘‘Optik sektöründeki iş gücünün daha özel ve zor bulunan bir kaynak olması düşüncesinden hareketle kendi kendine yetebilen bir şirket konumuna gelmek...’’

Öncelikle Atasun Optik’in İK süreçleri ve organizasyonu üzerine konuşmak isteriz. Kaç kişilik bir ekiple, nasıl bir süreç yönetimi gerçekleştiriyorsunuz?

Atasun Optik İnsan Kaynakları Departmanı 8 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. İK süreçlerimiz; işe alım, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, bordro ve özlük işleri fonksiyonlarından oluşmaktadır. Ayrıca, 5 kişilik İdari İşler birimi de İK departmanına bağlı olarak çalışmaktadır. HAL Holding bünyesine katılmamızla başta İK olmak üzere her alanda hızlı bir yapılanma sürecine girdik. Türkiye’de optik perakende sektörünün en büyük ve en güvenilir markası olmak üzere yola çıktık. 2015 yılına kadar, Türkiye genelinde 150 mağaza ve 1000’in üzerinde çalışana ulaşma hedefimiz var. Optik sektöründeki iş gücünün daha özel ve zor bulunan bir kaynak olması düşüncesinden hareketle kendi kendine yetebilen bir şirket konumuna gelmek en büyük hedefimiz. Bunun için İK süreçlerimizi üst yönetimin desteğiyle sıfırdan tasarladık.

Atasun Optik İnsan Kaynakları departmanı aldığı her kararda şeffaf, açık ve insan odaklı olmak zorundadır. Bu aynı zamanda şirket kültürümüzün temel bir parçasıdır. İşe alım, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim süreçlerimizi bu doğrultuda hayata geçirdik. Nasıl ki, mağazalarımızdaki tüm çalışanlarımız “hem uzman hem ekonomik” sloganıyla müşterilerimize servis ve hizmet sunuyorsa biz de aynı bakış açısıyla İK süreçlerimizi ve sistemlerimizi geliştiriyoruz. Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini her ortamda alıyor, onları süreçlerimize dahil ediyoruz. Örneğin, Atasun Akademi ve Performans Değerlendirme sistemimiz çalışanlarımızın desteği ve katkısı olmadan hayat bulamazdı. Atasun Optik İK departmanı olarak her zaman için “işimiz insan” ilkesiyle çalışıyoruz.

Atasun Akademi fikri nasıl ortaya çıktı ve halihazırda akademide ne tür eğitimler veriliyor? Atasun Akademi’nin kurumsal olarak odaklandığı noktalar ve süreçler neler?

Eğitim ve gelişimin ön planda olduğu şirketimizde, 2009 yılında gerçekleştirilen eğitim projesi ile Atasun Akademi’nin temelleri atıldı. Eğitim projesi ile amaç; hem nitelikli, yetişmiş insan kaynağını Türk optik sektörüne kazandırmak hem de çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktı. Atasun Akademi’nin ilk adımı bu projeyi hayata geçirecek eğitim geliştirme takımlarının oluşturulması ile başladı. Her eğitim başlığında 3 ila 5 kişilik bir proje grubu oluşturduk.

Ana proje grubunu oluşturan İK ve Operasyon departmanındaki uzman kişiler proje süresince eğitim geliştirme takımlarına destek olarak projenin etkili, verimli ve çekici şekilde sonuçlanmasını sağladı. 35 kişinin yoğun çalışmalarıyla 9 ayda 64 toplantı gerçekleştirerek 512 saat sonucu 12 eğitim programını tamamen kendi iç kaynaklarımızla ürettik. Görsel okuryazarlık kuralları ve yetişkin öğrenenlerin özelliklerini dikkate alarak 1877 sunum ekranı geliştirdik. Yaptığımız işte katma değer yaratmak için maliyetten çok uzun vadeli gelişime inandık. Bu bağlamda, eğitim salonumuzu öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştıracak şekilde sıfırdan tasarladık.

Teknik eğitimlerin uygulamalı olarak yapılacağı Atölye kısmımızı en son optik teknolojileri ile donattık. Her çalışanımız için Atasun Akademi’de yıl boyu devam edecek eğitimleri özetleyen eğitim kataloğunu hazırlıyoruz. Atasun Akademi’yi daha kurumsal ve profesyonel hale getirmek için 2010 yılında kurumsal bir logo oluşturduk. En zor yaratılan değerin “uzmanlık” olduğundan hareketle optik bilgi ve birikimimizi konularında uzman iç eğitmenlerimizle tüm Atasun Optik çalışanları ile buluşturduk. Mağaza yöneticilerimizden birini tam zamanlı eğitmen yaparak teknik bilgi ve becerilerinden mağaza çalışanlarımızın yararlanmasını sağladık ve bu noktada başarılı iş sonuçlarına ulaştık.

Atasun Akademi eğitimlerimizi Çalışan Gelişim Programları ve Yönetici Gelişim Programları adı altında çalışanlarımızla buluşturuyoruz. Çalışan Gelişim programlarımızı da kendi içinde “Teknik Eğitimler, Müşteri İlişkileri-Satış Eğitimleri ve Tamamlayıcı Eğitimler” olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Atasun Optik’te çalışan her mağaza çalışanı işe başladığında ve çalıştığı süre boyunca kişisel ve mesleki gelişime yönelik Atasun Akademi’de 3 hafta eğitim alır. 2010 yılı başından bugüne kadar yaklaşık 300 mağaza çalışanımız Atasun Akademi’de eğitim almıştır.

Yöneticilerinize yönelik ‘Fark Yaratan Yönetici’ sloganıyla yola çıktığınız Yönetici Gelişim eğitimlerinizin içeriklerinden de bahsedebilir misiniz?

Atasun Akademi’nin kapsamını daha da genişleterek 2010 yılı içerisinde “Fark Yaratan Yönetici” sloganıyla Yönetici Gelişim Programlarını hazırladık. Mevcut yöneticilerimizin tümü, 2011 yılı içerisinde bu eğitimleri başarıyla tamamladı. İç kaynaklarımızla yaklaşık 6 ayda hazırladığımız ve tamamen şirketimize özgü olan yetkinlik bazlı 4 farklı (Temel İletişim Becerileri, Müşteri İlişkileri ve Mağaza Yönetimi, Takım Çalışması, Zaman Yönetimi ve Planlama ) eğitim programını onlarla buluşturduk. Ayrıca dış kaynak kullanımına giderek Fark Yaratan Yöneticilik eğitimi ile yöneticilerimizin farklı bir bakış açısı kazanmalarını amaçlıyoruz. Yaşayarak Öğrenme başlığı altında sadece uygulamaların olacağı bir oturum yapıyoruz.

Yöneticiler dışında diğer çalışanlara yönelik geliştirdiğiniz İK projeleriniz neler? Özellikle yönetici adaylarına yönelik eğitimleriniz...

Şirketimizin büyümesine paralel olarak İK departmanının öncelikleri ve hedefleri de değişebiliyor. Bu bağlamda, her yıl üst yönetimimizin desteğiyle farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerin başında iç koçluk sistemi, referansım var kampanyası, yetiştirilmek üzere satış danışmanı işe alım projesi, online performans değerlendirme sistemi, Atasun Akademi, yüksek performansı ödüllendirici yurtdışı seyahetler geliyor.

Atasun Optik İK olarak gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığınız projelerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz?

Atasun Optik İK departmanı olarak 2012 yılı içerisindeki temel önceliklerimizden birisi ve halihazırda üzerinde çalıştığımız Atasun Optik Yönetici Gelişim Programı (YGP)’dır. Atasun Akademi bünyesindeki Yönetici Gelişim Programı, yetenek yönetiminin bir parçası olarak 3 temel aşamadan oluşuyor: Mağazalardaki potansiyel yönetici adaylarının kişisel, mesleki ve yönetsel becerilerini geliştirmek için hazırlanan eğitim programları, değerlendirme merkezi ve kişiye özel gelişim planını da içeren işbaşı yöneticilik eğitimidir. Bu proje ile Atasun Optik kurum kültürüne uygun, mağaza yöneticisi temel ve tamamlayıcı yetkinliklerine sahip mağaza yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Hızlı büyüme süreci içerisindeki şirketimizin mevcut ve yeni mağazalarının yönetici ihtiyacı iç terfi yöntemiyle karşılanmış olacak.

Diğer önemli bir projemiz ise Çalışan Bağlılığı Anketi... Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve bundan sonra her yıl düzenleyeceğimiz bu çalışma ile şirketimizin güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit etmeyi ve daha mutlu çalışanlar yaratmayı hedefliyoruz.

 

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024