2030’un iş piyasasına hazır mıyız?

Önümüzdeki on yıl için sabit olan tek şey, değişim olacak ve işverenlerin kesin olarak bildikleri tek şey ise mevcut iş gücünün ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmadığı...

Küresel istihdamda önümüzdeki 10 yıl, günümüzde uzmanların tahmin bile edemediği sağlık gereksinimleri, öngörülemeyen enerji talepleri ve diğer gelişmeler dramatik bir teknolojik değişimi getirecek. İşverenlerin kesin olarak tahmin edebilecekleri bir şey var: Mevcut çalışanlar bunu halledemeyecek. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM) araştırmasına göre, ABD halihazırda nitelikli çalışan sıkıntısı çekiyor ve İK profesyonellerinin yüzde 68'i tam zamanlı adayları işe almakta zorlanıyor. Buna Baby Boomer’ların yaklaşmakta olan emekliliklerini ve İK departmanlarının üçte birinin eğitim bütçesi olmadan çalışmasını da katarsak gelecekteki resim korkunç görünüyor.

MIT'in Cambridge'deki Geleceğin İşgücü- nü Yönetme Müdürü Elisabeth Reynolds, "Yaşlanan bir işgücü, doğurganlık oranlarının düşmesi, daha az sayıda ama daha iyi eğitimli yetenekler ve kısıtlayıcı göçmen yasaları var" diyor. "Bütün bunlar yetenek ve emek kıtlığı yaratacak, bolluk değil."

Reynolds, CEO'ların ve onları destekleyen İK departmanlarının sorması gereken soruları, 10 yıl içinde ne tür işçilere ihtiyacımız olacağını ve nerede bulacağımızı söylüyor. Gerek MIT’de kendilerinin gerekse diğer işgücü planlama uzmanlarının aşağıdaki sorunlara odaklandıklarını söylüyor:

• Otomasyon, robotik ve yapay zekanın tüm iş süreçlerine dahil edilmesinden veri tabanlı karar almaya kadar hızla ilerleyen teknoloji.

• Emeklilik konusunda isteksiz olan ve genç çalışanların üst sıralara çıkmasını engelleyen Baby Boomer’lar, Milenyum ve X Kuşağı için kariyer basamaklarını tıkadı. Bu tıkanmanın önünün açılması...

• Mühendisler, inşaat işçileri ve bilim adamları için istihdam olanakları sağlayacak acil altyapı ve enerji ihtiyaçları...

• Yaşlanan Boomers sayesinde hızla artan sağlık maliyetleri...

Aslında, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2018 ve 2028 arasında en yüksek büyüme oranlarını tahmin ettiği 20 mesleğin içinde; 12'si sağlık hizmetini, üçü enerjiyi (güneş fotovoltaik tesisatçıları, rüzgâr türbini servis teknisyenleri ve orman yangını müfettişleri ve önleme uzmanları) ve geri kalan beşi analitik veya BT içeriyor.

Gelecekte en hızlı büyüyecek olan sektör sağlık sektörü... Şu an yıllık 24.020 $ med- yan maaş kazanan kişisel bakım uzmanlarından yıllık 34.480 $ medyan ücrete sahip flebotomistlere kadar listedeki en düşük ücretli beş meslek bile yükselişe geçecek. Diğer tıp meslekleri arasında hemşireler (107.030 $) ve asistan hekimler (108.610 $) bulunmaktadır.

Bu, düşük beceri ve maaşlı pozisyonların genellikle üst düzey roller üstlenmesi kadar zor olan halter şeklindeki artan işgücü piyasası talebini göstermektedir.

"Orta vasıflı işler toplamda azaldı" diyor Reynolds. "Teknoloji, arka ofis operasyon- ları ve büro çalışmalarının çoğunu ortadan kaldırdı. Veri bilimcileri ve istiridye temizleyicileri, at eğitmenleri gibi hizmet odaklı işler için çok fazla talep var."

“Yetenekli ara eleman bulmak başka bir zorluk” diyor Riviera Advisors İK Yöneticisi Jeremy Eskenazi... Elektrikçilik ve kaynakçılık gibi genç işçilerin çalışmaktan korktuğu tesislerde çalışıyor. Bu alanda vasıflı çalışan bulamamaktan yakınıyor. “Bir kuşak öncesi sendikalar, işverenler için bol bol mavi yakalı işçi yetiştirdi. Bu artık olmayacak” diyor. "İş gücümüz yaşlandı- ğından, birçok meslek grubu yok oluyor. Bu işi yapanların çoğu emekliliğin eşiğinde. Yeni nesil de pek tercih etmiyor. Çünkü onlara cazip gelmiyor bu meslekler...”

McKinsey & Co. raporuna göre küresel olarak, 2030'da 2014 yılına göre 65 yaş ve üstü en az 300 milyon daha fazla insan olacak. Bu, 60'lı ve 70'lerin sonuna kadar çalışacak birçok insan demek... Yani yaşlanan işgücü...

Şirketler ve eğitim kurumlarının - veya her ikisinin - çalışanları daha iyi eğitmesi ve geliştirmesi gerekecektir. Belirli bir eğitim programından işe alınan bir kişinin, bir şirketin yıllarca ihtiyaçlarını karşıladığı günler geride kaldı. Odak noktası; yaşam boyu öğrenmeye ve pazarın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kendini sürekli geliştirebilen çalışanlara yönelmesidir.

Beceri ve Öğrenmeye Odaklanma

Gelecekteki eksiklikleri gidermek için, işe alım yöneticileri şimdi eleştirel düşünme, sözlü ve yazılı iletişim, iş birliği ve yönetme yeteneği gibi güçlü temel becerileri olan ve geleceğe uyarlanabilir adaylar aramalıdır. McKinsey'e göre, gelecekteki işlerin yaklaşık yüzde 9'unun bugün var olmadığı göz önüne alındığında bu seçim kritik öneme sahip.

Heidrick & Struggles'ın ortağı Scott Snyder'a göre, bu yeni pozisyonlardan birinin "ürün kuluçka yöneticisi" olması muhtemeldir. Şirketlerin, mevcut işletmenin risk almasına izin veren bir Ar-Ge de- partmanı ile birlikte çalışmasına izin veren hızlı bir organizasyon modeli oluşturması gerektiğini söyledi. Ürün kuluçka yöneticisi de ikisi arasında geçişi sağlayan kişi olacak.

Snyder, "Şirketlerin yapamadığı şey; Ar- Ge'den çekirdek işlere geri dönmek için bir köprü kurmaktır” diyor. "İşletmeler artık daha da akıllı hale geliyor ve her iki tarafta da hareket edebilen ve yenilikleri ‘iş’e dönüştürebilecek girişim lideri ve ürün kuluçka yöneticilerine ihtiyaç duyuyor."

Snyder ayrıca şirketlerin çalışanlarını teknolojik değişikliğe daha iyi hazırlamalarının çok önemli olduğunu, dijital ve yazılım becerilerine duyulan ihtiyacın artacağını ve yapay zekanın (AI) tüm departmanlarda kullanılacağını belirtti. "Yapay zekâ, teknolojide ve çalışma biçiminde öylesine temel bir değişimdir ki hem yapay zekâ hem de makine öğrenmenin işleyişi nasıl bozacağını ve bunu nasıl olumluya çevirerek ilerleyebileceğimizi düşünen birine ihtiyaç duyuyoruz."

Şirketler işe alım ve eğitim uygulamalarını zamana ayak uyduracak şekilde ayarlamaktadır. "Şirketlerin eğitim ve gelişim süreçlerini geri getirdiğini görüyorum" diyor, Symplicity Corp. İK Genel Müdür Yardımcısı Mel Hennigan. “Değişim kapıya gelmişken insanlar için gereksinimlerini değiştiriyorlar. Bazı yeni beceri setleri geliştiriyorlar. Geleceğe uyumlu ve sorunları çözebilen insanlar için daha çok şey arıyorlar.”

Yeniden icat daha önemli hale geldikçe, işverenler sadece hızlı öğrenmekle kalma- yıp aynı zamanda iş arkadaşlarının yeni beceriler kazanmasına yardımcı olabilecek adaylara değer vereceklerdir. “Yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla iyi anlaşabilen ve iyi iletişim kurabilen, birden fazla beceriye sahip bireyler bulmak çok önemli” diyor, Ryan Search CEO’su Dan Ryan. "Ortak çalışmayı başarabilen, iyi iletişimci ve iyi takım oyuncusu olan insanlar her zaman daha başarılı olacaklardır."

Proje yönetimi; müzakere, danışmanlık, rehberlik, koçluk ve liderlik becerileri gibi hemen hemen her mesleğe değer katar. Küreselleşme, şirketlerin birden fazla dil becerisine ve kültürel farkındalığa sahip bireyler arayacağı anlamına gelir.

Bilgisayarlar, yapay zekâ ve otomasyon işe nüfuz etmeye devam ettikçe, teknik ve problem çözme uzmanlığı giderek daha önemli hale gelecektir. Teletıp, örneğin, doktorların ve hemşirelerin (RN) uzaktan hastalarla bağlantı kurmasına izin verir, ancak bu sağlık uzmanları da bir yazılım sorununu gidermek veya bir cihazı yeniden başlatmak için başka uzmanların desteğine ihtiyaç duyacaktır.

Sadece hemşireliği biliyorsanız, gelecekte başarılı olamazsınız; teknolojiyi, iş yönetimi ve insan ilişkilerini bilmek zorundasınız.

2030’UN EN İLGİ ÇEKİCİ MESLEKLERİ

Yapay zekâ destekli sağlık teknisyeni

Hemşirelik veya ilgili deneyime sahip çalışanlar, evlerindeki ve tıp merkezlerindeki hastaları incelemek, teşhis etmek ve tedavi etmek için AI teknolojisini kullanacak doktorlara uzaktan erişim desteği sunacak.

Baş Amaç Planlayıcı (CAP)

Mal ve hizmet sunmanın ötesinde geniş bir küresel amaca sahip olmak, şirketlerin kendilerini farklılaştırmalarının yeni yolu haline geldi. Bir planlamacı, bu amacı tüm sosyal kanalları kullanarak müşterilere, çalışanlara ve halka tanıtmaya yardımcı olacaktır.

Siber felaket tahmincisi

Siber tehditler ve bilgisayar suçları katlanarak arttı. Siber felaket tahmincisi, bir saldırının ne zaman gerçekleşebileceği ve nasıl engelleneceğini belirlemek amacıyla istatistiksel modeller geliştirmek için bir uzman ekiple birlikte çalışacaktır.

Siber şehir analisti

Enerji sağlama, ambulans gönderme ve çöp toplama gibi çoğu belediye hizmeti, şehri kaplayan sensörlerden gelen veriler kullanılarak yönetilecektir. Bu analist, tüm teknik ekipmanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve sistemler bozulduğu, arızalandığı veya saldırıya uğradığı zaman gerekli onarımları yapacaktır.

Uçan araba geliştirici

Uber-zenginler için bir sonraki üst seviye oyuncağı yaratma yarışı Silikon Vadisi'ni saran en büyük heyecan... Bu geliştirici de fanteziyi gerçeğe dönüştürmek için mühendislik, yazılım geliştirme ve havacılık gibi alanlarda becerilerini kullanacaktır.

Genetik çeşitlilik görevlisi

Entegre işgücünün artık hem (gebelik sırasında ya da hayatın sonraki aşamalarında) genetik olarak güçlendirilmiş hem de güçlendirilmemiş olan kişileri içermesi gerekiyor. Genetik çeşitlilik görevlisi dediğimiz çalışanlar, kapsayıcılık programları geliştirecek ve bu alanda şirketin düşünce liderleri olarak hareket ederken programların başarısını ölçecektir.

Otoyol kontrolörü

Otonom araç ve dronlar bir gün şehirleri aşabilir. Bir kontrolör, trafiğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamak için yol ve hava alanını izler, düzenler, planlar ve yönetir.

Çocuk siber suç rehabilitasyon danışmanı Dijital olarak yetenekli bazı gençler yeteneklerini yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kullanıyorlar, ancak aynı beceriler meşru işlere yardımcı olabilir. Bu roldeki danışmanlar, genç suçluların bu yeteneklerinin yasal iş bulmalarına nasıl yardımcı olabileceğini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Kişisel hatıra küratörü

İnsanlar daha önce hiç olmadığı kadar uzun yaşıyor, ancak Alzheimer gibi hastalıklar da artıyor. Küratörler, görüntüleri, sesleri, fiziksel alanı ve diğer hisleri kullanarak hafıza kaybına bağlı kaygıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.

Sanal kimlik koruyucu

Fake videoları gittikçe artıyor; bu kimi zaman eğlenceli bulunsa da kimi zaman adı veya sanal bilgileri kullanılan insanlara cehennemi yaşatabiliyor. Bu koruyucu kişiler, birisinin gerçek sözleri ve eylemlerini fake’lerden ayırt etmek için kullanılabilen doğrulanabilir dijital filigranlar oluşturmaya yardımcı olacaktır.

EĞİTİME YATIRIM YAPMAK

İşverenler, eğitim ve gelişim için daha fazla harcama yaparak kalifiye çalışan sıkıntısına çözüm bulmaya çalışıyor, çünkü yetenek kıtlığının zirveye çıkacağı bir dönemde belirli bir beceriye sahip olmayan ama kazanabilir uygun adayları göz ardı edemezler. Şirketlerin talep edilen bir iş için öngörülen beceri boşluğunu kapatmak için sertifikala- ra veya eğitimlere giderek daha fazla ödeme yapacakları bilinen bir gerçek.

Örneğin, CareHere şirketi yakın zamanda mevcut bir tesisi devraldı ve kendi bünyesinde lisanslı hemşireler olmasına rağmen, buradaki lisanslı pratik hemşirelerin bir kısmını istihdam etmeye devam etmek istedi. CareHere, eğitim, kitap ve sertifika ücretleri için kişi başına 13.600 $ 'a mal olan uzmanlık eğitimi teklif etti. İK Direktörü Tolley, "Bu onların açısından büyük bir taahhüt anlamına geliyordu," diyor.

Firma hemşirelerin iş programlarını, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yeniden ayarladı. Bu önemli, çünkü daha düşük ücretli işleri yapan çalışanların çoğu, sertifika ve eğitim için ödeme yapacak kaynaklara sahip değildir. Bu tür işler arasında evde bakım uzmanları, flebotomistler, eczane teknisyenleri ve endüstriyel mekanik ve makinistler gibi vasıflı meslek çalışanları var.

İnsanların bu tür alanlara potansiyel işverenlerin herhangi bir yardımı olmadan girmeleri çok zor. “Üniversitelerle ortaklık yapan, staj yaptırmaya, belirli derslerin maliyetini sübvanse etmeye veya masrafları karşılamaya istekli işverenleri görürsünüz. Birçok kuruluş özgeçmişin ötesine bakmaları gerektiğini söylüyor yapabilen ve yapmak isteyen insanları işe almamız gerekiyor ve mentorluk programlarına sahip olmamız gerekiyor” diyor Tolley.

Çevrimiçi eğitimler; çalışanların diğer sorumluluklarını ekarte etmeden öğrenmeye uyması ve işverenlerin ilerlemeyi izlemeleri ve çalışanları sorumlu tutmaları için müthiş bir model sunmaktadır. Zaten, birçok büyük şirket eğitim bütçelerini artırıyor. Amazon, bu yılın başlarında, şirketin 300.000 ABD'li işçisinin (şirket yöneticilerinden depo çalışanlarına kadar) yüksek teknoloji işlerine ayak uydurulabilmesi ve üçte birinin de yeniden eğitilmesi için 700 milyon dolarlık bir yatırım açıkladı.

Amazon'un, robotların insanlardan daha fazla olduğu hafif paketler ve depolar sunan insansız uçakları deneyen ilk şirketler arasında olduğu dikkate değer bir hareket...

Bu arada, IBM'in akademi ile olan P-TECH ortaklığı, uygulamalı bilim, bilgi işlem, mühendislik ve diğer STEM disiplinlerinde dereceleri olan yeni eğitilmiş mezunlar ve stajyerler için hazır bir kaynak sunmaktadır. Ücretsiz eğitim alan öğrenciler şantiye ziyaretleri, ücretli stajlar ve endüstri ile akademi arasındaki diğer bağlantılar vasıtasıyla deneyim kazanıyor. 2011 yılında Brooklyn'de bir okulda başlatılan program; şu an 20 ülkede 225 okula ve 125.000 öğrenciye hizmet veren bir programa dönüştü. IBM, P-TECH mezunlarının ön lisans derecelerini sıradan ABD okullarına göre dört ila beş kat daha hızlı tamamladığını bildirdi.

Bu girişimi tamamlamak için IBM, 2017 yılında öğrencileri ve mevcut çalışanları, bulut bilişimde veri bilimciliği ve yazılım mühendisliği, blok zinciri ve siber güvenlik uzmanlığı gibi yüksek teknolojik rollere hazırlamak için bir eğitim programı başlattı. IBM, önümüzdeki beş yıl boyunca program aracılığıyla yılda yaklaşık 500 stajyer istihdam edecek.

Kansas merkezli, bir altyapı tasarım şirketi olan HNTB İK Müdürü Ashley Inman’ın verdiği bilgiye göre; şirket takvim yılı başına 10.000 dolara kadar eğitim ödeme planı sunuyor. Bununla birlikte Inman, bunun firmanın eğitim programının sadece küçük bir parçası olduğunu ve öğrenimin yüzde 70'inin işte gerçekleştiğini ve sadece yüzde 10'unun bir sınıfta gerçekleştiğini ekliyor.

Gerisi sosyal ilişkiler ve mentorluktan oluşuyor. Inman, önceliğin hala "insanlara nasıl adapte olabileceklerini ve diğer insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını öğretmek" olduğunu söylüyor.

YARATICI ÇÖZÜMLER BULMAK

Şirketler, alışılmışın dışındaki adaylara daha ulaşmak ve mevcut çalışanların beceri yelpazesini genişletmek için teknolojiden yararlanarak gerekli rolleri doldurmak için yenilikçi çözümler bulmalıdır.

İşverenler ayrıca çevre temizliği ve sağlık hizmetlerindeki kişisel bakım işleri gibi dol- durulması özellikle zor olan tam zamanlı ve yarı zamanlı ara roller için geleneksel olmayan aday kaynaklarına ve sözleşmeli ve Gig çalışanlara bakmalıdır. "Yetenekli ve her açıdan iyi yetiştirilmiş insanlarımız tükeniyor" diyor Inman.

3 Amerikalı yetişkinden 1'inin (yaklaşık 70 milyon insanın) sabıka kaydı olduğunu kaydediyor. Nitekim, SHRM ve Charles Koch Enstitüsü tarafından 2018'de yapılan bir anket, işverenlerin halihazırda sabıka kaydı olan insanları işe aldıklarını ve bu alımlardan olumlu sonuçlar aldıklarını gösteriyor. İK profesyonellerinin üçte ikisi, hafif kabahat kaydı veya etki altında araç kullanma gibi madde ile ilgili suç mahkumiyeti olan adayları işe almış. Sorun, bir başvuranın sabıka kaydına dayalı kararlar alınırken kişinin rengine (beyaz-zenci) göre seçim yapılması... Beyaz birine gösterilen anlayışın siyahi birine gösterilmemesi...

Ve ABD'de hafif madde kullanımının bazı eyaletlerde yasallaşması çizgiyi bulanıklaştırıyor, çünkü bir eyalette yasadışı olan şey komşu eyalette ağır suç olabiliyor. Bazı işverenler, bu sorunla uğraşmamak için uyuşturucu testini bile durdurdu. Yöneticiler, sabıka kaydı olan adaylara örtülü bir yasak koymak yerine vaka bazında hangi sabıkaya sahip olanları işe alıp almayacaklarına karar vermelidir. Neredeyse 600 kurumsal şirket, sabıka kaydı olan nitelikli adaylara fırsat vermeyi taahhüt eden SHRM taahhüdünü imzaladı.

Her vaka farklıdır. Suçun niteliğine, olma şekline, kişinin geçmişine ve içine girdiği dünyanın doğasına bakmanız gerekir. İnsanlar rehabilite edilebilir. Bireyler zaman içinde ilerleme gösterirlerse, onlara başka bir fırsat vermek önemli bir şeydir.

Son olarak, şirketler mevcut çalışanlara veya ekiplere gerekli yetkinlik ve yetenekleri eklemenin yollarını aramalıdır. Eğer bu yetenekler mevcut çalışanlarda yoksa dışarıdan yarı zamanlı veya uzaktan çalışan bulmak için ellerini çabuk tutmalılar... Daha fazla bir solopreneur (tek başına çalışan girişimci) ekonomisine sahip olacağız. İhtiyacınız olan şeyi yalnızca ihtiyacınız olduğunda satın almak düzenli olarak batık bir maliyete sahip olmak demektir.

Önemli olan gelecekte ihtiyacınız olacak şeyi şimdi almaktır.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024