Kapsayıcılık ve çeşitlilik odaklı yaklaşımıyla bir yetenek okulu: Mey|Diageo


Mey|Diageo’nun yakın zamanda İstanbul’da ev sahipliği yaptığı, tüm Avrupa’nın liderlik ekiplerinin toplandığı Europe Ambition Workshop’un Türkiye için ayrı bir önemi vardı: Bu buluşmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 30’unu Türk liderler oluşturuyordu. Başarı tesadüf değildi. Çünkü “Başka Bir Şirket Mümkün” mottosuyla yolculuğunu sürdüren Mey|Diageo’da en önemli önceliklerden biri, her yeteneğin gelişimi sahiplendiği bir şirket kültürü yaratmak, her çalışan için bireysel gelişim planlarının özenle hazırlanması ve takibi.... Peki, şirket bünyesinde nasıl bir yetenek yönetimi yaklaşımı var, kapsayıcılık ve çeşitlilik yaklaşımı bu stratejinin neresinde? Söyleşimizde hem bu soruların yanıtlarını hem de uluslararası kariyer olanaklarının canlı birer örneği olan liderlerin görüşlerini bulacaksınız.

Konumuz kariyer yönetimi odaklı olacağı için sizinle başlayalım Ülfet Hanım. Mey|Diageo İnsan Kaynakları Direktörü olarak kurumdaki yetenek yönetimi ve uluslararası kariyer olanakları yaklaşımını kısaca aktarır mısınız?

Ülfet Baykent Uysal: Yetenek yönetimi bugün her şirkette önce liderlerin, onlarla birlikte tüm İnsan Kaynakları profesyonellerinin en önemli ajandası. Mey|Diageo ’da “Başka Bir Şirket Mümkün” diyerek çıktığımız yolculukta da merkezine çalışanlarımızı aldığımız bir yetenek yönetimi yaklaşımımız ve araçlarımız var.

Bu yaklaşımın en başında, sorgulayacak, sürekli öğrenecek ve işimizde fark yaratacak her yeteneğin bizimle çalışmasını istemek var. Çalışmaya başladıktan sonra gelişimini, ücretlendirmesini ve kariyerini doğru yöneterek tutundurmak bizim odak alanlarımız.

Daha öğrencilik yıllarında “Yeni Bir Hayat Staj Programı” ile üniversite eğitimlerine devam eden yeteneklere, gerçek bir iş deneyimi yaşayacakları, projeler ve eğitimlerle kendilerini geliştirecekleri uzun dönemli staj imkânı sağlıyoruz.

Bu yıl ilk defa “Lidersizsiniz” adlı liderlik yolculuğu programını hayata geçirdik. Kariyerlerinin başındaki tüm üniversite mezunlarına açık olan bu program, kapsamlı bir gelişim programı ile geleceğin yeteneklerini yetiştirip; bir gün liderlere ihtiyacımız olmayan bir şirket yaratma hayaliyle başladı. Programa, Londra merkezimizde oryantasyon ile başlayan, hem günümüzün hem geleceğin gerektirdiği becerileri odağa alarak hazırlanmış detaylı bir eğitim programından geçen çalışanlarımızı, Türkiye’de bir “mentor” ve Avrupa’da benzer programları tamamlamış bir “buddy (yol arkadaşı)” ile de destekliyoruz.

Her yeteneğin gelişimi sahiplendiği bir şirket kültürü yaratmak, her çalışanımız için bireysel gelişim planlarının özenle hazırlanması ve takibi önceliğimiz. Ekip sorumluluğu alan yönetici ve liderlerimizin becerilerini güçlendirmek için koçluk, gelişim programları ve sınıf eğitimleri sağlıyoruz. Bazen kendi alanında lider global firmaların araçlarını satın alarak kültür ve liderlik değerlendirmeleri yapıyor bazen de kendi platformlarımızı yaratarak gelişim sağlıyoruz.

Bütün bu gelişim programlarının ortak noktalarından biri de Diageo Global’in sunduğu fırsatlardan yararlanmak. Tüm çalışanlarımız için 7/24 erişilebilir kişiselleştirilmiş e-öğrenme platformumuz MLH, saha satış ekiplerimiz için MLHConnect ve Superwalkers platformlarımız, liderlik ekiplerimiz için Oxford Business School ile birlikte dizayn edilmiş “Sürdürülebilirlik” Programı, Pazarlama ve Satış ekiplerimiz için Digital Circus Street tarafından hazırlanan Dijital yetkinlik gelişimi geleneksel ve modern öğrenme yöntemlerinin harmanlandığı programlardan bazıları.

“Diageo Opportunity MarketPlace” platformu ise çalışanlarımızın dünyanın herhangi bir ülkesinde açılan bir projede başka ülkelerdeki çalışanlarla birlikte çalışma ve kendilerini geliştirme imkânı veriyor. Benzer şekilde Diageo Türkiye’de açılan projelere de yine başka ülkelerden Diageo çalışanları destek verebiliyor. Farklı kültürlerle çalışmak, farklı bakış açıları kazanmak açısından en önemli gelişim araçlarından bir tanesi.

Bunun dışında bazen kısa bazen uzun dönemli yurtdışı görevleri de son dönem sıklıkla kullandığımız fırsatlar. Bazen potansiyel bir çalışanımızı ileriye hazırlamak için, kısa veya uzun dönemli yurtdışı görevlendirmeler yapıyoruz, bazen de Kuzey Avrupa İnsan Kaynakları Direktörümüz Birsen ve Doğu&Kuzey Avrupa Hukuk Direktörümüz Meltem’de olduğu gibi Diageo’nun ihtiyacı olan alanlarda bizim liderlerimiz yurtdışında farklı bölgeleri geliştirmek için görev alıyorlar.

Türkiye’de iş hayatında tüm dünyadan daha hızlı geliştirebildiğimiz sonuç odaklılık, adaptasyon, belirsizliği yönetebilme gibi önemli beceriler bizim çalışanlarımızı Diageo içinde de öne çıkarıyor. Yakın zamanda İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız ve tüm Avrupa’nın liderlik ekiplerinin toplandığı “Europe Ambition Workshop” katılımcılarının yaklaşık yüzde 30’unu, bazıları Diageo Türkiye’den gitmiş bazıları farklı Diageo ülkelerinde işe başlamış Türk liderlerin oluşturması tesadüf değil.

Meltem Hanım, sizin TEID Çeşitlilik ve Kapsayıcılık çalışma gruplarının yönetiminde de aktif olarak görev aldığınızı ve yönettiğinizi biliyoruz. Bu nedenle Mey|Diageo’daki kapsayıcılık ve çeşitlilik stratejilerini, fırsat eşitliği konusunu sizden dinlemek isteriz.

Diageo Kuzey ve Doğu Avrupa Hukuk Direktörü Av. Meltem Azbazdar: Şirketimizin kültürü tamamen çalışma arkadaşlarımızın iş ortamında kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve kendileri gibi olmaları üzerine inşa edildi. Oldukları gibi kabul ve takdir gördükleri bir çalışma ortamını yaşatmak için hep birlikte çok emek veriyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusu çok kalbime dokunan bir konu, bu yüzden her mecrada bu konuda destek vermek için gönüllü oluyorum. Konuyu cinsiyet eşitliği ile sınırlamadan, tüm alt başlıklarını aynı önemde görüyorum. Bu yüzden de gönüllü çalıştığım komitelerde kuşak çatışması, etnik kimlik, erişilebilirlik, cinsel yönelim gibi hak temelli tüm konularda çalışmalar yapıyoruz.

Bu sayede çok kıymetli STK’lar ile iş birliği yaptık, kendilerini anlatma fırsatı verdik, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla her fırsatta buluşturduk. Çok gurur duyduğum projelere imza attık. Erişilebilir Her Şey, Pembe Hayat, Konuşmamız Gerek, Blindlook bunlardan sadece bir kısmı.

Sözü biraz da Mey|Diageo’daki uluslararası kariyer olanaklarının canlı birer örneği olan isimlere bırakalım. Sizi bu başarılı yolculuğa taşıyan temel unsurlar neler? Şirketin bu konudaki katkı ve desteğini nasıl hissettiniz?

Diageo Kuzey Avrupa İK Direktörü Birsen Çevik Akgünlü: 
Mey|Diageo’da geçirdiğim keyifli ve üreten 4 yılın sonunda yaklaşık 2 yıl önce Kuzey Avrupa İK Direktörü rolüne geçtim ve ailemle Hamburg’a taşındım. Bu değişimle birlikte kariyerimde ilk defa birden fazla ülkeden sorumlu olduğum bir görev aldım. K. Avrupa bölgesinde 11 ülke bulunuyor. Polonya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Hollanda, Luxemburg, Belçika ve İskandinav ülkeleri coğrafi olarak birbirlerine yakın olsa da farklı dinamik ve kültürlere sahip. Uluslararası bir şirkette çalışıyor olmanın güzelliği, hangi ülkede çalışırsanız çalışın benzer bir şirket kültürünün size kucaklaması... Diageo`nun dayanışma odaklı kültürü yeni rolüme adaptasyonumda çok yardımcı oldu. Şu anda Kuzey Avrupa liderlik ekibini oluşturan 12 direktörden 3’ü Türk. Kariyerinde başarılara imza atmış Türk yöneticilerle yurtdışında ayni ekipte yer almak gurur verici gerçekten. Bu vesileyle Türkiye’de eğitimin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek az.

Diageo İskoçya Cameronbridge Distillery İş Geliştirme Müdürü Duygu Beypınar: Kariyerimdeki en önemli nokta kişisel değerlerim ve yaşam amacım ile kültürü çok iyi örtüşen bir şirkette çalışıyor olmam oldu, ben ne kadar gelişmek, öğrenmek istediysem Mey|Diageo bu yolculuğumda beni her zaman fazlasıyla destekledi.

Mey|Diageo, oldukça kapsayıcı, ekip bilinci ve dayanışmanın çok yüksek olduğu, çalışanlarına ve ekosistemine her zaman pozitif katkı sağlayan bir kültüre sahip.

Böylece siz de bir çalışan olarak çalışma ortamınızda kendiniz olabiliyor ve yolculuğunuzda her zaman tam desteği hissediyorsunuz, kariyeriniz de doğal bir sonuç olarak hep gelişim gösteriyor.

Diageo Super Premium Gins Global Yöneticisi Murat Güneysu: Global bir şirkette çalışmanın en büyük artılarından biri global fırsatlar yaratılabilmesi. Diageo, her alanda olduğu gibi insan kaynağı konusunda da kapsayıcılık ve çeşitliliğe önem veren, farklı ülkelerde farklı tecrübelere sahip yöneticilerin bu tecrübelerini transfer edebilmesini sağlamanın hem çalışana hem de şirkete büyük katkıları olabileceğinin farkında olan bir şirket. Mey|Diageo , son yıllarda insan kaynağı transferi konusunda bir öncü durumunda çünkü şirketin Türkiye’deki başarısının en önemli etkenlerinden biri çok iyi yetişmiş insan kaynağı.

Kişisel olarak beni başarıya taşıyan en önemli unsur Türkiye’deki başarı hikayelerimizi doğru şekilde yurt dışındaki farklı ekiplere aktarıp benzer başarıları orada da gerçekleştirebileceğimizi gösterebilmek oldu. Yöneticilerimizin bu konularda alan tanıması, yurt dışındaki yöneticilerin de dinlemeye, öğrenmeye ve denemeye açık olması işimizi çok kolaylaştırıyor.

Diageo Benelux bölgesi Satış Finans İş Ortağı Merve Köse: Eğer şu an başarılı bir yolculuğun içindeysem bunun en temel unsurları merakım, büyümeye olan istediğim ve hep doğru ilham kaynaklarına tutunmamdır diyebilirim. Bana ilham olan bir liderin neden bende bu hissi uyandırdığını hep merak eder ve araştırırım, sonrasında ise orada gördüğüm ilham kaynağının bir kısmını içimde yeşertebilmek ve başkalarına ya da kendime fayda sağlayabilmek için tüm eforumu ortaya koyarım. Bu sebeple de özgeçmişime baktığınızda çeşitliliği yüksek bir deneyim seti görebilirsiniz.

Mey|Diageo’nun katkısına gelirsek, buranın benim için çok kıymetli bir hayat okulu olduğunu söylemek isterim öncelikle. Burada herkes unvanı, seviyesi, departmanı fark etmeksizin birer lider olarak yetişir. Kendi çalışma alanlarımızda değer yaratmak, büyümek ve büyütmek üzerine düşünerek gelişiriz. Ama bunları yaparken bence bizi bir sonraki aşamaya en çok hazırlayan konu beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız ve bağlı olduğumuz yöneticilerimizdir. Tüm bu süreç içerisinde ekip arkadaşlarımızın da gelişimini destekler ve önemseriz.

Yöneticilerimiz ise bizi, beklentilerimizi ve potansiyelimizi keşfetmek için ciddi mesai harcar. Bizi bir sonraki aşamaya götürecek bir fırsat önümüze geldiğinde ya da o fırsatı getirmek için uğraşan ekibimizin emekleri sonuç verdiğinde, fırsatı alıp kullanabilecek yetkinliğe sahip olmak için yetişiyoruz. Bunu her gün, çalışma şeklimizde hissediyoruz. Doğru zamanda, doğru basamağı beraber tırmanıyor ve büyüyoruz

 

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024