Çeviklik Çağı’nda yönetiminiz ne kadar çevik?

Favorilere Ekle

İş dünyası son yıllarda daha hızlı bir değişime tanık oldu. Teknolojik gelişmeler, küresel rekabet ve gelişen müşteri ihtiyaçları, iş operasyonlarını ve önceliklerini önemli ölçüde değiştirdi. Geleneksel yönetim yaklaşımları günümüzün işyerlerinin taleplerini karşılamakta başarısız olduğundan liderler ve şirketler organizasyonel çevikliği teşvik etmenin öneminin farkına varmaya başladı.

Yönetime yönelik modern yaklaşım, hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalabilmek için yenilikçiliğe, sürekli öğrenmeye ve çalışanların güçlendirilmesine odaklanır. Bu nedenle şirketler giderek daha fazla çevik metodolojiler benimsiyor ve yeni iş modellerini uyguluyor.

2021 State of Agility Raporu'na göre, Çevik metodolojileri uygulayan şirketlerin yüzdesi, 2019'daki %90'dan %95'e yükseldi. Araştırmalar, çevik metodolojilerin daha yüksek çalışan katılımı, daha hızlı ürün ve hizmet geliştirme ve daha iyi müşteri ile sonuçlandığını gösteriyor Çevik metodolojileri benimsememiş şirketlere göre memnuniyet oranı daha yüksektir.

Aslında McKinsey & Co'nun 2020'deki raporu, çevikliğin finansal performansı yüzde 20 ila 30 oranında artırabileceğini ortaya koyuyor. Çevikliği benimsemek bir şirkete birçok avantaj sağlayabilir, ancak uygulanması zor olabilir. Bu nedenle, yönetimin açıklığa ve şeffaflığa, uzmanlaşmış uzmanlığa ve liderlik becerilerine ve çalışanların rekabetçi kalabilmelerine yardımcı olacak becerilerini geliştirmek için kaynaklara yatırım yapmaya öncelik vermesi çok önemlidir.

Şirketlerin çevik bir yönetim tarzını benimseyebilmelerinin yolları şunlardır:

Esneklik kültürünün geliştirilmesi

Esnek bir kültürün teşvik edilmesi, çalışanların işlerinin sorumluluğunu almalarına ve gelişen taleplere yanıt olarak hızlı kararlar almalarına olanak tanır. Bu, departmanlar arasındaki iş birliğini teşvik ederek ve organizasyonel siloları ortadan kaldırarak başarılabilir. Bunu yapmanın bir yolu, proje yönetimi yazılımı veya iş birliği platformları gibi paylaşılan araçları ve platformları kullanmaktır. 

Market Research Future tarafından hazırlanan bir rapor, küresel proje yönetimi yazılım pazarının 2023 sonuna kadar 9,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, çalışanların departmanlar ve ekipler arasında hareket etmesini teşvik etmek, siloların yıkılmasına ve iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu, çalışanların daha geniş bir bakış açısı geliştirmelerine ve organizasyonu daha iyi anlamalarına olanak tanır. En önemlisi, düzenli ekip toplantıları aracılığıyla ekipler ve departmanlar arasında açık iletişimi teşvik etmek, esneklik kültürünün elde edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Teknolojiden yararlanmak

Teknolojinin kullanımı operasyonel verimliliği ve çevikliği artırabilir. Örneğin bulut tabanlı araçlar ve uygulamalar iş birliğini kolaylaştırabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve gerçek zamanlı analizler sunarak şirketlerin operasyonlarını optimize etmesine olanak sağlayabilir. Şirketler, veri analitiğinden yararlanarak müşteri davranışı, pazar eğilimleri ve daha bilinçli kararlar almalarına ve değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olabilecek diğer önemli faktörlere ilişkin içgörüler elde edebilir. 

Ancak teknolojiden başarılı bir şekilde yararlanmak için teknolojinin kendisinin yapbozun bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. Süreçlerin ve iş akışlarının kolaylaştırılmasını ve esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmasını sağlamak için çeviklik kültürünü teşvik etmek, bunun faydalarından yararlanmanın anahtarıdır. Seçenekleri değerlendirmek ve bir eylem planı önermek için doğru iş becerilerine sahip kişiler gerekir.

Çalışan eğitimine yatırım yapın

Çevikliği benimsemek isteyen şirketler için çalışan eğitimi çok önemlidir. Çeviklik, çalışanların esnek, uyarlanabilir olmasını ve değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt vermek için iş birliği içinde çalışabilmesini gerektirir. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nin (SHRM) 2022'de yaptığı bir araştırmaya göre, katılımcıların %76'sı sürekli eğitim sunan bir şirkette kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor. Şirketler çalışanların bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimler sağlayarak, günümüzün hızlı iş ortamının zorluklarıyla baş edebilecek daha donanımlı bir iş gücü yaratabilir. 

Eğitim, atölye çalışmaları ve seminerlerden çevrimiçi kurslara ve iş başında eğitime kadar birçok biçimde olabilir. Çevik proje yönetimi metodolojileri, etkili iletişim, ekip çalışması ve problem çözme gibi konuları kapsayabilir. Şirketler, çalışan eğitimine yatırım yaparak yalnızca çevikliklerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların katılımını, elde tutmayı ve üretkenliğini de artırabilir.

Günümüzün hızlı iş ortamında, şirketlerin rekabetçi kalabilmek ve hızla değişen koşullara yanıt verebilmek için çevik olmaları gerekir. Çevikliği benimsemek, hiyerarşik ve silolanmış yapılardan daha iş birliğine dayalı ve esnek bir kültüre doğru zihniyet ve yaklaşımda temel bir değişimi gerektirir. Çevik metodolojileri benimseyerek, çalışan eğitimine yatırım yaparak, teknolojiden yararlanarak ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ederek şirketler, günümüz pazarında başarılı olmak için gereken esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturabilir.
 

Yeni makalemizi okudunuz mu?