Çizgi Üstü Performans gösterenler sahnedeydi…

HRdergi’nin yeni vizyon ve içerikle güncellenen ‘Performans, Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi’ bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde ‘Çizgi Üstü Performans’ mottosu ile Istanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleşti. Birbirinden başarılı şirketlerin yöneticilerinin Çizgi Üstü uygulama, deneyim ve önerilerini paylaştığı zirvede, performans ve ücret yönetimine dair her şey masaya yatırıldı.

HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan zirvede sözü ilk alan isim ‘Değişen İş Gücü ve Yeni Nesil Uygulamalar’ başlıklı oturumuyla Willis Towers Watson Türkiye Kıdemli Danışmanı Can Ertürk oldu. WTW araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin önümüzdeki 3 yıllık odak konularının neler olacağına değinen Ertürk, bunları şöyle sıraladı: Belirli beceri setine sahip çalışanların ücret yönetimi, esneklik, işyeri optimizasyonu ve daha az iş gücü… Son dönemlerde iş dünyasında en çok konuşulan yapay zeka ve dijitalleşme konularının insan kaynağını ve performansı nasıl etkileyeceğine dair bilgiler de paylaşan Can Ertürk, yeni nesil iş yapışlarda çalışanların geleneksel iş segmentasyonundan değer bazlı segmentasyona geçişlerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yetenek Yönetimi Bölümü Çalışan Performansı Yönetimi Birim Müdürü Müge Ören (ACC), ‘Sürdürülebilir Çalışan Bağlılığı Yaratmak’ başlıklı oturumunda kurumsal kültür, değerler ve sürdürülebilirlik konusunun performans yönetimi ve şirketlerin geleceğine etkilerini aktardı. Kurum ve çalışan değerlerinin uyumlu olması halinde çalışan bağlılığı, motivasyon ve müşteri memnuniyetinin artacağını belirten Ören, bu kültürel uyum ve beklentilere karşılık vermek için düzenli geri bildirim, gelişim desteği, veriye dayalı iş sonuçları ve kolektif başarı anlayışına odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Zirvede ‘Uzmanlık Kariyeri ve Yan Haklar’ başlıklı sunumu paylaşan isim Siemens Ücretlendirme & Yan Haklar Yöneticisi Ayça Demirhan oldu. Siemens olarak geliştirdikleri uzmanlık kariyeri programının detaylarını aktaran Demirhan, kurumsal ve bireysel beklentileri uyumlandırmak için gereken ücretlendirme süreç ve stratejileri üzerine fikirlerini aktardı. Kademe ve yan haklarla desteklenmiş bir sistem kurguladıklarını belirten Ayça Demirhan, Uzmanlık Kariyeri Yolu’nun çalışan memnuniyeti ve verimliliği artırdığını dile getirdi.

BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Verimlilik Bölüm Müdürü Güliz Dalaman Yakmacı ‘’0’dan 100’e performans’’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Konuşmasına performans anlayışının tarihçesiyle başlayan Yakmacı, performans yönetiminde 0 kayıp - %100 sahiplenme yaklaşımıyla başarının yakalanacağına ve bireysel katkının kurumsal sonuca dönüşümünün somutlaştırılmasıyla da sürdürülebilirliğin sağlanabileceğine dikkat çekti. BAT olarak hayata geçirdikleri uygulamalardan örnekler de paylaşan Güliz Dalaman Yakmacı, çalışan performansı ve bağlılığını artırmak için yürüttükleri süreçlerin kurumsal çıktılarına dair bilgiler aktardı.

Zirvede ‘’Takımımı nasıl motive ederim?’’ başlıklı oturumuyla yer alan isim HRdergi Kurucu Ortağı & Beni Ne Motive Eder®  Master Sertifikalı Eğitmeni Alper Toper oldu. Konuşmasında motivasyon, bağlılık ve takım yönetimi üzerine konuşan Toper, bağlılık ve motivasyonun yüksek olduğu pozitif kültüre sahip şirketlerde 6 kat fazla gelir artışı sağlandığını ifade etti. Çalışanların motivatör ve kimlikleri arasındaki farklılıkların takım kurarken avantaj olduğunu belirten Alper Toper, takdir ve ödüllendirmede kilit konunun ‘şimdi, sık sık, spesifik’ olmak olduğunun altını çizdi.

Eczacıbaşı Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Süel ‘‘Yüksek performans kültürünü korumak: Çalışan bağlılığı ve performans ilişkisi’’ başlıklı konuşmasıyla bağlılık  ve performansın ‘olmazsa olmaz’ ilişkisinin bireysel ve kurumsal performansa etkilerini anlatan isim oldu. Eczacıbaşı Sağlık Grubu’ndaki değişim ile birlikte yenilenen kurumsal yapıda ‘satış odaklı yapıdan insan odaklı yapıya’ geçişin detaylarını aktaran Süel, bu süreçte hiyerarşi, performans sistemi ve kurumsal dilin değişmesiyle çalışan bağlılığının hızla arttığının altını çizdi.

Zirvede, ‘’Bir performans sistemi ne kadar esnek olabilir ki?’’ başlıklı oturumuyla söz alan isim Turkcell İK Planlama ve Proje Yönetimi Müdürü Feride Düzduran oldu. Teknolojik erişimin kolaylaşmasıyla birlikte iş hayatının her alanında esnekliğin arttığını belirten Düzduran, performans yönetim sistemlerinin de bu esnekliğin etkisiyle yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Turkcell olarak performans sistemlerini ‘şeffaf, gelişim odaklı, esnek hedefli ve sık değerlendirmeli’ olarak değiştirdiklerini ifade eden Feride Düzduran, buradaki kilit kavramın açık ve düzenli iletişim ile geliştirilen süreçler olduğuna dikkat çekti.

İlk günün kapanış oturumunu ‘Innova Sıradışı Liderler Gelişim Programı’ oturumuyla Innova Bilişim Çözümleri İK Direktörü Merve Bayülgen gerçekleştirdi. Innova’nın yeni nesil liderlik modelleriyle kurguladığı gelişim programının detaylarını aktaran Bayülgen, özellikle inovasyonun, sıradışılığın ve yaratıcılığın ön planda olduğu yeni kuşak çalışanların geleneksel yönetim anlayışı ile yönetilemeyeceğini belirtti. Innova olarak bu bilinç ile yola çıktıklarını ifade eden Merve Bayülgen, programın içeriğini ve tüm sürecini yenilikçi anlayışla revize ettiklerini sözlerine ekledi.

İkinci günün ilk oturumunu gerçekleştiren isim Mercer Türkiye Yetenek ve Bilgi Çözümleri Müdürü Goncagül Çamur Uğurlu oldu. ‘’Yetenek ve Ücret Yönetimi’nde neler değişiyor? Yükselen Trendler ve 2017 Mercer Araştırma Sonuçları’’ başlıklı konuşmasında, yetenek ve ücret yönetimindeki değişimleri ve beklentileri sıralayan Uğurlu, üst düzey yöneticilerin en çok üzerinde durduğu güncel konuların ‘yetenek kıtlığı, teknoloji ve yaşlanan iş gücü’ olduğunu ifade etti. Tüm iş dünyasında dijital bir yolculuk başladığına dikkat çeken Goncagül Çamur Uğurlu, iş yapış şekillerinin ve organizasyonel yapıların da bu yolculukta büyük değişimler yaşayacağını belirtti. Uğurlu, konuşmasında ayrıca Mercer’ın gelenekselleşen Ücret Araştırması’nın sonuçlarını da detayları ile paylaştı.

‘’Performans, ücret ve ödül sistemlerini çalışanlarla birlikte geliştirmek…’’  başlıklı sunumu katılımcılarla paylaşan isim Aromsa İK Direktörü Songül Öncel oldu. Aromsa Performans Yönetimi Döngüsü üzerine bilgi vererek konuşmasına başlayan Öncel, hedef ve yetkinlik bazlı bir sistem kurduklarını; tüm iş ailelerini, yetkinlikleri ve rol tanımlarını da bu sisteme göre yenilediklerini ifade etti. Aromsa Performans Yönetimi’nde en önemli aktörün ‘çalışan’ olduğunu belirten Songül Öncel, çalışanlarla kurulan açık iletişim sayesinde çalışan beklentilerini ve kurumsal performans hedeflerini entegre edebilmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Zirvede, B/S/H Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü İrem Ayken Uslu ‘Üstün performans için dönüşümü yönetmek’ başlıklı oturumuyla geleceğin çevik İK’sına, VUCA dünyasına ve performans yönetimine dair bir çerçeve çizdi.  Geleceğin iş dünyasına ayak uydurabilmek için bugünden yeni yetkinlik modelleri, çalışan iletişimi yaklaşımları ve ödüllendirme sistemleri kurmak gerektiğinin altını çizen Uslu, performans kültüründe de net ve esnek tasarımın, paylaşılan değerlerin, pozitif yönetim anlayışının, tutku ve bağlılığı yönetmenin, ilham vermenin, yaratıcılığı teşviğin ve sürekli gelişim fırsatı sunmanın üstün performansta fark yaratacağını söyledi.

‘Gelecekteki İş Kolları Gelecekteki Performans’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim Tatilbudur.com İK Genel Müdür Yardımcısı Nilay Karagülmez oldu. Gelecekte, bugün aklımıza dahi gelmeyen meslekler ve iş kollarının olacağını; bu nedenle beklentilerin, yönetim araçlarının ve metotların da değişeceğini belirten Karagülmez, bir avantaj ve iyi uygulama olarak ‘çalışma yerinin her yer olabileceği’ için rekabetin de her yerden gelebileceğine dikkat çekti. İş hayatındaki demografik yapının dijital bazlı değişeceği için kurumsal organizasyon ile birlikte yönetimsel tutum ve stratejilerin de farklılaşacağına vurgu yapan Nilay Karagülmez, yarın robotların performansını da yönetebilecek bir yapı kurmak zorunda kalacağımızı sözlerine ekledi.

Pandora Mücevherat İnsan Kaynağı İş Ortağı Gözde Tokmakoğlu da ‘’Bir Gelişim Yolculuğu Hikayesi’’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. İK’nın şirketlerin çimentosu olduğunu ifade eden Tokmakoğlu, ancak yokluğunda değerinin anlaşıldığını belirtti. Türkiye’deki performans yönetimi anlayışı ve geri bildirim algısı üzerine değerlendirmelerde bulunan Gözde Tokmakoğlu, Pandora olarak geliştirdikleri yeni performans sistemi üzerine de bilgiler aktardı. Pandora performans sisteminde anahtar süreçlerin; geri bildirim ve gelişim sohbetler olduğuna dikkat çeken Tokmakoğlu, en önemli kaldıraçların ise insan odağı, ortak değerler ve tutku-gurur olduğunun altını çizdi.

Zirvede ‘’Performans ve ödül yönetimi sistemlerinde ritmi yakaladık!’’ başlıklı oturumu gerçekleştiren isim Türk Tuborg Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü Deniz Kalyoncu oldu. Türk Tuborg Performans Yönetim Sistemi konusunda bilgiler veren Kalyoncu, performans odaklı düşünme, adil ve verilere dayalı, profesyonel gelişimlere katkı sunan, üstün performansı ödüllendiren ve sık sık geri bildirimde bulunan bir sistem kurduklarını ifade etti. Performans yönetim sürecine çalışanları da aktif bir şekilde dahil ettiklerinden söz eden Deniz Kalyoncu, tüm bu yönetim sürecinin merkezine iletişimi koyduklarını belirtti.

Four Seasons Hotels Istanbul İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Pervizpour Dedeoğlu(ACC) da ‘Temellere dönüş: Performansı neden ölçüyoruz?’’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Konuşmasında, performans yönetiminde ‘Duygusal Zeka’nın hala odak noktalarından biri olduğunu ifade eden Dedeoğlu, sadece işi değil, ilişkileri yönetmenin de hayatımızda olması gerektiğinin altını çizdi. Performansı ölçmenin hem bireyin hem kurumun önünü görmesi açısından önemine değinen Arzu Pervizpour Dedeoğlu, performans yönetim sürecinde ‘güven’in ortak bir kurumsal olgu olarak benimsenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

İki gün boyunca katılımcılara yoğun bir içerik sunan zirvenin kapanış oturumunu ise HRMONDO İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Murat Karakaş ‘’Performans Üç Buçuk’’ başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi. Performans yönetiminde yapılan yanlışlıklar, basit prensipler ve karar noktalarından bahseden Karakaş, “İş hayatında performansı yönetmek ve yönettirmek lazım” diyerek yönetimin ve çalışanın da bu sürece dahil edilmesi gerektiğine değindi. Murat Karakaş konuşmasında ayrıca HRMONDO tarafından gerçekleştirilen Performans ve Ücret Gündem Anketi’nin de sonuçlarını değerlendirdi. 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024