“Çalışan deneyimi Yapı Kredi’de her zaman en büyük önceliğimiz” Yapı Kredi'nin İnsan Merkezli Dönüşüm HikâyesiYapı Kredi'nin İnsan Kaynakları stratejileri, Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı liderliğinde geleceğe odaklanmış ve yenilikçi bir vizyonla şekilleniyor. Özden Önaldı'nın öncülüğünde kurulan çalışma grupları ve geliştirilen programlar, çalışanların deneyimini zenginleştirmeyi, liderlik becerilerini güçlendirmeyi ve teknolojiyle uyumlu bir iş yapısını desteklemeyi amaçlıyor. Bu çabalar, kurum içinde iş birliğini teşvik ederek, çalışanların potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını sağlayarak Yapı Kredi'nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Önaldı'nın liderliğindeki bu stratejiler, kurumun sürdürülebilir başarısını güçlendirirken, çalışanlar arasında motivasyonu ve bağlılığı artırarak birlikte başarıyı destekliyor. Biz de HRdergi olarak Özden Önaldı’ya Yapı Kredi’nin İnsan Kaynakları süreçleri ve projeleri üzerine sorularımızı yönelttik.

Öncelikle Yapı Kredi'nin gelecek için İnsan Kaynakları stratejilerinde hangi ana hedeflere odaklandığı ve çalışan gelişimine yönelik yaklaşımı hakkında konuşmak isteriz.

Yapı Kredi olarak kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağına bakışımızın temelinde değer katmak yatıyor. Çünkü tüm ilerlemelerin, başarıların ancak insan kaynağına yatırım yapmakla, yetenekli ve işine bağlı çalışanlar yaratmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Değişen, dönüşen dünyaya ayak uydurmanın ancak bu dönüşüme inanan çalışanlarla mümkün olduğunu biliyor, İnsan Kaynakları stratejilerimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bununla birlikte yetenek kazanımından yeteneği tutundurmaya döngünün her aşamasında çalışanı odağa alan bir yaklaşım sergiliyoruz.

Bu doğrultuda önümüzdeki dönem için İnsan Kaynakları stratejimizi oluştururken temel hedeflerimizi belirledik: çalışan deneyimini zenginleştirmek, liderlik kültürünü güçlendirmek, öğrenme çevikliği ve esnekliği artırmak. Bu hedeflerimize yetkin, çalışan odaklı, çevik kültürü benimsemiş ve teknolojik altyapıdan güç alan İnsan Kaynakları modelimizle ulaşacağız. Çalışanın ihtiyacını dinleyen, anlayan, çözüm üreten İnsan Kaynakları yaklaşımımızla, değişimin hızına ayak uyduran çalışan deneyimi bakış açımızla, otomasyon ve dijitalleşme odağını uygulamalarımızın her alanına entegre etme gücümüzle, esnek ve koşullara hızlı uyum sağlama becerimizle bankacılığın geleceğine yön vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolculukları için gelişimin ve sürekli öğrenmenin değerinin farkındayız. Bundan yola çıkarak global standartları baz alan gelişim odağımız da İnsan Kaynakları stratejimiz doğrultusunda ajandamızdaki önemini korumaya devam edecek. Hedefimiz 2024 yılında kişi başına düşen eğitim saatimizi artırarak, insan kaynağı- mıza yatırıma tüm hızıyla devam etmek.

Bir taraftan mevcut çalışma arkadaşlarımızın gelişimine odaklanırken diğer taraftan Bankamıza genç yetenekleri kazandırmak da odağımızda. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar yetenek programları tasarlanır, 3-4 yıl boyunca uygulanırdı. Artık dönüşümün hızı öylesine yüksek ki, ihtiyaçlar da aynı doğrultuda değişiyor ve dönüşüyor. Biz de gençlerin beklentileri doğrultusunda programlarımızı günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz.

Birkaç yıl içerisinde kurumlarda çalışma arkadaşlarımızın büyük bir oranını Z kuşağı oluşturmaya başlayacak ve bu jenerasyonun beklentilerini doğru anlamak çok kritik. Z kuşağının odak alanlarının çalıştıkları kurumda, yaptıkları işte anlam bulmak, toplumsal anlamda duyarlı kurumlarda çalışmak, sürdürülebilirlik ve “iyi olma hali” (wellbeing) olduğunu biliyor, uygulamalarımızı bu beklentiler etrafında şekillendiriyoruz.

Bir kurumun İnsan Kaynakları stratejilerini hayata geçirirken en kritik nokta beklentileri doğru okumak ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermek. Biz de bu bilinçle Bankamızın 80. yılı olan bu yılda beklentileri, ihtiyaçları ve geleceği doğru okuyarak işveren markamızı yeniledik ve bizi bir adım öne taşıyan, farklı, öncü kılan değerlerimizin altını çok daha güçlü çizerek “Yapımızda Var” dedik. Kurumumuzun gücünden aldığımız ilhamla; yenilikçi yaklaşımımızı devam ettirerek çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz, çünkü birlikte başarmak bizim “Yapımızda Var.”

İnsan Kaynakları departmanı olarak, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı konularında nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Yapı Kredi'de bu konuda hangi uygulamaları hayata geçiriyorsunuz?

Çalışan deneyimi Yapı Kredi’de her zaman en büyük önceliğimiz. Genel müdürlük, şubelerimiz ve iştirak ekiplerimizden oluşan yaklaşık 17.000 çalışma arkadaşımızın Yapı Kredi’de yaşadığı çalışma deneyimini her gün bir öncekinden daha iyi kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışan deneyiminde fark yaratan bir şirket olmanın sırrı çalışanın sesini dinlemekten geçiyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızın sesini duymak, beklentilerini anlamak için birçok farklı dinleme mekanizmasından faydalanıyoruz. Çalışan bağlılığından, iç müşteri memnuniyetine pek çok alanda anketler gerçekleştiriyor, çalışma arkadaşlarımızla birebir görüşmeler yapıyor, saha ziyaretleriyle, antropolog görüşmeleriyle beklentilerini öğreniyor, içgörüler elde ediyoruz. Aksiyonlarımızı ve yol haritamızı bu içgörüler doğrultusunda planlıyoruz.

Bunun yanı sıra rotasyon imkânlarımız, gelişim programlarımız, takdir ve ödüllendirme araçlarımız, wellbeing (iyi olma hali) uygulamalarımız ve kişinin sosyal hayatına da dokunan uygulamalarımızla çalışma arkadaşlarımızın yaşadığı deneyimi zenginleştiriyoruz. Sosyal hayata dokunan uygulamalarımızı birkaç örnek ile detaylandırmak isterim. Çalışma arkadaşlarımızın yaşadıkları şehirlerdeki kültür sanat etkinliklerinin biletlerine Yapı Kredililere özel indirimli olarak eriştikleri bir platformumuz var, bu sayede kişilerin sadece iş hayatlarına değil sosyal hayatlarına da dokunuyoruz.

Kültür sanatın yanı sıra, spor alanında da çalışma arkadaşlarımızı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Kurumumuz bünyesinde yer alan spor kulübümüzle çalışma arkadaşlarımız Türkiye genelinde çeşitli illerde turnuva ve organizasyonlara katılıyor. Çalışma arkadaşlarımız, geçen yıl 34. Koç Topluluğu Spor Şenlikleri’nde 15 farklı spor branşında katılım sağladığımız müsabakalardan, satrançtan voleybola, kürekten masa tenisine birbirinden farklı 8 branşta, toplam 21 kupayla dönerek başarıya imza attılar.

Bir başka gurur kaynağımız olan Yapı Kredi Gönüllüleri ile çalışma arkadaşlarımızın gönüllülük çalışmalarında bulunmasını teşvik ediyor ve gönüllülük projeleri için uygun ortamlar yaratıyoruz. Yapı Kredi çalışanları arasında sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan Yapı Kredi Gönüllüleri platformumuz, gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirilen tüm projelerden haberdar olmalarını, mevcut projelere başvurmalarını veya kendi projelerini oluşturabilmelerini sağlıyor.

İş yapış modellerinin güncellendiği teknolojik dönüşüm çağında, Yapı Kredi çalışanlarını geleceğe hazırlamak için nasıl adımlar atıyor?

Dijital çağın getirdiği hızlı dönüşümle beraber kurumlarda insan kaynağının bu değişime ayak uydurabilmesi son derece kritik bir konu haline geldi. Biz de çalışma arkadaşlarımızı, çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmayı, kurumumuzu da geleceğe hazırlamak adına çok önemsiyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak konuları yapay zekâ, veri, deneyim ve çeviklik olarak 4 ana başlıkta toparlayarak yol haritamızı oluşturduk. Dünyanın artık veri madenciliği, makine öğrenmesi, kullanıcı deneyimi tasarımı, çevik metodolojileri konuştuğu bir zamanda, Yapı Kredi gibi teknolojiye yatırım yapan ve bu alanda her zaman en iyi olmayı sürdüren bir bankanın çalışanlarının bu yetkinliklere sahip olmaması beklenemez.

Biz de bu bilinç ile yeni beceri edinme ve beceri tazeleme süreçlerimizi güçlendirerek çalışma arkadaşlarımıza bu alanda yatırım yapıyor; Koç Topluluğu şirketlerinde başlayan dönüşüm projesini Bankamızda da yaygınlaştırıyoruz. Bu proje ile gelecek rollerimize hazırlanıyor, yetkinliklerimizi şimdiden güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yine bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan robotik süreç otomasyonları ile çalışma arkadaşlarımızın değer yaratan işlere daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyoruz. Böylece herkes yaptığı işe farklı bir gözlükle bakıyor ve teknolojiyi kullanarak nasıl daha verimli çalışabile- ceğinin yollarını arıyor.

Bu projenin yanı sıra dijitalleşmeyi İnsan Kaynakları süreçlerimize entegre ederek de çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. İşe alım süreçlerimiz ve mevcut çalışanlarımızın İnsan Kaynakları ile olan süreçleriyle yeni teknolojileri bütünleştirerek çağın ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini de kolaylaştırıyoruz. Devlet kurumları ile bazı süreçlerimizi robotlarla yönetiyoruz. Örneğin, SPK lisanslama ekranlarımızdaki bilgiler SPK’nın sitesi ile doğruluğunu kontrol ediyor veya eğitim planlama otomasyonu ile geçmişte elle yapılan planlamaları artık motorlarla yapıyoruz. Bütün bu gelişmeler çalışma arkadaşlarımızı operasyonel işlere ayrılan zamanın azaldığı, değer katan işlere odağın arttığı bir geleceğe hazırlıyor.

Bunların yanı sıra, belli aralıklarla düzenlediğimiz Hackathon’larla çalışma arkadaşlarımız iş süreçlerini inovatif çözümlerle dönüştürüyor, open AI ve low code kullanmayı öğrenerek fikirler geliştiriyorlar. Mart ayında ikincisini düzenlediğimiz Koç Holding, KoçSistem ve Microsoft iş birliğiyle gerçekleşen Hack Your Job 2.0 kapsamında şube, genel müdürlük, müşteri iletişim merkezi gibi farklı ekiplerde görev alan 30 çalışma arkadaşımız eğitimlerini alarak, iş süreçlerine yapay zekâ destekli çözümler geliştirecek fikirleriyle Hackathon’da yarıştılar. Genel Müdür Yardımcılarımızın jüriliğinde değerlendirdiğimiz bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Hem bugünün hem geleceğin en önemli konularından biri çeşitlilik ve kapsayıcılık. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki uygulamalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle kadın çalışanların temsiliyetinin artırılması ve liderlik pozisyonlarına yükseltilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yapı Kredi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsendiği bir İnsan Kaynakları politikasını doğal bir sorumluluk olarak görüyoruz ve bütün politikalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bankamız, kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarıyla uzun yıllardır sektöre öncülük eden kurumlar arasında yer alıyor.

Kadın çalışma arkadaşlarımızın her pozisyonda dengeli temsil edilmesi konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda Yapı Kredi’nin mevcut ve gelecekteki yöneticilerini geliştirmeyi hedefleyen “Liderlik Yolculuğum” gelişim programında yer alan katılımcıların kadın-erkek dengesine özen gösteriyoruz. Yine Bankamızda her yıl yöneticilerimiz için yürüttüğümüz yedekleme planı sürecinde, her rolün en az 1 kadın ve 1 erkek yedeği olması kriterimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerimizle sadece bankacılıkta değil, tüm sektörlere örnek olabilecek projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL İstanbul) ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığı ile başlattığımız “Teknolojide Fırsat Eşitliği” projemiz ile büyük veriden yapay zekâya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar kapsamlı bir eğitim içeriği hazırladık. Yapı Kredi Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında verilen eğitimlerle, 3 yıl boyunca, Türkiye genelinde 18-27 yaş aralığındaki 80.000 kadına ulaşmayı ve inovasyon dünyasında kadın katılımını artırmayı hedefliyoruz. Üstelik programa katılacak kadınlardan herhangi bir ücret ya da belirli bir okul mezuniyeti de beklemiyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gösterdiğimiz tavizsiz duruşumuzla, bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki daha yaşanabilir bir dünyanın yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor. Biz de kadınların, küresel refah ve mutluluğun mimarı oldukları bir dünya için sorumluluk almaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024