Liderliğe gereğinden fazla anlam yüklemeyin

Az gelişmiş ülkelerdeki liderlik anlayışı; lider olmaya neredeyse mistik inançlar yükler, iktidar ve siyaset dramına sadece yüce insanların layık olduğunu varsayar. Bu anlayışa göre liderlik, üstün zekâlı olan yalnız bir kişinin elindedir. Ve başkalarını kontrol altına almanın bir önkoşulu olarak önce kendisini kontrol etmek zorunda olduğu psikolojik bir dramdır. Liderlikte böyle bir beklenti içine girmek, liderliği aslında başka kimselerin yaptığı işleri çekip çevirmek olarak gören sıradan, pratik ama önemli anlayışla taban tabana zıttır.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024