Yetişkin öğreniminin nabzı TEGEP’de tutuluyor


 
Bundan 1 yıl kadar önce, bir grup eğitim ve gelişim gönüllüsünün özverili çalışmaları ile
bir fikir kulübü kuruldu. Onlar, yetişkin öğrenimi söz konusu olduğunda pek çok boşluğun var olduğunu fark etmişti ve eğitim içeriği tasarımından
tedarikçilerin eğitmen yönetim sistemine, standartlardan kıyaslama eksikliğine kadar pek çok sorunun artık konuşulması gerektiğine inanıyordu. Grup, sadece konuşmakla kalmadı; sektördeki oyuncuları kucaklayan bir çalıştaya imza attı ve şunu fark etti: Sektörü ne olursa olsun, eğitim yöneticileri “dertliydi”; sorunların çözülmesini bekliyorlardı.
Kollar sıvandı ve 20 Mart 2012’de TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği kurulmuş oldu.

TEGEP’liler şimdilerde, geçen yıl ilki düzenlenen Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nin
27 Kasım’daki ikincisine hazırlanıyor. Bu arada çalışma grupları hararetli bir mesai içinde. Bu yoğun temponun arasında bir araya gelme fırsatı bulduğumuz
TEGEP Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekom Akademi Direktörü
Dr. Ayhan Artar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Acıbadem İK ve Organizasyonel Gelişim Direktörü Ayşin Altuniç ve Vodafone RED Academy’nin Kıdemli Müdürü Gezin Cankat, bizlerle yola çıkış öykülerini ve bundan sonraki çalışmalarını paylaştı.

Önce biraz geriye gidelim ve TEGEP’in temellerinin atılma öyküsüne dönelim. Çıkış noktanızı anlatır mısınız?

Dr. Ayhan Artar: Böyle bir yapılanmaya giden yolda, aslında çıkış noktamız “değişim” oldu. İster aile, ister iş hayatında, ister ülke yönetiminde, değişim söz konusu olduğunda, ulaşmak istediğiniz noktaya varmak istiyorsanız, tek bir ortak payda olduğunu görüyorsunuz: Eğitim ve gelişim… Söz konusu olan yetişkin eğitimi ve gelişimi olduğunda ise, süreci iyi yönetebilmek için gerekli yatırımları, yönlendirmeyi ve ekibi sağlamak gerekiyor.

Kişisel olarak, Türk Telekom’daki eğitim gelişim faaliyetlerini yapılandırırken, sektöre ve içindeki boşluklara ilişkin pek çok gözlemim oluşmuştu. Bunların yarattığı istişare ihtiyacı sonucunda, eğitim ve gelişime gönül vermiş kişilerden bir fikir kulübü oluşturduk. 8 – 9 kişi düzenli olarak bir araya gelerek, eğitim gelişim alanında misyonumuzu yazdık, stratejilerimizi belirledik, kendi aramızda çalıştaylar yaptık, sunumlar hazırladık. Zaman içinde çalışmalar hız kazandığı için dernekleşme fikri ortaya çıktı.

Bu süreçten sonra nasıl şekillendi çalışmalar?

Dr. Ayhan Artar: 7 Eylül 2011 tarihinde, 70 farklı firmadan 90 kişinin katılımıyla, sektörün durumunu net olarak görebilmek amacıyla “Eğitim ve Gelişimin Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz” isimli bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda, iki başlık altında belirlediğimiz 5 soru tartışıldı, özet ana fikirler paylaşıldı. Bu çalıştayda şunu gördük: Sektörü ne olursa olsun, eğitim yöneticilerinin derdi çoktu, deyim yerindeyse “bağrı yanıktı”. Bu çalıştay, dertlerini paylaşabilmek için önemli bir fırsat olmuştu.

Bu çalışmanın ardından, 21 Eylül 2011 tarihinde 170 firmadan 370 kişinin katılımıyla, “Değerlerle eğitmek” temalı “1. Eğitim ve Gelişim Zirvesi”ni düzenledik. Eğitim alanlar ve sunanlar kendi aralarında paneller yaptılar, yurtdışından ve ülkemizden önemli konuşmacılarımız vardı. Zirve, eğitim alanında çalışanların bir araya geldiği ve yetişkin eğitiminde neler olduğunu gördüğü bir etkinlik oldu. Konferansta ayrıca 283 KOBİ arasından seçilen 10 KOBİ’ye de ödüller verdik.

Bizim için asıl çalışmalar ise bundan sonra başladı. Ben kişisel olarak, Türk Telekom şapkamı çıkararak sektördeki tüm oyuncuları ziyaret ettim, onlardan destek istedim. Ve öncelikle 16 kişilik Kurucular Kurulumuz oluşturuldu. Şu anda üyelerimizin hepsinin operasyonda olduğunu; hepimizin işin mutfağında ciddi mesai harcadığımızı özellikle vurgulamak isterim.

Yapılan tüm bu çalışmalarla neler amaçlanıyor? Türkiye’de yetişkin öğrenimine ilişkin nelerin masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Dr. Ayhan Artar: Temel amacımız, Türkiye’de yetişkin öğrenim sürecini analiz ederek, sistem yaklaşımı ile mevcut yapıyı bilimsel düzeye yükseltmek… Ülkemizde; eğitim içeriği tasarımı konusunun, eğitim tedarikçilerinin eğitmen yönetim sisteminin olup olmadığının, standartların mevcudiyetinin, kamusal mevzuatın eğitim alanındaki yönlendirici gücünün nasıl kullanılabileceğinin, AR-GE adına kimlere görev düştüğünün konuşulması gerekiyor. Tüm bunları da çalışma komitelerimizle gündeme getirmek istiyoruz.

Neler yapıyor Çalışma Komiteleri ve Çalışma Alanı Grupları?

Ayşin Altuniç: TEGEP, yetişkin eğitimi ve gelişimi alanında çalışan, önemli bilgi ve deneyimlere sahip profesyonelleri bir araya getirerek, ortaya çıkan birikimleri organize ederek, sektörde önemli bir başvuru noktası olm

a yönünde ilerliyor. Bu amaçla dernek çatısı altında oluşturulan İletişim, Pazarlama; Kamuyla İlişkiler, Üye İlişkileri; Kıyaslama (Benchmark); ARGE, Vizyon, Stratejik Bakış, Eğitimde Teknoloji, Gelecekte Eğitim Trendleri; Eğitim ve Gelişim Programları; Etkinlik ve Geliştirme Programları; Etkinlik, Zirve, Ödüllendirme Çalışma Alanı Grupları ve Çalışma Komiteleri aracılığıyla ihtiyaçları, sorunları belirliyor, çözüm önerileri ile çeşitli çalışmalar ve faaliyetler yürütüyoruz.

Gezin Cankat: Bu çalışma grupları aslında sektörün okulu gibi çalışıyor aynı zamanda. Özellikle eğitim bölümlerinde çalışan yeni mezun ya da kısmen daha az deneyimli arkadaşlar için gerçekten çok şey öğrenebilecekleri, kendilerinden daha deneyimli kişilerle çalışma fırsatı bulabilecekleri bir platform burası.

Sizler TEGEP’te üretilenlerin, kurumlarınızdaki görevlere nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Başka bir deyişle, sizce TEGEP’e üye olmak meslektaşlarınıza neler sağlıyor?

Ayşin Altuniç: Bugüne kadar, kurumumda eğitimden amaçlanan sonuçları taahhüt ederken, bir danışma merkezininolmamasından hep hayıflanıyordum. Meslektaşlarımla yaptığım kıyaslamalarda da kimi zaman aldığım yanıtlar kendi disiplinleri içinde doğru sonuçlar veriyordu ancak birbirinden farklı olduğunu görüyordum. Şimdi ise TEGEP sayesinde hem deneyimlerin paylaşıldığı hem de herkesin bilgiye erişebildiği bir danışma merkezinin var olduğunu, bunun sektörün bütününe büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Derneğin çalışmalarının yakın zamanda eğitim departmanlarında hissedileceğini de düşünüyorum. Çünkü eğitim ihtiyacını analiz etmekten, içerik geliştirmeye, eğitmen seçiminden eğitim sonuçların değerlendirilmesine kadar hemfikir olduğumuz, kıyaslama yapmaya elverişli bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor olacak.

Öte yandan derneğe üye olmanın yan faydaları da çok geniş. Sadece eğitmenler değil, bu mesleği seçecek olan öğrenciler için bir okul olmasının yanı sıra, TEGEP, KOBİ’lerde ilk defa eğitim departmanı kuracak meslektaşlarımız için de destek olacak. Dolayısıyla TEGEP’in varlığının zaman içinde daha da önem kazanacağına ve üç yıl içinde çehrenin çok değişeceğine inanıyorum.

Gezin Cankat: Ben de bir eğitim ve gelişim bölümü yöneticisi olarak belki de mesleğimde en fazla tatmin sağladığım dönemi yaşıyorum. Bunda TEGEP’in rolü çok büyük. Çünkü hepimiz mesleğimizi yaparken kendimizi bir kısır döngünün içinde bulabiliyoruz. TEGEP bu anlamda çok doğru bir zamanda kuruldu. Bunu hem kendi kişisel gelişimimiz hem de kurumlarımıza yaptığımız katkılar anlamında söylüyorum. TEGEP kurumlarımızın vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan stratejiler ve iş planları ile eğitim ve gelişim faaliyetlerini ilişkilendirebilmek ve eğitim ve gelişimi stratejik amaçlara ulaşmada etkili bir araç olarak konumlandırmak konusunda en büyük destekçimiz.

Bu anlamda TEGEP üyesi meslektaşlarımız eğitim gelişim alanındaki en iyi uygulamalardan yararlanacak, kurum içi eğitmen yetiştirme programlarından faydalanacak, dernek tarafından geliştirilen ihtiyaç analizi, tasarım, ölçme gibi konulardaki araçlara sahip olabilecek ve elbette en önemlisi çalışana yapılan yatırımı ön plana çıkartarak işveren marka değerinin yükselmesine katkı sağlayacak.

Son olarak, 27 Kasım’da düzenlemeye hazırlandığınız 2. Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nden söz eder misiniz?

Dr. Ayhan Artar: Bu yılki zirvemiz, son derece yoğun bir programa sahip. Yurtdışından çok değerli yabancı ana konuşmacılarımızın yanı sıra, paralel oturumlarda Türkiye’nin önemli uygulamaları paylaşılacak. Bu oturumlara “Derslik” adını veriyoruz çünkü gerçekten de katılımcılar bu oturumlarda, sadece farkındalık kazanmayacak, süreç haritalarına da sahip olacaklar. Öte yandan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KOBİ’leri, “Eğitim Uygulamalarında Süreklilik” ve “Eğitime Stratejik Bakış” kategorilerinde ödüllendireceğiz.

Zirvede ayrıca TEGEP Kıyaslama Çalışma Grubu’nun “Kurumlarda Liderlik ve Yönetici Gelişim Programları” konusunda hazırladığı kıyaslama raporu da sunulacak. Bu rapor, TEGEP tarafından paylaşılan ilk çıktı olduğu için de önemli.

 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024