“61 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz”


Bugün, ülkemizdeki birçok bankacının eğitim programlarına katıldığı 61 yaşında köklü bir kurum, 27 yıllık deneyime sahip bir yönetici konuğumuz.... Kağıt üzerinde ince ince işlenen yıllık eğitim takvimlerinden mikro öğrenme videolarına, e-rehberler’e, 200 bin kişilik sektöre hizmet etmek üzere kurulan e-öğrenme sistemlerine uzanan bir öykü dinliyoruz.

Her yıl yaklaşık 7 bin 500 finans sektörü çalışanına eğitim hizmeti sunduklarını ve güncel gelişmeleri takip ederek programlarını oluşturduklarını vurgulayan Türkiye Bankalar Birliği Mesleki Gelişim, Eğitim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Güngör, “Yeni nesil teknoloji ve öğrenme yöntemleriyle ilgili trendleri hızla programlarımıza uyguluyoruz” diyor ve ekliyor: “Tecrübemiz ışığında mevcut yapımızı her geçen gün geliştiriyor, pek çok konuda sektörün bir adım önünde olarak çalışanları geleceğin gereklerine hazırlamak üzere eğitimler düzenliyoruz”. Hazırsanız, eğitim ve gelişim dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz.

Türkiye Bankalar Birliği ve Eğitim Merkezi’ni sizin sözlerinizle dinleyerek başlayalım. Faaliyetlerinizi ve yapılanmanızı anlatır mısınız?

Türkiye Bankalar Birliği, “Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini korumak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmak” misyonuyla hareket eden, 61 yaşında mesleki bir birliktir.

Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü ekibi olarak biz de eğitim merkezinde düzenlenen sınıf içi eğitimler ve kısa süreli seminerlerin yanı sıra konferanslar, e-eğitimler, videolar, mikro öğrenme videoları, e-rehberler, webinar, oyun dijital çözümlerle finans sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü’nde 7 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Sınıf içi eğitimlerin planlanması ve operasyonu 1968 yılında başladı. Şu anda Şişli’de yer alan Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi yılda yaklaşık 7 bin 500 finans sektörü çalışanına, ortalama 450 farklı sınıf içi eğitimle hizmet veriyor. Eğitimlerimizden üye Bankalarımız, onların finansal iştirakleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyeleri, sektörümüzde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile katılımları Birliğimiz yöne- timince onaylanmış olan çeşitli kurum ve kuruluş çalışanları yararlanabiliyor. Eğitimler yıl içinde üç dönem şeklinde planlanıyor. Güncel dönem dahilindeki tüm eğitimlere “egitimkatalogu.tbb. org.tr” adresinde yer alan katalogdan erişilebiliyor.

Eğitimlerde, hedef kitlemiz içerisindeki farklı kurumların çalışanlarının katılımıyla karma gruplar oluşturuyoruz. Böylece birbirinden öğrenmeyi teşvik eden, ilişki ağı kurmaya, kıyaslama yapmaya ve farklı uygulamalardan ilham almaya uygun bir ortam yaratıyoruz. Eğitimlere katılım isteğe bağlı olduğu için, ilgi ve eğitim esnasındaki katılımcı yaklaşım üst seviyelerde oluyor.

Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, bankacılık sektörünün mevcut gündemine paralel veya gelecekte gündeme alınacak konularla ilgili kısa süreli seminerler de düzenliyoruz. Bu seminerlerin düzenlenmesinden Mesleki Gelişim ve Eğitim ekibindeki arkadaşlarımız sorumluluk üstleniyor. Bu çalışmalara ek olarak; e-eğitimler, videolar, mikro öğrenme videoları, e-rehberler, webinarlar, oyunlar gibi dijital çözümler de sunuyoruz. 2003 yı- lından bu yana faaliyette olan Finans ve Bankacılık Eğitim Portalı (egitimportali. tbb.org.tr) aracılığıyla da sadece finans sektörü çalışanları dijital çözümlerimize ulaşabiliyor.

Şimdilerde üzerinde çalıştığınız yeni uygulamalar var mı?

Düzenlediğimiz eğitimler bir yetkinlik modeli baz alınarak kurgulanıyor. Bu sistemin yeni nesil yetkinliklere göre geliştirilmesi ve buna uygun eğitim planlamalarının yapılması gündem konularımızın başında geliyor. Bunun için bir geliştirme projesini de başlattık.

Bunun yanı sıra Eğitim Merkezimizin marka ve imaj yönetimi sürecinin de yeniden yapılandırılması gündemde. Eğitim Merkezi ekibimiz ayrıca çeşitli “İyi Uygulama Paylaşım Seminerleri”, “Kahve Sohbetleri”, “Üniversite İşbirlikli Programlar” gibi yeni uygulamaları olgunlaştırmak üzere çalışmalarına yoğunluk veriyor.

Dijital tarafta, yeni nesil teknoloji ve öğrenme yöntemleriyle ilgili trendleri de yakından takip ediyor, eğitimlerimize adapte ediyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını doğru analiz ederek hızlı dijital çözümler sunuyor, teknolojik yatırımlarla portalımız ve mobil uygulamamızda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.

Son dönemde artan, bilgiye her yerden ve her an erişme ihtiyacından yola çıkarak, biz de mikro öğrenme dediğimiz daha hızlı ve kısa dijital öğrenme çözümlerine yönelme eğilimindeyiz. Bu kapsamda, herhangi bir konuda anlık ve hap niteliğinde bilgi vermek amacıyla kısa eğitim videoları çekiyor ve bunları @tbbegitimmerkezi Instagram hesabında yayınlıyoruz. Sadece sektör içi değil, tüm kamuoyuna yönelik hazırladığımız videoları yayınladığımız bu hesabımız; ekonomi, finans, mevzuat konularının yanı sıra yeni nesil bankacılık uygulamaları, dijitalleşme ve trendler ve kişisel gelişim konularına değinebildiğimiz bir öğrenme kanalı haline geldi.

Ayrıca, finansal okuryazarlık dü- zeyinin artırılması misyonumuz çerçevesinde geçen yıl foy.tbb. org.tr adlı internet sitesini de ha- zırlayarak hizmete sunduk. Farklı meslek grupları ve bireyler için hazırladığımız sitede; bankalar, bankacılık faaliyetleri, bankaların işleyiş mekanizması, kaynak yapısı, bu kaynakların nasıl kullanıldığı, bankaların riskleri ve bunları nasıl yönettiklerini paylaşmayı amaçladığımız eğitim videolarıyla, çeşitli istatistiki bilgilerin yer aldığı infografikler bulunuyor.

İlki ekonomi muhabirleri için hazırlanan finansal okuryazarlık videolarına, bir sonraki dönem üniversite öğrencileri ve bankacılar için tasarlanan ayrı modüllerle devam etmeyi planlıyoruz.

Genel bir pencereden bakarak gelecek öngörülerinizi de almak isteriz. Önümüzdeki dönemde eğitim ve gelişim konusunda hangi kavramların öne çıkacağını düşünüyorsunuz?

Değişen iş hayatı dinamiklerini ve sektör özelindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hatta birçok konuda sektörün bir adım önünde olarak çalışanları geleceğin gereklerine hazırlamak üzere eğitimler düzenliyoruz.

Önümüzdeki dönemde özellikle araştırma sonuçlarına göre ön plana çıkan eleştirel düşünme, duygusal zekâ, çeviklik gibi bazı yetkinliklerin gelişimine uygun eğitimler planlamakla birlikte söz konusu bu yetkinliklere biz de iş yapış modelimizle nasıl uyumlanabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Hedef kitlemiz, genç ve teknolojiye uyumlu kişiler olduğu için sınıfiçi çözümlerle birlikte dijital çözümleri kullanacağımız karma modelleri nasıl işletebileceğimiz üzerinde duruyoruz.

 Bu gelişmelere eğitim ekibi olarak nasıl hazırlanıyorsunuz?

Şu an hem Eğitim Merkezimizde dü- zenlediğimiz sınıf içi eğitimler hem de dijital çözümlerimiz yoğun ilgi görüyor. Elimizde iyi bir miras mevcut, bu mirastan aldığımız güçle geleceğin eğitim programları üzerinde çalışıyoruz. Bunun için biz de çeşitli eğitim ve seminerlerle stratejik hedeflerimize ulaştıracak yet- kinliklerimizi geliştiriyoruz.

Sektörümüzle ilgili yurtdışı ve yurtiçindeki gelişmeleri çok yakından takip ederken, mevcut ve potansiyel paydaşlarımızı ve aktörleri sürekli izleyerek gereksinimlerin yanı sıra fırsatları da göz önünde bulundurarak programlarımızı güncellemeye özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilir geribildirim kültürü yaratmak adına paydaşlarımızın deneyimlerini ve algılarını ölçmek üzere sürekli iletişimi önemsiyoruz. Bu sayede yenilikçilik felsefemizi de destekleyecek etkin bir ilişki ağı kurduk. Memnuniyet Anketleri, SWOT Analizi Çalışmaları, Kıyaslama Çalışmaları, Kalite Çalışmaları gibi birçok araçla da çalışmalarımızın etkisini ölçümlüyor ve gerekli alanlarda iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Sektörün güncelliğine ve gelişmesine katkıda bulunacak planlamalar yapıyoruz.


DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024