DİMES: İnsana ve Doğaya Adanmış Bir İK Dönüşümü


DİMES, sadece üretimiyle değil, aynı zamanda kurumsal değerleri, İnsan Kaynakları stratejileri ve sürdürülebilir kurumsal dönüşümü ile de dikkat çekiyor. Şirketin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, DİMES'in muazzam İK dönüşüm yolculuğunu ve kurumsal başarısının temel taşlarını keşfettik. Şirketin içsel dinamikleri, kültürü ve gelecek hedefleri üzerine yaptığımız söyleşide, DİMES'in sadece bir marka değil, aynı zamanda insan ve doğa için pozitif bir deneyim sunan bir kurum olma hikayesini gün yüzüne çıkarıyoruz.

Yıllar içinde DİMES'in muazzam İK dönüşüm yolculuğuna tanık olduk. Kurucu misyon ve değerlerinden yola çıkarak, yeni vizyonu nasıl şekillendirdiniz ve şirketinizi bu olağanüstü değişime nasıl adapte ettiniz?

DİMES’in kuruluş öyküsü, duygu ve düşünce dünyasını insan ve doğa şekillendiren idealist bir girişimcinin katma değer arayışı ile başlıyor. Türkiye’nin yerli sermaye ile üretilen ilk meyve suyu ve ortaya çıkış nedeni, bir yandan dönemin şartlarında pazarda bir iki gün içerisinde satılamayan meyvelerin heba olmasının önüne geçip, aynı zamanda da toplum beslenmesine fayda sağlayabilmek. Hem doğaya hem de insana içten bir sevgi ve saygı ile atılan bu adım, aynı zamanda yeni ve özgün bir katma değer parametresi, yani bir inovasyon örneği oluşturuyordu. Kendisinin o dönemde söylemiş olduğu, “Soframıza koymayacağımız meyveyi işlemeyiz, çocuğumuza içirmeyeceğimiz meyve suyunu üretmeyiz” sözü, bugünlerimize de ışık tutuyor.

Varoluş amacımızı, “Tarıma dayalı ürünleri inovatif ve bize özel yaklaşımlarla katma değerli ürünlere ve insanlar için pozitif deneyimlere dönüştürmek” olarak özetliyoruz. Türkiye’nin ilk yerli meyve suyu olan DİMES gelişim sürecinde, ülkemizde ve dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde küresel markalarla rekabet edebilen yenilikçi bir içecek markasına evrildi ve bu gelişim süreci devam ediyor. Doğaya ve insana sevgi ve saygı temel değerimizi ve varoluş amacımızı, tarıma dayalı ürünlerde inovatif ürünler yaratabilmek ve dünyaya yön veren bir marka oluşturabilmek vizyonumuzla bugüne ve yarına uyumluyoruz.

Bu dinamizmin gücü, farklı kuşaklardan, değişik sosyal çevrelerden gelen, değişik fikirlere, değişik alanlarda multidisipliner eğitime ve deneyime sahip, ancak aynı değerleri paylaşan bireylerden oluşan ekibimizden kaynaklanıyor. Her zaman daha iyisini yapmak için kendiyle rekabet etme tutkusunu içselleştirmiş, birbirine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, ancak bunlardan ödün vermeden değişime açık, birlikte çalışabilen takım yapımız, bu yapının sürdürülebilirliğini güvence altına alan iş kültürümüz ve kuruluşumuzdan geleceğe taşıdığımız değerlerimiz, bizim en büyük güçlerimizdir. DİMES kültürümüz şirket içi demokrasi, üst – ast ilişkileri yerine mentor yöneticiler ve birlikte karar alma mekanizmaları, fikirlerin getirilmesi ve inovasyonun gelişmesi için gerekli özgürlük alanının sağlanması üzerine kuruludur.

İnsan Kaynakları şirketin değerlerini yaşatan, bunu yaparken de kurum kültürünün vizyon, misyon ve değerlerimize uygun oluşmasında ve güçlenmesinde etkin rol üstlenen, organizasyonun bütünsel gelişimine ve dönüşümüne yön veren departman olduğu için, şirketin yönünü belirlemede ve kurumsal dönüşüm yolculuğunda en önemli paydaşlardan biri. Bu nedenle, DİMES’in yönetim kültürüne bakış açısı doğrultusunda, İcra Kurulu seviyesinde temsil ediliyoruz.

Stratejik İK yaklaşımınız, DİMES'in başarı hikayesinde kilit bir rol oynuyor. Bu yaklaşımın, kurumsal dönüşüm yolculuğunuza katkıları ve İK departmanının bu süreçteki dinamik rolü hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımımızın temel hedefi, DİMES’in stratejik hedeflerine ulaşma yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm değişim ve gelişim sürecini yönetme ve şirketimizin kurumsal yapısını güçlendirme konusunda itici güç görevi görmek için; sektörümüzde en iyi İnsan Kaynakları yapısını kurarak ve en iyi uygulamaları hayata geçirerek, çalışan etkinliğinin ve bağlılığının artmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yapılandırdığımız çalışmalarımız, potansiyeli yüksek yetenekleri bulup şirkete çekmemizi ve bunun yanı sıra, entegre İnsan Kaynakları uygulamalarımızla potansiyeli performansa dönüştüren bir çalışma ortamı yaratmamıza olanak sağlıyor.

Diğer taraftan “Yeteneği Çekmek ve Elde Tutmak”, günümüzde en önemli gündem maddelerinden biri. Özellikle Yeteneği Elde Tutma konusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim ve gelişim, kariyer ve yetenek yönetimi, performansı yönetme, motivasyonu artırma, ödül ve takdir sağlama ve yan hakları geliştirme gibi birçok konuya odaklanarak, her birinin aynı önemde ele alınmasına ve geliştirilmesine özen gösteriyoruz. Her seviyede liyakati değerlendirmeyi amaçlayan Yetenek Yönetim programımız, potansiyel ve yetenekleri tespit etmemizi, stratejik hedeflerimize ulaşmayı sağlayacak kritik roller için çalışanların yetkinliklerini geliştirmeyi ve iç kaynaklar ile dikey/yatay terfi ve atamaları desteklemeyi hedefliyor.

Öte yandan, ÖĞRENDİMES ve EĞLENDİMES adı altında iki işveren markası oluşturduk. ÖĞRENDİMES işveren markamız, düzenlediğimiz tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini, eğitime ek olarak birçok farklı alanda hizmetlerle bir araya getiriyor. ÖĞRENDİMES Online platformumuz, iş ve iş dışı konularda Eğitim, Blog İçerikleri, Kitaplar, Makaleler ile ekiplerimize zaman ve mekandan bağımsız öğrenme deneyimiyle dijital bir eğitim ve gelişim yolculuğu sunuyor.

Buna ek olarak düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çok çeşitli konulardaki Webinarlar ile iş ve iş dışı konularda kolektif öğrenmeyi amaçlıyor ve CeoTalks Etkinlikleri ile de şirket stratejileri ve gelecek dönem gelişmeleri hakkında tüm çalışanların aynı yöne bakmasını sağlıyoruz. Ayrıca, öğrenmenin sadece tek yönlü olmadığına inanarak, çalışanların birbirinden öğrenmesini sağlayabilecekleri ve kendi Blog yazılarını yayımlayabilecekleri alanlar yaratıyoruz. EĞLENDİMES markamızla ise, çalışanların hem şirketle hem de çalıştıkları ekiplerle derin bağlar kurmalarını desteklemeye yönelik çok sayıda faaliyetler sunuyoruz. Birçok özel günü kutladığımız, çalışanlara ya da ailelerine özel hediyeler ile duygusal bağımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımız yer alıyor. Ayrıca, farklı atölyeler, sinema günleri, yarışmalar, müzik geceleri ile lokasyonlarımızda fiziki ya da dijital ortamlarda etkinliklerle çalışanlarımızı ortak değerlerimiz çevresinde bir arada tutmayı önemsiyoruz.

DİMES, ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödül kazanmış bir şirket olarak öne çıkıyor. Bu ödüller, şirket kültürünüzü ve işinizin odağını nasıl zenginleştiriyor?

Yurtiçi ve yurtdışındaki itibarlı ödül programları, aynı zamanda çok önemli paylaşım platformları olma özelliği de taşıyor ve bizlere, kendi başarılarımızı ifade etmenin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın önemli kurumlarının çalışmalarından örnekler görme imkânı da sunuyor. Son üç yıllık dönemde, farklı ödül programlarında 30 ödüle imza attık ve bu ödüllerin 15’ini bu yıl elde ettik. Yetenek kazanımı ve gelişimi, çalışan bağlılığı gibi önem verdiğimiz konu başlıklarındaki yaklaşım ve çalışmalarımızın, İK stratejilerimiz kapsamında önemli gördüğümüz projelerimizin aldıkları ödüllerle DİMES’in, İnsan Kaynakları uygulamaları ile ülkemizin ve dünyanın en başarılı kurumları arasında gösterilmesi, bizlere gurur verirken, daha da iyisini yapma azmimizi de kamçılıyor.

Gelecek döneme dair heyecan verici planlarınızı öğrenmek isteriz. DİMES'in yeni vizyonu çerçevesinde, İK stratejilerinizin şirketinizi nasıl daha da büyüteceğine dair hedefleriniz nelerdir?

2024 yılına yönelik hedeflerimiz arasında, iş veren markalarımızı daha da büyütmek yer alıyor. EĞLENDİMES iş veren markamızın kapsamını, çalışanların da etkinlik organizasyonlarında söz alması ve hatta liderlik yapmaları adına Faaliyet Kulüpleri kurma ve işte anlam yaratmanın önemini artırmak için de Sosyal Sorumluluk Platformu’nun kurulumu ile genişletmeyi planlıyoruz. ÖĞRENDİMES iş veren markamızın şemsiyesini de GPT-4 destekli şirketimize özel yapay zekâ uygulamalarının yanı sıra, yenilikçi bir oyunlaştırma sistemi ile genişletmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hem kurum içinde hem de dış paydaşlarımızla İK stratejilerimiz kapsamında iletişimlerimizi artan bir ivme ile sürdüreceğiz.
 


Haberini pdf olarak okumak için görsele tıklayın.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024