Eylül 2009 sayısı

Eylül 2009 Sayısı

Eylül 2009 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Şirket veya birim birleşmelerinde ilişki yönetimi

İş dünyasında ister (tedarikçiler ve dağıtımcılar gibi) dış gruplar, ister (aynı şirketin grup ve birimleri gibi) iç gruplar olsun her türlü birleşme, işbirlikli...

Maddi olmayan şirket değerlerinin ölçümü

Çalışanların; organizasyonunun misyon, vizyon ve temel değerlerini anlamasına ve inanmasına olanak tanıyan bir şirket kültürü ne kadar değerlidir? Bir bilgi yönetim s...

Çalışan anketlerini düzenlerken almanız gereken notlar

Pek çok şirket; çalışanların motivasyonunu, performansını ve İK programlarının etkinliğini ölçmek için anketleri kullanır. Ancak bu araçlar kimi zaman önemli bilg...

Yıldızlar düşerken...

Mükemmel performans gösteren çalışanınız psikolojik rahatsızlık göstererek diğer çalışanları ve müşterileri rahatsız etmeye başlarsa ne yaparsınız? Hary Beecha...

Yetenek Yönetimi: Yıldızları içeriden yetiştirmek mi yoksa dışarıdan almak mı?

Günümüzde yetenek savaşını kazanmanın ilk adımı yıldızları işe almaktan değil, organizasyon içindeki yetenekleri geliştirmekten geçiyor. Çünkü araştırmalara g...

Liderlerin yeni görevi: sorun çözücüyü bulmak...

İş dünyası ile ilgili bazı sorunlar (çalışanların potansiyellerinin yarısını kullanması ya da departmanlar arası çatışmalar gibi) insanlar ne kadar çabalarsa çab...

Türk Yöneticiler İngilizce konuştuklarında Superman’dan Charlie Brown’a nasıl dönüşüyorlar ?

“ Hayır biz yapamayız! Kesinlikle Yapamayız” dedi ve  odadakiler de O’ nu başlarıyla onayladı... İşte o günkü hikayemizde aynı şekilde başlamı...

“Vodafone herkesin aynı olduğu değil farklılıkların başarı ile yönetildiği bir operasyon - farklılığımız çeşitliliğimiz – çeşitliliğimiz başarımız”

Devralınan zor bir şirket, Türkiye’ye yeni gelen bir dünya devi ve özerk bir devlet kuruluşunun aynı çatı altında çalışarak ortak bir iş başarması! Bu üçlü...