CEO Ücret Paketlerinin ABC’si

Favorilere Ekle
Şirketin işini ayrıntıları ile bilen İK yöneticileri, CEO paketinin oluşturulması ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir destekleyici rol oynayabilir, oynamalıdır da… CEO ücret paketlerinin oluşturulması ve bileşenleri her ne kadar şirketin büyüklüğü, sektörü, rekabet avantajları ve kültürüne göre farklılık gösterse de ücretlerin oluşturulması için gerekli olan bazı temel ilkeler ve dikkat edilmesi gereken ortak noktalar vardır.