Eko-refah: Yeşil Becerilerin YükselişiDünya çapındaki endüstriler çevre dostu uygulamaları ve teknolojileri benimsedikçe, yeşil uygulamalar konusunda vasıflı iş gücüne olan talep de artıyor.

Günümüzün hızla değişen ekonomisinde yeşil becerilerin geliştirilmesi; ekonomik refahın artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi açısından hayati öneme sahip... 

Endüstrilerin küresel olarak çevre dostu uygulamaları ve teknolojileri benimsemesiyle birlikte, yeşil beceriler konusunda yetkin bir iş gücüne olan ihtiyaç artıyor. Bu, sürdürülebilirliğe odaklanan bir ekonomide başarıya ulaşmaya iyi hazırlanmalarını sağlamak için hem mevcut hem de gelecekteki çalışanların becerilerinin geliştirilmesine stratejik olarak öncelik verilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Değişen iş ortamı ve yeşil becerilerin yükselişi

Dünya çevre dostu uygulamalara doğru ilerledikçe yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir tasarım ve çevre yönetimi ile ilgili becerilere olan talep artıyor. Bu değişim geleneksel endüstrileri etkiliyor ve bireylerin becerilerini artırma ve yeniden beceri kazanmaları için yeni fırsatlar yaratıyor.

İşverenler, sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek, düzenlemelere uymak ve çevreye duyarlı tüketicilerin beklentilerini karşılamak için yeşil becerileri işgücüne entegre etmenin öneminin farkındadır. Bu trend iş piyasasını yeniden şekillendiriyor ve sürdürülebilirlik uzmanları, yenilenebilir enerji mühendisleri, karbon ayak izi analistleri ve yeşil teknoloji danışmanları gibi rollerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Örneğin; 'TeamLease Digital'in Yeşil Endüstri Görünümü' raporuna göre Hindistan, 2022 yılında nispeten yüksek yeşil beceri yoğunluğuna sahip ilk 25 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Rapor, işgücündeki yeşil yeteneklerin 2022 ile 2023 yılları arasında yüzde 12,3 oranında arttığını ortaya koyuyor. Çevre bilincine sahip rollere olan talebin artmasıyla birlikte, en az bir yeşil beceri gerektiren iş ilanları yüzde 22,4 arttı; bu, 1,4 milyar nüfusu göz önüne alındığında Hindistan için önemli bir oran. Bu veriler hem şirketlerin hem de toplumların gelişen önceliklerini yansıtıyor. Dahası, daha da cesaret verici olan, LinkedIn'in Küresel Yeşil Beceriler Raporu'nun yeşil becerilerin mevcudiyeti açısından Hindistan'ı küresel ortalamanın üzerinde derecelendirmesidir.

Çevreye duyarlı becerilerde yeterlilik ve geniş ölçekte vasıflı ve yetenekli bir yeşil iş gücü, çeşitli endüstrilerin gelecekteki durumu için zorunludur. Bu yeterlilikler, çalışanların çevresel ve sosyal hususlardan etkilenen düzenlemelerden yararlanırken gelişen teknolojiler ve pazarlarda sorunsuz bir şekilde gezinmesine olanak tanır. Ayrıca, giderek daha fazla yeni fırsatlar sunan ekonomide yenilikçiliğin, girişimciliğin ve rekabet gücünün desteklenmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) bulgularına göre, dünya çapında yeşil ekonomiye geçiş, 2030 yılına kadar 24 milyon yeni istihdam fırsatı yaratabilir.

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek

Dahası, yeşil becerilerin yükselişi eğitim kurumlarını ve eğitim sağlayıcılarını sürdürülebilirlik uzmanlığına yönelik artan talebi karşılayan programlar sunma konusunda etkiliyor. Buna müfredat iyileştirmeleri, özel sertifikalar ve bireyleri yeşil bir ekonomide gelişmek için gereken bilgi ve yeterliliklerle donatmak için tasarlanmış mesleki eğitim dahildir.

Hükümet de işgücü gelişiminde dönüştürücü değişimin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu taahhüt, Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı (MoEFCC) tarafından başlatılan Yeşil Beceri Geliştirme Programı (GSDP) gibi girişimlerle örneklendirilmektedir. GSDP, kısa süreli eğitim kursları aracılığıyla gençlere çevre bilgisi kazandırmayı amaçlıyor. Ek olarak, Beceri Geliştirme ve Girişimcilik Bakanlığı (MSDE), Ulusal Çıraklık Teşvik Programı (NAPS) aracılığıyla önemli adımlar attı. Bu program, yeşil beceriler de dahil olmak üzere, belirlenmiş veya isteğe bağlı mesleklerde çırak çalıştıran işverenlere mali teşvikler sağlamaktadır.

Kuruluşlar, çalışanların zihniyetinde kültürel bir değişim yaratmak için Sürdürülebilirlik Akademisi gibi farkındalık programları ve girişimler başlatmayı düşünebilir. Çalışanların sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları ve hem kişisel hem de profesyonel düzeyde nasıl harekete geçebileceklerini öğrenebilecekleri yer.

2024: Yeşil becerilerin yılı

Büyük kurumlar ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MSME'ler) genelindeki hızlı dijitalleşmenin, 2024 yılında bilgisayar bilimi, yazılım, veri bilimi ve mühendislik alanlarında beceri sahibi profesyoneller için önemli bir talep yaratması bekleniyor. Sürdürülebilir malzemeler, enerji tasarruflu teknolojiler, çevre düzenlemeleri ve çevre dostu ambalajlama gibi beceriler, gençleri gelecekteki işyerlerine hazırlayacak. Bu yeşil beceriler organizasyonel dönüşümü teşvik edecek ve Hindistan'ı net sıfır hedeflerine doğru itecektir.

Çözüm

Bu süreç ilerledikçe, tüm şirketlerin geleceğe hazırlanmalarını sağlamak için ekiplerinin becerilerini geliştirmeye yatırım yapmaya öncelik vermesi gerekiyor. Ayrıca eğitim kurumları, şirketler ve hükümetler arasındaki işbirlikçi çabalar bu dönüşümü yönlendirmede çok önemlidir. Eğitimi, mali yardımı ve çıraklık sübvansiyonlarını destekleyen politikaların uygulanması, yüksek vasıflı işgücünün geliştirilmesine olanak sağlayan bir ortamı teşvik eder. Kuruluşlar çalışanların moralini yüksek tutmaya çalışmalı ve bireyleri mesleki ilerlemeleri için becerilerini geliştirmeye motive etmelidir.
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024