2022'nin şifreleri: Reskilling (yeniden beceri kazanma) ve Upskilling (beceri geliştirme)

Favorilere Ekle

İşgücü planlaması, sahip olduğunuz yetenekten en iyi şekilde yararlanmayı gerektirir. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre, küresel işgücünün yarısına 2025 yılına kadar yeniden beceri kazandırılması gerekecek. Bu tarz istatistikleri kaç kez gördüğünüz veya duyduğunuz önemli değil, her zaman şok etme gücüne sahipler.
Ve daha da fazlasına…

İşlerin Geleceği Raporu 2020 adlı araştırmasında, WEF, 2025 yılına kadar 85 milyon işin gereksiz olacağı ve 97 milyon yeni rolün yaratılacağı, hangi rollerin gerekli olduğu konusunda sismik bir değişim öngörüyor. Bu tahminler göz önüne alındığında, yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmenin 2022'ye girerken hala işin şifreleri olması şaşırtıcı değil.

Değişen beceriler alanı

Mesaj net: Beceriler değişiyor, işler değişiyor, organizasyonlar ve endüstriler değişiyor - tüm çalışma ortamı değişiyor ve bu son derece hızlı gerçekleşiyor.

Bu değişikliklerin arkasında ne var? Elbette teknoloji, küresel bir pandeminin de oynayacak rolü olmasına rağmen. Teknolojik yenilik ve otomasyonun benimsenmesi, yeniden beceri kazandırma ve becerilerin artırılması için bu ihtiyacı tetikliyor. Dijital devrim 2020 yılına kadar çoktan başlamıştı ve ardından COVID-19 vurdu ve henüz dijitalleşmemiş olan kuruluşlar aniden neredeyse bir gecede bunu yapmak zorunda kaldılar. Ve artık geri dönüş yok.

WEF'in Yönetici Direktörü Saadia Zahidi'nin dediği gibi: "COVID-19, işin geleceğinin gelişini hızlandırdı." Birçoğunun 'Dördüncü Sanayi Devrimi' dediği şey bu ve şimdi oluyor. WEF araştırmasına göre, pandemi turboşarjlı sayısallaştırmayı (%84) ve otomasyonu (%50) hızlandırdı ve şirketleri uzaktan çalışmayı (%83) ölçeklendirmeye zorladı.

İşverenlerin neden işgücünün yeniden vasıflandırılması ve becerilerinin artırılmasına yatırım yapması gerekiyor?
Devam eden yeni teknolojilerin kullanıma sunulması ve işin değişen yüzü, iş gücünün her zaman yeni beceriler öğrenmeye devam etmesini gerektiriyor.

Yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme bir kereye mahsus girişimler değildir - norm olmaları gerekir.
Bu nedenle, bu sürekli yenilik ortamında gelişmek ve rekabetçi kalmak isteyen herhangi bir kuruluş, yeniden beceri kazanmanın ve becerilerin artırılmasının en önemli stratejik öncelik olduğu sürekli bir yaşam boyu öğrenme kültürünü teşvik etmelidir.

Bu, yakın, orta ve uzun vadede bugün hangi becerilere ihtiyaç duyulduğunun ve yarın hangi becerilere ihtiyaç duyulacağının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Ufuk taraması, işgücü planlamasının önemli bir parçasıdır ve rutin olarak gerçekleştirilmesi ve ardından harekete geçilmesi gerekir.

İş açısından kritik becerilerin ne olduğunu bilmek savaşın yarısıdır, diğer yarısı ise onları nasıl elde edeceğinizi bilmektir. İşverenler giderek artan bir şekilde, işgücü planlamasına yönelik en iyi yaklaşımın, becerileri geçici olarak satın almak yerine gelecekteki beceri ihtiyaçlarını karşılamak için dahili bir yetenek hattı oluşturmaya odaklanan yaklaşım olduğunun farkına varmaktadır.

Bu, yalnızca kuruluşların ilerlemek için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda insanları geleceğe dönük rollere geçmeleri için yeniden eğiterek mevcut işgücünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

Ve işverenlerin, işin bir alanında insanları gereksiz kılmak ve daha sonra işin diğer alanlarındaki boşlukları ve tüm bu ilişkili maliyetleri doldurmak için insanları işe almak zorunda kalması sorununu ortadan kaldırır.